Sporządź opis bibliograficzny
Przy-pomnijmy, że przestrzeganie reguł ustalonych w normie nie jest obowiązkowe, jednak w dobie powszechnej automatyzacji katalo-5.. Historia Japonii.Opis bibliograficzny przewidziany w instrukcji jest zgodny z postanowieniami pol- skiej normy PN-N-01152-1:1982 Opis bibliograficzny - książki oraz Przepisami katalogowania książek.. Uczniowie otrzymują polecenie sporządzenia opisów bibliograficznych książek, fragmentów, artykułów z czasopism z podanych źródeł.. Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.Taki opis bibliograficzny podajemy w całości tylko za pierwszym razem.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2012-01-10 17:15:01 Prezentacja Dowolnej książki (czyli w prezentacji ma się znajdować , krótki opis wybranej ksiązki ,zachęcenie do przeczytania jej widzów ,podsumowanie) 2009-12-27 14:12:18Opis bibliograficzny reprodukcji dzieła malarskiego Nazwisko malarza, Tytuł dzieła, rodzaj reprodukcji [plakat, karta pocztowa], oznaczenie wydania, miejsce i rok wydania reprodukcji.. 2.Wymień cechy książki świadczące o tym, że jest to książka popularnonaukowa.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Czas czytania: 2 minut Sporządzenie opisu bibliograficznego do pracy magisterskiej lub licencjackiej, może stanowić wyzwanie..

Opis bibliograficzny.

"Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24 Opis bibliograficzny RECENZJI: Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przedmiotem tej normy jest opis bibliograficzny książek opublikowanych wyłącznie po 1800 roku.. Informacja i dokumentacja.Prezentacja maturalna.. Kiedy odwołujemy się do pracy cytowanej w poprzednim przypisie możemy zastosować skrót: a) T a m ż e s. 10. b) T a m ż e, s. 10 lub Ibidem, s. 10.Po dziesiąte: Opis piszemy w linii ciągłej - od marginesu do marginesu.. Literatura podmiotu spis tekstów literackich, dzieł filmowych, obrazów, rzeźb, utworów muzycznych, które poddajesz analizie i interpretacji, aby na tej podstawie opracować temat.Opis bibliograficzny wykorzystanych źródeł powinien być możliwie najpełniejszy, tak aby każdy mógł zidentyfikować i odnaleźć każdą z pozycji źródłowych.. 5) Wykonaj bibliograficzne zestawienie, składające się z pięciu opisów, dotyczące powstania listopadowego.. Strona tytułowa: Jolanta Tubielewicz.. Ulubiona książka (jeśli mogę prosić to zmierzch lub jego serie) Przykład opisu biblograficznego: Grimal P., Słownik Mitologi Greckiej, Wrocław 1990.Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej..

Możesz sporządżić opis bibliograficzny podanych książek?

5.Na lekcjach jakich przedmiotów można wykorzystać książkę?Sporządź notatkę z treści dowolnie wybranej lektury dla klasy szóstej szkoły podstawowej .. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Opis: Tubielewicz, Jolanta.. Elementami głównymi opisów bibliograficznych wydawnictw ciągłych są: tytuł, rok wydania oraz oznaczenie numeru bądź zeszytu.. OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (RZEŹBY, DZIEŁA ARCHITEKTURY) Obowiązują takie zasady jak przy opisie rozdziału z książekOpis bibliograficzny pojedynczego UTWORU lub FRAGMENTU stanowiącego część większej całości.. Schemat: inicjał imienia nazwisko autora fragmentu, tytuł utworu lub fragmentu , [w:] tegoż/ tejże, tytuł całej książki , wydawnictwo, miejsce rok wydania, s. numery stron podanego fragmentu.Opis bibliograficzny rozdziału w książce Elementy opisu bibliograficznego fragmentu publikacji.. Jak napisać bibliografię.. Po jedenaste : Obowiązkowo w przypisie bibliograficznym zamieszczamy numer ISBN , którego nie przedzielamy na 2 linijki (cały musi być w jednej linii), w opisie książki autora obcojęzycznego należy podać nazwisko tłumacza.Sporządź stosowne opisy i ułóż je w porządku alfabetycznym..

Cz. 1, Opis bibliograficzny Marii Lenartowicz (wyd.

Później należy stosować skróty.. Filmy (PN-N-01152-12:1994).. Istnieje tutaj kilka możliwości.. Treść .Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja.. Opis bibliograficzny zasadniczy rejestracyjny zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.. 4.Ustal, czy książka służy rozwijaniu zainteresowań.. ; BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub .Opis bibliograficzny.. Przecinek po nazwisku sygnalizuje, iż w opisie nastąpiła zamiana kolejności imienia i nazwiska względem strony tytułowej.. 3.Wykonaj zestawienie bibliograficzne, składające się z pięciu opisów, dotyczące Tadeusza Kościuszki.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. 4.Wykonaj zestawienie bibliograficzne, składające się z pięciu opisów, dotyczące Jana Kochanowskiego.1.Sporządź opis bibliograficzny książki.. z najważniejszymi informacjami o każdej z pozycji.. Opis bibliograficzny fragmentu książki Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment..

Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych ustala norma PN-ISO 690:2012.

W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. Szczególnie jeśli ostatni raz mieliśmy styczność z tworzeniem opisu bibliograficznego w szkole średniej.. Na potrzeby tego artykułu przygotowałem opis bibliograficzny w stylu APA, który możesz wykorzystać jako wzór oraz narzędzie do tworzenia opisów .IV.. Książki.. Opis bibliograficzny nagrania muzycznegoUwaga: opis bibliograficzny odwzorowuje stronę tytułową opracowania.. Zapisz niezbędne informacje w tabeli.. Książki (Zmiana A1) zmienia w kilku miejscach (w strefie wydania, strefie adresu wydawniczego i w strefie serii) zasady określone normą PN-N-01152-1:1982.. Przykład: Chardin J. B., Martwa natura, [reprodukcja kolorowa], Warszawa 1975.. Podstawowe dane pobiera się z głównej strony .Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. 6) Wykonaj bibliograficzne zestawienie, składające się z pięciu opisów, dotyczące Lublina.. Sporządź stosowne opisy i ułóż je w porządku alfabetycznym.. Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego w antologii jednotomowejOpis podręcznika do języka polskiego pani Anity Gis do klasy 3. poleca 83 % 745 głosów.. GRUPA Temat: POLSKA I POLACY .. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista.. nazwisko autora (autorów) fragmentu, inicjał imienia (imion), tytuł fragmentu, przyimek "W:", nazwisko autora (autorów) lub redaktora (redaktorów) dzieła głównego, tytuł dzieła głównego, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania,Opis bibliograficzny gazet i czasopism.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Dla książek zaleca się podawać numer ISBN i zakres stron, na których znajdują się wykorzystane informacje.Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Przykład: Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 23-142.. Historia Japonii.. Nadal można1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Bibliografia - spis utworów opisanych zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego.. Dowolny Podręcznik Szkolny 2.. Sporządź stosowne opisy i ułóż je w porządku alfabetycznym.. 2 , 1987) oraz wewnętrznymi ustaleniami międzyPrzedmiotem niniejszego opracowania jest opis bibliograficzny filmu, który powinien być zgodny z postanowieniami normy zatytu-łowanej Opis bibliograficzny.. Inne, jak: podtytuł, numer rocznika, miejsce wydania i wydawcy, to elementy fakultatywne.Sporządź stosowne opisy i ułóż je w porządku alfabetycznym.. BIBLIOGRAFIA; - uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów i in.).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt