Charakterystyka osoby badanej studium przypadku

Podstawowe wnioski z bada ń 13.. Studium przypadku - opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce.. Firma bądź osoba po wykonaniu pewnego projektu analizuje jego wykonanie - użyte techniki, materiały, sposób ich kompozycji i wykorzystania, co ma na celu poznanie odpowiednich sposobów do wykonywania pewnych prac.Badania jakościowe cechują się subiektywnością, zachowaniem empatycznym badacza w stosunku do osoby badanej, początkowo szeroką perspektywą badaw‑ czą, zawężaną w t…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt