Cechy opisujące ludność indii i chin
wyjaśnia termin Eurazja.. opisuje położenie geograficzne Eurazji na podstawie mapy.. Cywilizacja Indii i Chin - wykład _____ I. wskazuje na mapie i podaje nazwy wybranych nizin, wyżyn i gór Azji.. Na półwyspie panują zróżnicowane warunki naturalne - występują góry, wyżyny, niziny oraz pustynie.- cechy opisujące ludność Indii, - przyczyny małej gęstości zaludnienia w zachodniej części chin i wysokiego zaludnienia we wschodniej części Chin, - pojęcia: Bollywood, Kraj Kwitnącej Wiśni,Wielki Mur, Shinkansen, Ganges, - surowce mineralne Bliskiego Wchodu, - przyczyny, skutki i strony konfliktu na Bliskim Wschodzie,i społeczne Chin z uwzględnieniem przyrostu naturalnego na podstawie analizy danych statystycznych omawia znaczenie nowoczesnych kolei w rozwoju gospodarczym Chin omawia kontrasty etniczne, językowe i religijne w Indiach charakteryzuje cechy gospodarki Indii i możliwości ich rozwoju omawia znaczenie ropy naftowejChiny - Populacja 1950.2020.2100, gęstość zaludnienia, Chiny Mapa populacjiNotatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. wymienia i wskazuje na mapie elementy linii brzegowej Azji.. podstawie mapy gospodarczej • określa położenie geograficzne Indii • porównuje liczbę ludności Chin i Indii ..

ludność Indie są drugim po Chinach najludniejszym państwem na świecie 1,08 mld (2005).

Republika Indii jest trzecim co do wielkości powierzchni państwem Azji i siódmym na świecie.. Duże tempo przyrostu ludności było uwarunkowane bardzo dużym przyrostem naturalnym — ok. 27‰ (1964-70) i ok. 20‰ (1971-75).5.. Władze kraju próbowały wprowadzić kontrolę urodzeń, jednak nie dało to żadnych skutków i nadal przeważają rodziny wielodzietne.. 377,8 liczba ludności 127,3. rolnictwo : ryz soja jęczmień rzepak trzcinę hodowla bydła trzody chlewnej , drobiu.. Ludność Indii stanowi ok. 1/6 populacji świata a średna gęstość wynosi 328 osób/km².. przemysłu wysokiej technologii .. społeczeństwo:-najludniejsze państwo świata, zamieszkiwane przez 1,3 mld ludności.-trzecie państwo świata pod względem zajmowanego tetyrotium, powierzchnia liczy około 9,6 ml km².. ogólnogeograficznej • lokalizuje na mapie ośrodki.. Położenie geograficzne i ukształtowanie powierzchni Indie położone są na subkontynencie Dekan (Płw.. Obszar kraju obejmuje 3 mln 166,4 tys. km Indeks górny 2 2, czyli ponad 10‑krotnie więcej niż Polska.Indie są drugim państwem na świecie pod względem liczby ludności - w 2015 roku liczyły 1 mld 311,1 mln mieszkańców, co stanowiło 17,8% ogółu .- nach i opisuje ich rozmieszczenie na podstawie mapy gospodarczej • określa położenie geograficzne Indii • porównuje liczbę ludności Chin i Indii oraz odczytuje z wykresu ich prognozę • wymienia największe aglomeracje w Indiach i wskazuje je na mapie • wyjaśnia znaczenie terminu slumsy •określa cechy położenia Chin na podstawie mapy ogólnogeograficznej ..

Raport Departamentu Ludnościowego ds.Środowisko przyrodnicze, ludność i gospodarka Chin, Japonii oraz Indii.

w Chinach i opisuje ich rozmieszczenie na.. Indyjski), który oblewa Ocean Indyjski.. Granice lądowe kraju pokrywają się częściowo z naturalnymi granicami tego regionu, wyznaczonymi przez system potężnych łańcuchów górskich oddzielających subkontynent indyjski od reszty Azji.Charakterystyczną cechą środowiska geograficznego kraju jest współwystępowanie na jego obszarze kontrastowo .opisuje ekstremalne zjawiska klimatyczne i ich skutki w Japonii opisuje skutki występowania tajfunów na obszarze Japonii omawia bariery utrudniające rozwój gospodarki Japonii omawia znaczenie i rolę transportu w gospodarce Japonii • omawia cechy gospodarki Chin analizuje wielkości PKB w Chinach naetapy dziejów starożytnych Indii i Chin, wskazuje współczesne dziedzictwo starożytnych cywilizacji Indii i Chin PP 31. wskazuje na mapie teren Grecji, wyjaśnia wpływ ukształtowania naturalnego Grecji dla dziejów Hellady, wymienia główne cechy systemu polis, opisuje warunki naturalne Grecji, wskazuje naLiczba ludności Indii powinna prześcignąć populację chińską w ciągu siedmiu lat, a liczba mieszkańców Nigerii przewyższy liczbę Amerykanów i stanie się trzecim co do wielkości regionem świata pod względem liczby ludności, na krótko przed 2050 rokiem - sugerują oenzetowscy eksperci..

Jeśli obecnie pozycję lidera należy do Chin, a następnie po 11-12 lat, mieszkańcy Indii będzie więcej niż w Chinach.Wymień cechy społeczne i gospodarcze, które są charakterystyczne dla obu państw.

na podstawie mapy.. Według danych indyjskich, 25% ludności żyje poniżej .Ludność Chin stanowi ponad 20% ludności świata; 1964-91 liczba ludności wzrosła o ponad 30% (z 705 mln do 1136 mln).. Przemysł węgiel kamienny , rudy żelaza Indie : państwo w Azji Południowej, zajmujące większość subkontynentu indyjskiego.. Powoduje to, iż ubóstwo mieszkańców kraju wzrasta, a na ulicach miast przybywa .Indie (Republika Indii) - powierzchnia: ponad 3 166,4 tys. km2 (7. pod względem wielkości państwo świata, 3. pod względem wielkości państwo Azji, uwzględniając Federację Rosyjską), liczba ludności Indii (2010 r.): około 1 173,1 mln ludzi - 2. najludniejsze państwo świata i zarazem Azji.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.1.. Cywilizacje Indii 1.. Rośnie także zadłużenie zagraniczne kraju, które pogłębia kryzys gospodarczy.. WięcejLiczba ludności Chin w 2020 urośnie o 3 621 000 i osiągnie 1 399 628 000 ludzi w 2021 roku.. wymienia główne uprawy w Chinach i opisuje ich rozmieszczenie na podstawie mapy gospodarczej .. wymienia cechy ukształtowania powierzchni Azji na .· określa cechy położenia Chin na podstawie mapy ogólnogeograficznej · lokalizuje na mapie ośrodki przemysłu zaawansowanych technologii w Chinach · wymienia główne uprawy w Chinach i opisuje ich rozmieszczenie na podstawie mapy gospodarczej · określa położenie geograficzne Indiiludności i gospodarki do warunków środowiska przyrodniczego; • podaje liczbę ludności Indii i opisuje na czym polega podział kastowy; • podaje przykłady kontrastów gospodarczych Indii; wykazuje związek rytmu upraw i „kultury ryżu" z cechami klimatu monsunowego; • wymienia kraje muzułmańskie;położenie Indii i cechy środowiska geograficznego • problemy demograficzne • największe aglomeracje • przyczyny powstawania slumsów • określa położenie Indii i cechy środowiska Półwyspu Indyjskiego • przedstawia problemy demograficzne kraju • porównuje liczbę ludności Chin i Indii oraz odczytuje z wykresu prognozę dla .i opisuje ich rozmieszczenie na podstawie mapy gospodarczej określa położenie geograficzne Indii porównuje liczbę ludności Chin i Indii oraz odczytuje z wykresu ich prognozę wymienia największe aglomeracje Indii i wskazuje je na mapie wyjaśnia znaczenie terminu slumsy Uczeń: opisuje linię brzegową Azji na• określa cechy położenia Chin..

Dane te są jednak szacunkowe i mogą znacznie różnić się od rzeczywistych, gdyż w Indiach nie prowadzi się ewidencji ludności, ani spisów powszechnych ludności.Jak można zauważyć z listy, ludność Indii i Chin są najliczniejsze, a ponad 36% całej światowej społeczności.

Indie - środowisko przyrodnicze .. Główną rośliną uprawną Chin jest ryż.Pow.. Mimo tak dużych zasobów, z których państwo czerpie spore zyski, większość ludności mieszka w skrajnej biedzie.. Migracja ludności zmniejszyła populację o 323 926 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację.. w Chinach • wymienia główne uprawy ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt