Środki stylistyczne dziady cz 2

"„Dziady" a dojrzewanie Mickiewicza „Dziady" jako całość można rozpatrywać jako lustro, w którym odbija się sam Mickiewicz.. Nadaje tekstowi plastyczność.. Poema Dziady, część II 1. a) porównanie homeryckie - drugi człon jest znacznie bardziej rozbudowany, pojawia się w poezji epickiejDziady cz. II - opracowanie, motywy, interpretacja, bohaterowie.. Dziady były uroczystością, obchodzoną na terenach Litwy, Prus i Kurlandii (historycznej krainy Łotwy).Rytuał ten wywodził się z czasów pogańskich i…


Czytaj więcej