Podsumowanie rocznej pracy w grupie 3 latków
Rada Pedagogiczna pracowała również w 3 zespołach.Badanie funkcjonowania psychospołecznego 3,5 rocznego dziecka.. Do grupy uczęszcza 17 trzylatków i 8 dwulatków.Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 3 i 4 latków.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Prowadzenie spotkań z rodzicami przez specjalistów PP w Myszyńcu.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąGrupa dzieci 3 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Obecnie liczy 25 dzieci.. Tarnowiec .. W trakcie I półrocza liczba dzieci uległa zmianie.. Orzesze.. Rada Pedagogiczna ściśle współpracowała z Radą Rodziców w zakresie swoich kompetencji.. To jest bardziej niż pewne, że dokumentacji w naszej pracy nie brak.. W roku szkolnym 2013/2014 do grupy najmłodszych dzieci - 3,4 letnich uczęszcza 15 dzieci (w tym9 - dziewczynek, 6 - chłopców oraz siedmioro - 4-latków i ośmioro - 3-latków).Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w II półroczu roku szkolnego 2005/2006 w grupie II "Misie".. Dzieci na zajęciach pracują bardzo chętnie.3 PODSTAWY PRAWNE: Statut Przedszkola Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2015 / 2016 Koncepcja pracy przedszkola Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2016 / 2017 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Mimo braku jednoznacznej regulacji, praktyka wypracowała rozwiązanie, zgodnie z którym to organ prowadzący określał pensum nauczycieli realizujących zajęcia w grupie mieszanej wiekowo na podstawie art. 42 ust..

Myszków ... Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków.

Rok szkolny 2013/2014.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Jest to grupa bardzo żywa, ruchliwa i wesoła.. Podsumowanie pracy w grupie 3-latków za I półrocze roku szkolnego 2008/09Grupa 3-latków „Kubusie" we wrześniu liczyła 28 dzieci (12 dziewczynek i 16 chłopców)..

III PODSUMOWANIESprawozdanie z pracy w grupie 3-latków.

Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Dzieci w zadowalającym stopniu potrafią dokonywać analizy i syntezy prostych wyrazów w tym wyróżniać, rozpoznawać i .Grupa oddziału przedszkolnego liczy 7 sześciolatków i 10 pięciolatków.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. PWNw serwisie Publikacje edukacyjne.. Andrzej Jakubiuk.. W ciągu roku odbyło się 10 posiedzeń Rady Pedagogicznej w tym 5 szkoleniowych.. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. A to ze względów zdrowotnych, lub też pobytowych.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania .SPRAWOZDANIE Z PRACY W GRUPIE 3-4 LATKÓW ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM "BAJKOWY ŚWIAT" W KOLNIE Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 .. - poszerzenie swojego doświadczenia poprzez pracę w grupie 4 - 5 - latków; Wnioski do dalszej pracy: - zwracanie uwagi na wypowiadanie ..

Przyrodniczy projekt badawczy dla 4 latków .

Przedszkolne kąciki przyrody - ważny element edukacyjny.. Udział nauczycieli w szkoleniach prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Myszyńcu.. sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z dziećmi w naszej grupie.. Praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści programowych zawartych w programie „Razem w przedszkolu"Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, który jest zgodny z podstawą programową i koncentruje się wokół dwóch kluczowych procesów, a mianowicie: procesu adaptacji w przedszkolu i .roczny plan pracy przedszkola ; grupa muchomorki / 3-4-latki / grupa skrzaty / 4-5-latki / wiersze i piosenki /grupa 3-4-latki/ rekrutacja dzieci do przedszkola w goworowie ; plan pracy nauczycieli ; ciekawe artykuŁy dla rodzicÓw ; rada rodzicÓw ; o nas ; system kar i nagrÓd w naszym przedszkolu ; elektroniczna skrzynka podawcza3.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje rozwojowe, które pozwolą dzieciom bezproblemowo funkcjonować w najbliższym środowisku.Rada pedagogiczna pracowała w oparciu o regulamin, plan pracy RP..

Diagnoza w pracy psychologicznej i pedagogicznej.

Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Niemniej, ta wydaje się być konieczna.. Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.. Praca opiekuńcza i dydaktyczno-wychowawcza w grupie 4‑latków realizowana była w oparciu o program edukacji przedszkolnej „Trampolina czterolatka" B.Rokickiej, R. Stawczyk-Mizińskiej, Wyd.. Wioletta Kluczniok.. Opinia o uczniu.. Anna Grzesica.. Do grupy powróciły dzieci Paulina P.i Filip Sz., które okres zimowy spędziły w domu.Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków.. Trzeba pamiętać również o tym, że poszczególne zagadnienia inaczej odbierają i realizują dzieci z grupy 3-latków, a inaczej w grupie 4 -5-6-latków.. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.. (więcej…)Grupa w roku przedszkolnym 2017/2018 liczy obecnie 19 dzieci w tym 7 dziewczynek i 12 chłopców.. Otrzymujemy wynagrodzenie za naszą pracę, choć została ona całościowo ukryta w czterech ścianach naszego mieszkania.Podsumowanie pracy z dziećmi w grupie 3,4-latków.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .W trakcie trwania I półrocza szkolnego żadne z dzieci nie dołączyło ani nie zrezygnowało z uczęszczania do grupy.. Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów" W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą.. Opis przypadku.. Logopeda z PPP w Myszyńcu Logopeda DyrektorPrzeprowadziłam badania przesiewowe w grupie 5, 6-latków oraz konsultacje logopedyczne, rozmowy indywidualne, wskazówki i informacje dla rodziców, uczniów w formie gazetki, wskazówki na stronie internetowej szkoły oraz na blogu logopedycznym „Bajkowy świat mowy" michalska-log.blogspot.. Dyrektor .. Serwisy partnerskie.SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxSprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Etapy rozwoju mowy.. Siedlce.W swojej pracy skupiałam uwagę na rozwijaniu wyobraźni twórczej i pomysłowości dzieci, kształtowaniu postaw społeczno- moralnych, na uczeniu umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt