Interpretacje dyrektora izby skarbowej w warszawie
Dotyczy: zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodówINTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. IPPB2/415-653/13-4/MK).Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: mazowieckim, a także jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania .Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPP2/443-1143/08-2/AS Hasła tematyczne: osoby fizyczne, syndycy, następstwo prawne, nadwyżka podatku od towarów i usług Data dodania: 09/10/2008INTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. Spółka otrzymała jedną wiążącą interpretację, a w dniu 21.12.2005r.. W dniu 28.12.2006r.. 2461 -IBPB-1-3.4510.908.2016.2.AB;Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27-02-2017 r. - 1462-IPPB4.4511.1338.2016.2.JK3 z uzasadnieniem.. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.. Interpretacja Indywidualna sygnatura: 1462-IPPB4.4511.1349.2016.2.AK.Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Budżet na 2021 r. motorem wzrostu gospodarczego 27 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2021Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2013r..

otrzymała trzy kolejne interpretacje wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac.. akt III SA/Wa 1332/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 01 grudnia 2016 r., nr 1462-IPPB4.4511.1137.2016.2.IM wydaną przez .Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23-01-2017 r. - 1462-IPPB4.4511.1213.2016.1.IM z uzasadnieniem.. (data wpływu 25 sierpnia 2008r.). 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. Wyrokiem z 18 kwietnia 2018 r. sygn.. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie; Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu; Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście; .. System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie .28.2.2017. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie .Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2013. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wydania .Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, zmienia swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 7 listopada 2008 r. znak: IPPB3/423-1222/08-2/DG i stwierdza, co następuje w części dotyczącej kwalifikacji: kosztów zakupu gruntów,Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nadzorujący Pion Kontroli, Cła i Audytu Zbigniew Grzymała, tel.. OpłatyDyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-275/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415- 919/13-3/EC; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-441/13-4/EL ; .Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 6110 - Podatek od towarów i usług podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. i 2014 r. Aneta Trochim-Tuchorska (spr.). W zakresie: - uznania Nieruchomości niezabudowanej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz możliwości wyłączenia planowanej dostawy spod zastosowania ustawy o podatku od towarów i usług, - możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT - na podstawie art. 43 ust.. 22 56 18 044 ; Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nadzorujący Pion Logistyki i UsługPrzedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura Orzeczenia sądów i .. w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Minister Finansów.. (data wpływu 16 kwietnia 2013r.). Wybierz.. Izba Administracji Skarbowej; Urzędy skarbowe.. (data wpływu 14 września 2007r.). Dotyczy: obowiązków płatnikaINTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20-01-2017 r. - 1462-IPPB4.4511.1278.2016.1.IM z uzasadnieniem.. Wybierz autora interpretacji.. Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac.. Dyrektor Izby .interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 22 listopada 2016 r., sygn.. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu .W odpowiedzi na złożone wnioski w dniu 11.08.2005r.. Zobacz politykę cookies.Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r.. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:(np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2012 r., nr IPPP1/443-547/12-2/MPe, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., nr IPPB5/423-165/08-6/MB, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 marca 2008 r., nr IPPB3-423-524/07-2/MB).Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2008r.. asesor Konrad Aromiński Anna Zaorska: Zdjęto z wokandy: III III SA/Wa 2240/19: 2020-08-31 09:35 Sala E: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej .Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie .. 1462-IPPB6.4510.562.2016.1.AG; interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 19 grudnia 2016 r., sygn.. Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac.. Słowa .Interpretacje podatkowe Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu .Od dnia 1 marca 2017 r. w Polsce decyzje WIP wydawane są centralnie przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.. Adres siedziby Działu Wiążących Informacji Izby Administracji Skarbowej w Warszawie: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dział Wiążących Informacji ul. Erazma Ciołka 14A 01-443 Warszawa.. Wyświetlono 1-25 spośród 74241 .. Dotyczy: dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych Dotyczy: możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodówINTERPRETACJA INDYWIDUALNANaw interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB3/423-876/13-4/KK, w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB5/423-720/14-3/IŚ.INTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. 1 pkt 9 ustawy o VAT - planowanej dostawy Nieruchomości niezabudowanej .Zatem fakt uiszczenia brakującej kwoty zaliczki w latach późniejszych nie może znaleźć odzwierciedlenia w informacji PIT-11 złożonej za poprzednie lata - w przedmiotowym przypadku za lata 2010 - 2012. ". Dotyczy: skutków podatkowych, związanych z nieprawidłową kwalifikacją wypłacanego przez płatnika wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, które powinno byćInterpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 07-02-2017 r. - 1462-IPPB4.4511.1272.2016.1.GF z uzasadnieniem.. W zakresie skutków podatkowych otrzymania dodatkowych świadczeń przez pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce.. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. 22 510 47 03 ; Główny Księgowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Anna Długosińska, tel.. Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac.. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z .Izba Administracji Skarbowej w Warszawie..Komentarze

Brak komentarzy.