Specyfikacja techniczna energa
2 .Załącznik Nr 10 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA" w ramach procesu „Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych" w megaprocesie „Zarzadzanie pracami na sieci" wydanie czwarte z dnia 29 listopada 2017 roku Specyfikacja techniczna Ograniczniki przepięć SN i 110 kV„Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA", wydanie dwunaste z dnia 12 lutego 2019 roku 3/42 3/42 1.. 7.03.2015 r. WYMAGANIA OGÓLNE.. Napięcie niskie (nn) napięcie nie wyższe od 1 kV.. CEL WPROWADZENIA SPECYFIKACJI I ZAKRES STOSOWANIA 1.1.. ( 9MZI ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Toruń, Toruń gmina miejska, ul.19 Zał.+nr+1+do+SIWZ- Specyfikacja_techniczna_zm_15.03.2017.doc -18 SIWZ z zm_z_15.03.2017.docx -17 Zmiana treści SIWZ_2_z_dnia_15.03.2017.docx -16 Zał.. Wymagania Techniczne Transformatory SN / nn.. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych.Załącznik nr 2 do SIWZ / nr 2 do umowy.. operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) zrzeszeni w PTPiREE, rozpoczęli konsultacje społeczne projektu „Specyfikacji technicznej ogólnodostępnych stacji ładowania prądu przemiennego samochodów elektrycznych budowanych przez Operatorów Systemów .2 Spis treści Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA (wersja 08) ..

Specyfikacja techniczna.

dla rozłączników napowietrznych SN z telesterowaniem.. Specyfikacja techniczna.. CPV- 45262500-6- Roboty murarskie.. Przekładniki prądowe do infrastruktury AMI.Specyfikacja techniczna szafki AMI/SG, wydanie czwarte z dnia 2 sierpnia 2017 roku 5/67 Należy, powinien słowa „należy" lub „powinien" należy rozumieć jako „musi" lub „wymaga się".. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn mają spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej wymienionych..

wydanie czwarte z dnia 2 sierpnia 2017 roku Specyfikacja techniczna.

W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od wymagań zawartych w .Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest stosowana jako doku-ment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. WYMAGANIA OGÓLNE.. Wszystkie dostarczane kable elektroenergetyczne mają spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej wymienionych.. wydanie trzecie z dnia 24 stycznia 2017 roku Specyfikacja techniczna szafki AMI/SG.Specyfikacja Techniczna - roboty murowe - ściany konstrukcyjne, ścianki działowe z cegły pełnej, dziurawki, cegły wapienno- piaskowej, silikatowej.. Wymagania ogólne 1.1.. W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji są bardziej .Używamy plików "cookies", dzięki którym dostosowujemy treści do preferencji użytkowników oraz ciągle ulepszamy działanie serwisu.. Załącznik nr 1 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA" w ramach procesu „Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych" w megaprocesie „Zarządzanie pracami na sieci".. Specyfikacja techniczna.. WYMAGANIA OGÓLNE.. Niniejszy dokument określa ogólne wymagania techniczne stawiane wybranym elementom elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, będącej własnością ENERGA-OPERATOR SAZałącznik nr 20 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA" w ramach procesu „Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych" w megaprocesie „Zarządzanie pracami na sieci"..

umowy.docx -1 SM/ST/2008/07 Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych 110 kv 1.

Specyfikacja techniczna.. Kablowe rozdzielnice szafowe i szafkiSpecyfikacja techniczna Strona 3 z 15 Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn Wersja: 02 Data wydania: 02.08.2017 r. 1 Cel specyfikacji Określenie charakterystycznych parametrów technicznych jakie powinien posiadać nowy osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn montowany w sieci ENERGA-OPERATOR SA.. WYMAGANIA OGÓLNE.. Zakres robót objętych SST.. dla .. Niniejsza specyfikacja dotyczy kabli elektroenergetycznych o izolacji roboczej wykonanej z polietylenu usieciowanego, z żyłami roboczymi i powrotnymi miedzianymi w powłoce z polietylenu powłokowego, o napięciu znamionowym 64/110kV i napięciu maksymalnym 123kV Specyfikacja dotyczy kabli .ENERGA - OPERATOR SA.. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ST-00.00.. nr 6 do SIWZ-GWARANCJA BANKOWA_zabezp.. Wszystkie dostarczane przewody elektroenergetyczne mają spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej wymienionych.. Od początku listopada 2019r.. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową instalacji elektrycznych w remontowanym budynku jednorodzinnym.Specyfikacja techniczna - Mufy przejściowe do kabli średniego napięcia 12-20 kV (KAB25.0425) [plik PDF 0.07 MB] Pobierz > Specyfikacja techniczna - Głowice konektorowe do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie 12-20 kV (KAB25.0455) [plik PDF 0.07 MB] Pobierz >Samsung Galaxy S III, GT-i9300; GT-i9308; Galaxy S3, Dotykowy (bez klawiatury), Kolorowy / Super AMOLED 720 x 1280 px 4.80", Li-Ion 2100 mAh, Samsung Exynos 4412Załącznik nr 30 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA" w ramach procesu „Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych" w megaprocesie „Rozwój majątku OSD"..

2 OdpowiedzialnośćSpecyfikacja techniczna ogólnodostępnych stacji ładowania budowanych przez OSD.

Szczegółowe wymagania techniczne dla wybranych elementów elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, określają specyfikacje techniczne, wykorzystywane przy zamówieniach lub przetargach, które powinny uwzględniać wytyczne zawarte w niniejszym opracowaniu.. Postępowanie nr .. Transformator oraz wszystkie jego części, materiały i podzespoły użyte do budowy transformatora muszą być .Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktów) przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. Transformatorów SN// n. n. Postępowanie nr .. Wymagania ogólne 1.0.1.. Informacje wstępne 1.1.. Określenia podstawoweSpecyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych Zakres objęty ST.. Szczegółowe informacje są w Polityce prywatności.Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki "cookies" będą umieszczane na Twoim urządzeniu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ETAP I BRANŻA BUDOWLANA 1.. Napięcie wytrzymywaneRedmi Note 9, Dotykowy (bez klawiatury), Kolorowy / IPS TFT 1080 x 2340 px 6.53", Li-Ion 5020 mAh, MediaTek Helio G85Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w .Specyfikator® to niezastąpione narzędzie dla osób, które profesjonalnie zajmują się przygotowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.. CPV-45421141-4- Instalowanie ścianek działowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt