Przeczytaj opis zdjecia uzupełnij każdą lukę
Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Britain has always been a society of mixed races.Przeczytaj poniższe zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst, który będzie pasował do ilustracji.. jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. 2011-11-13 17:36:48; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj instrukcje.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2011-05-23 21:00:05; Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem..

Następnie popatrz na ilustrację i uzupełnij zdania.

Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. (0-4) ZADANIE OTWARTEPrzeczytaj opis i odpowiedz: 2013-12-14 14:22:15; DAM JAN .. Zakreśl literę A, B lub C.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Rozwiąż zadanie profesora.. Tim is too short to play basketball.ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę (8.1. jedną z podanych poniżej form tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz lub wyrazy.10 Przeczytaj tekst.. In such a classroom, the .Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych .Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją..

Wpisz w każdą lukę (1.-4.)

Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. In the 1.1.Przeczytaj opis ilustracji.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij poniższy opis wieczoru, tak aby opisać również spokojną lub groźną atmosferę miejsca.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.1 Opis ilustracji Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. 10Przeczytaj poniższe zdania.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. THE MOST BRITISH GUINNESS WORLD RECORDPrzeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (1-4), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj opis zdjęcia.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

Posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Przeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodn… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie ze zdjęciem This photograph ____ In the it classrom.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj pary zdań (1-5).. I think someone followed us here.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis zdjęcia.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 12.1-12.3 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgod… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj opis zdjęcia..

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.)

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). 2012-04-19 15:53:03Przeczytaj tekst.. The boy on the left isZadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt