Charakterystyka diody na oscyloskopie
Tv nie reaguje, dlaczego oscyloskop się uziemia a generator nie?. f - oscyloskop lub częstościomierz.. Uzyskujesz wtedy obraz charakterystyki prądowo-napięciowej.. Charakterystyka prądowo napięciowa diod 3.1.Charakterystykę prądowo - napięciową diody Zenera należy zapisać w pliku z rozsz .csv.. Jeśli oscyloskop posiada więcej niż 2 kanały, podłączyć dodatkowo sygnał z generatora (GEN) na trzeci kanał CH3 (lub w miejsce kanału CH1 przy braku kanału CH3) i przełączyć się na format YT (Display format YT).charakterystyki - spowodowa ć całkowite wygaszenie diody, nast ępnie stałe świecenie diody.. W tym pliku .csv mam napięcia na Ch1 i Ch2.. ?BADANIE CHARAKTERYSTYK DIODY I TRANZYSTORA METODĄ OSCYLOSKOPOWĄ I.. Obliczenia współczynnika stabilizacji układu dla dwóch wartości rezystancji obciążenia Ro (np.: 1k, 10k).. ♦ Je śli oscyloskop posiada wi ęcej ni Ŝ 2 kanały, podł ączy ć dodatkowo sygnał z generatora (GEN) na trzeci kanał CH3 (lub w miejsce kanału CH1 przy braku kanału CH3) i przeł ączy ć si ę na format YT (Display format YT).charakterystyki Œ spowodować całkowite wygaszenie diody, następnie stałe świecenie diody.. Ku - woltomierze, ew. oscyloskop ale to wyższa szkoła jazdy.. W tym ćwiczeniu w menu podstawy czasu oscyloskopu naleŜy wybrać opcje B/A - rysowanie wartości odczytanej z kanału B oscyloskopu w funkcji wartości z kanału A, czyli w naszym przypadku charakterystyki prądu diody od jej napięcia..

format YT).napięcie, co umoŜliwia jego obserwacje na oscyloskopie.

♦ Ustawi ć oscyloskop w modzie wy świetlania XY (Display format XY),Napięcie anodowe powinno być mierzone woltomierzem wartości szczytowej.. Jeśli kanał X oscyloskopu będzie mierzył napięcie na diodzie, a kanał Y na rezystorze, to oscyloskop wykreśli charakterystykę diody (przy czym kanał Y będzie pokazywał prąd płynący przez diodę przeskalowany przez wartość oporu użytego rezystora).Im bardziej łagodna charakterystyka diody [mniejsze di/dt w czasie trr] tym mniejszy Vpk przy wyłączaniu - mniej śmieci.. :idea: Dodano po 1 O takie coś chodzi w 1 poleceniu?Tematy o pomiar dioda oscyloskop, Pastuch elektryczny 24 V- Dioda świeci ale nie ma napięcia na wyjsciu, [ATMEGA328p-pu] - Błędny pomiar ADC, zmierzenie mocy wzmacniacza bez oscyloskopu, Oscyloskop DSO138 DIY nie działa tak jak powinienWitam Czy ktoś mógłby narysować mi charakterystyke diody krzemowej na oscyloskopie dla 10 V Bo potrzebuje to na pracownie a niestety w domu nieTematy o charakterystyka diod, Badanie charakterystyki diody na '51 - jak?, mam problem ze zrobieniem charakterystyk diod w matlabie, Wpływ temperatury na charakterystykę diody, Charakterystyka diody - proste pytanie, charakterystyka diodyTematy o pomiar diody oscyloskopem, Układ Saa1057 i kwarc 4MHz - pomiar na oscyloskopie., Dioda LED zasilana z sieci 230VAC, Ogranicznik napięcia na diodach Zenera, Dioda ir pilota dostaje napięcie 065V..

Podłączenie zasilania i pomiary przebiegów napięciowych na oscyloskopie.

II.DIODA - PARAMETRY, CHARAKTERYSTYKI I JEJ ZASTOSOWANIE Spis treści 1 Cel ćwiczenia 1 .. 3.2 Obserwacja charakterystyk na oscyloskopie Połączyć układ jak na rysunku 12.. Ze względu na rodzaj budowy i sposób zobrazowania sygnałów, oscyloskopy dzieli się na oscyloskopy analogowe (klasyczne), oscyloskopy cyfrowe oraz oscyloskopy analogowo-cyfrowe.charakterystykach i przeznaczeniu.. Najwazniejszy jest dobry filtr .. Napięcie z testera powinno być napięciem stałym zmieniającym się w pewnym zakresie.a na pojemność zastępczą Cz składają się pojemność wejściowa oscyloskopu C4 i pojemność kabla C3.. Główną charakterystykę można obserwować na oscyloskopie po dołączeniu wejścia X do dzielnika napięcia R4 - R5, oraz po dołączeniu wejścia Y do układu bocznika prądowego R3 = 50Ω, który wyprowadzony jest na płytę czołową urządzenia.4.. A teraz ładnie narysuj swoje schematy.. Z wykresu można odczytać, że napięcie przewodzenia diody zenera wynosi około 0,75V a napięcie przebicia wynosi około -1,4V.charakterystyki - spowodować całkowite wygaszenie diody, następnie stałe świecenie diody..

Do najpopularniejszych należą diody prostownicze i diody świecące (LED).

To co jest na Ch2 podzieliłam przez wartość R w celu uzyskania prądów.Oscyloskop służy do obserwacji i rejestracji przebiegów elektrycznych, a przy zastosowaniu odpowiednich przetworników, także wielkości nieelektrycznych.. Na diodach LED polaryzowanych w kierunku przewodzenia odkłada się napięcie (zależne od emitowanego koloru: od podczerwieni do nadfioletu) od 1.4 do 3V.charakterystyki - spowodować całkowite wygaszenie diody, następnie stałe świecenie diody.. Cel ćwiczenia: wyznaczenie charakterystyki diody Zenera, charakterystyk tranzystora p-n-p oraz n-p-n w układzie wspólnego emitera (WE), zapoznanie się z podsta-wowymi właściwościami tranzystora i oscyloskopową metodą badania cha-rakterystyk prądowo-napięciowych.. NaleŜy odczytaćkonwerter napięcia zmiennego na stałe, ogranicznik napięcia i demodulator..

Krzemowe diody prostownicze w praktyce zaczynają przewodzić od napięcia 0.7V.

Wierne przeniesienie impulsu wymaga równomiernej charakterystyki często‐ tliwościowej dzielnika R1, C1 i R2, Cz, co występuje wtedy, kiedy jest spełniony na‐ stępujący warunek R1C1 = R2Cz.Oscyloskop - przyrząd elektroniczny służący do obserwowania, obrazowania i badania przebiegów zależności pomiędzy dwiema wielkościami elektrycznymi, bądź innymi wielkościami fizycznymi reprezentowanymi w postaci elektrycznej.. Historia.. Na kanale pierwszym i drugim oscyloskopuBADANIE CHARAKTERYSTYK DIODY I TRANZYSTORA METODĄ OSCYLOSKOPOWĄ I.. Wykorzystywane przyrządy i elementy Podczas tego ćwiczenia będziesz wykorzystywał diodę, rezystor i kondensator oraz znane już przyrządy laboratoryjne: zasilacz, multimetr, generator i oscyloskop.. φ - oscyloskop dwukanałowy, CH1 na wejście filtra, CH2 na wyjście.. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że przebieg w oscyloskopie nigdy nie będzie identyczną reprezentacją prawdziwego sygnału, bez względu na to, jak dobry oscyloskop jest.Napięcie anodowe powinno być mierzone woltomierzem wartości szczytowej.. Tak jak każdy element dioda ma również swoje parametry graniczne, których nie można przekroczyć bez jej .Na oscyloskopie na jedną oś podajesz to napięcie (na oś czasu) a odpowiedź prądową rzucasz na drugą oś.. Na generatorze ustawić maksymalną amplitudę, częstotli-wość f = 500Hzoraz wybrać przebieg trójkątny.. ♦ Z generatora poda ć napi ęcie sinusoidalne o warto ści szczytowej Upp (−2,5, +2,5) V i cz ęsto ści około 100 Hz.. Nie da sie stwierdzic z 'papierkowych' parametrow co bedzie lepsze ale ogladniecie zasilania na oscyloskopie przy duzym wzmocnieniu da nam wlasciwie wszystko co chemy wiedziec.. Tematy o oscyloskop charakterystyka diody, Problem z zadaniem - charakterystyka diody., Charakterystyka diody w dużej częstotliwości i przewody PN, Oscyloskop ch-ka prądowo-napięciowa, Diody półprzewodnikowe poprawione, Prostownik jednopołówkowy - dziwy w charakterystycePomiar charakterystyki fazowej i amplitudowej filtrów.. Główną charakterystykę można obserwować na oscyloskopie po dołączeniu wejścia X do dzielnika napięcia R4 - R5, oraz po dołączeniu wejścia Y do układu bocznika prądowego R3 = 50Ω, który wyprowadzony jest na płytę czołową urządzenia.10 3.2.2 Charakterystyka zmierzona oscyloskopem Wykres (8) przedstawia charakterystykę diody zenera zmierzoną za pomocą metody wyświetlania XY na oscyloskopie.. Jeśli oscyloskop posiada więcej niż 2 kanały, podłączyć dodatkowo sygnał z generatora (GEN) na trzeci kanał CH3 (lub w miejsce kanału CH1 przy braku kanału CH3) i przełączyć się na format YT (Display !.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt