Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania
Rozumienie tekstów pisanych literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. THE MOST BRITISH GUINNESS .ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij w lukach litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. uzupełnij luki 1-4 zdaniami a-e tak aby powstał spójny i logiczny teks.. Gestern war ich mit meiner Klasse in einem Fernsehstudio in Zürich.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij luki 1-4 zdaniami A-E tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie podano dodatkowo - nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.4.).

A.przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.

Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. Wstaw zdania oznaczone literami A-E w luki 1-4, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. MEETING A GRIZZLY BEARPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. z angielskiego.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.GA-R1 Strona 5 z 7 Zadanie 4.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. RAINING POETRYStrona 6 z 7 MJA_1R Zadanie 8.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.. PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ JEŚLI TO MOŻLIWEPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.). Uwaga!. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w luki 8.1.-8.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Uwaga!Przeczytaj teksty.. 2012-02-04 11:25:21; Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wybierz w luki litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (0 - 4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

C.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSEPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. LOST PROPERTY OFFICE It's amazing what people leave on trains.Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A - E), aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uwaga!. A VERY UNUSUAL HAIRDRESSERPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.<br>Uwaga!. Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Po lewej tekst, a po prawej odpowiedzi, z góry dziękuje:)Pomozesz?. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. CStrona 12 z 20 Zadanie 8.. Uwaga!. Jedno zdanie .Zadanie 8 (0 - 4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Dobierz zdania oznaczone literami A-E do luk 1-4 tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on spojny i logiczny.Strona 8 z 13 Zadanie 8. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..Komentarze

Brak komentarzy.