Charakterystyka produktu leczniczego furosemid
POSTAĆ .Wskazania do stosowania zawarte są w pkt.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Furosemide Kabi, 20 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jedna kapsułka twarda zawiera 200 mg jonów wapnia w postaci 500 mg wapnia węglanu (Calcii carbonas).. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Zawartość sodu w ampułce: 7,4 mg (3,7 mg w ml).Furosemid jest klasycznym lekiem moczopędnym, o silnym, szybkim, lecz krótkotrwałym działaniu.Średnia wchłanialność fursemidu jest na poziomie 60 % przy podaniu doustnym.. Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. CALPEROS 500, 200 mg jonów wapnia, kapsułki twarde .. Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.. 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Bardziej szczegółowo1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ryspolit, 1 mg, tabletki powlekane .. w grupie otrzymującej rysperydon i furosemid, obserwowano występowanie większej śmiertelności (7,3%; średni wiek pacjentów 89 lat, w przedziale od 75 do 97 lat) w porównaniu do .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Każda ampułka (2 ml) zawiera 20 mg furosemidu.

Furosemidum Polpharma, 40 mg, tabletki .. U zwierząt w czasie ciąży i laktacji do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CALPEROS .Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji u suk nie zostało określone, jednakże furosemid przenika do mleka.. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO FUROSEMIDUM POLFARMEX, 40 mg, tabletki 2.. Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. W 70% wydalany jest z moczem.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .Furosemid może wytrącić się z roztworu w płynach o niskim pH.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA TabletkaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Axura 5 mg/dawkę roztwór doustny 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 1,5 g cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej..

Każda tabletka zawiera 40 mg furosemidu (Furosemidum).

Każda tabletka zawiera 30 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSYM, 250 mg, 500 mg, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań 2.. Odbywa się na zasadzie czynnego wydzielania.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Furosemidum Polpharma 40 mg tabletki 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSYM, 1,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. SZCZEGÓŁOWE .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.. Furosemidum Polpharma, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Furosemidum Polfarmex, 40 mg, tabletki 2.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.Charakterystyka Produktu Leczniczego 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Furosemide Kabi, 20 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum): kompleksu .. pętlowymi (furosemid, torasemid, kwas etakrynowy).. Sposób podawania produktu Produkt leczniczy Zaviceftapodaje się we wlewie dożylnym o objętości 100ml trwającym .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

Każdy ml roztworu zawiera 10 mg furosemidu (Furosemidum).

Furosemidum Polpharma, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera 40 mg furosemidu (Furosemidum).. Przed otwarciem: 3 lata.. Substancje pomocnicze, patrz: pkt POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Onsior 6 mg tabletki dla kotów .. FUROSEMID 5% INJ., 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali dla bydła, koni, psów i kotów.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Furosemidum Polpharma 40 mg tabletki 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej.. zdrowych kotów, którym podawano (lub nie) furosemid, wykazujący działanie moczopędne, jednoczesne stosowanie produktu Onsior i benazeprilu (inhibitor ACE) przez 7 dni nie wiązało się zFurosemid - charakterystyka, stosowanie, wskazania, przeciwwskazania Zgodnie ze swoją misją, Redakcja Medonet.pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne treści medyczne poparte najnowszą wiedzą naukową.Nie określono dotychczasbezpieczeństwai skutecznościstosowania produktu leczniczego u dzieci imłodzieży w wieku poniżej 18lat..

1 ml roztworu zawiera 10 mg (20 mg/2 ml) furosemidu (Furosemidum).

Jedna kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku (Tamsulosini hydrochloridum ).. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA.. Moc produktu leczniczego BiofuroksymCharakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Furosemidum Polpharma m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane .Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Furosemid Accord m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. 31 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sodu chlorek, sodu wodorotlenek.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g roztworu zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ Jedna tabletka zawiera 40 mg furosemidu (Furosemidum) oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę jednowodną - 27,5 mg.. Roztwór do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Isoprinosine, 500 mg, tabletki 2.. Roztwór do wstrzykiwali.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda ampułka po 2 ml zawiera 20 mg furosemidu, co odpowiada 10 mg furosemidu w 1 ml.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera 40 mg furosemidu (Furosemidum).Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 27,5 mg laktozy jednowodnej.. Convenia 80 mg/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla psów i .. furosemid, ketokonazol lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)) może dochodzić do .. CALPEROS 1000, 400 mg jonów wapnia, kapsułki twarde .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.. Swoje działanie rozpoczyna dopiero po przeniknięciu do płynu kanalikowego.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) Furosemid 50 mg/ml.. Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1.. 6.3 Okres ważności.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Toramide; 2,5 mg lub 5 mg lub 10 mg, tabletki ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt