Interpretacja testu t studenta dla prób niezależnych

Według tego arkusza wyników nie ma podstaw (p = 0,05075) do odrzucenia hipotezy zerowej o braku istotnego wpływu leku.Dla przykładu, jeżeli przyjmiemy, że interesuje nas czy dany wynik jest istotny statystycznie, przy założeniu 5% szans popełnienia błędu przy wnioskowaniu (p = 0,05) a liczba stopni swobody wynosi 20 to wartość krytyczna testu t-Studenta wynosi 2,086.. Film przedstawia krótkie wprowadzenie z podstaw teoretycznych testu T Studenta, wykonanie testu i interpretacje wyników testu.. …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt