Charakterystyka wejściowa tranzystora
Cały obszar charakterystyki wyjściowej można podzielić na dwie części: obszar nasycenia i obszar nienasycenia (liniowy).Spis ćwiczeń: Badanie tranzystora bipolarnego Symulacja komputerowa PSPICE 9.1 1.. Charakterystyka ta, podobnie jak i .Charakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE, jej przebieg praktycznie nie zależy od parametru UCE 6 1.4 Parametry małosygnałowe tranzystora bipolarnego Jak widać wszystkie charakterystyki tranzystora bipolarnego są nieliniowe.. Wykonanie pomiarów polega na wyznaczeniu rodzin w/w charakterystyk dla zadanych przez prowadzącego wartości prądu bazy (IB) (charakterystyka wyjściowa) oraz dla zadanych wartości UCE (charakterystyka wejściowa).. Sposoby polaryzacji tranzystora - praca w obszarze aktywnym, odci cia, nasycenia 6.. Sprawa dotyczy wpływu rozwarcia obwodu kolektora (odłączony zasilacz Ez2 na schemacie) na przebieg charakterystyki wejściowej - jaka bedzie zmiana nap.. (1) charakterystyka tranzystora Ic(Uce)wejściowa Rwe Impedancja wyjściowa WE duŜe duŜe mała duŜa WC największe małe największa najmniejsza WB małe największe najmniejsza największa IV.3.2 Charakterystyki statyczne tranzystora w układzie WE Najbardziej istotnymi charakterystykami są : charakterystyka przejściowa Ic =f(IB)U CE =constCharakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego npn przedstawia zależność prądu bazy I B w funkcji napięcia pomiędzy bazą i emiterem U BE, przy ustalonej wartości napięcia pomiędzy kolektorem i emiterem → I B f(U BE) przy U CE =constant..

Charakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego 2.

W szkole badaliśmy ostatnio tranzystory bipolarne.. Witam.. Spadek napięcia na RE jest wytworzony przez prąd wyjściowy, czyli prąd emitera.. Charakterystyki wejściowe tranzystora w układzie WE pokazano na rys. 6.22.. I jak wyjaśnić to zjawisko?Zasada dzia ania tranzystora JFET 3.. Symbol elektryczny diody półprzewodnikowej oraz jej charakterystykę wyjściową przedstawia poniższy rysunek.Ponieważ złącze baza-emiter jest diodą, więc charakterystyka wejściowa tranzystora jest praktycznie identyczna z charakterystyką diody w kierunku przewodzenia.. dla układu WE .. Wpływ napięcia U CE jest niewielki.. Tranzystor bipolarny npn - rodzina charakterystyk wyjściowych .Ten typ układu pracy tranzystora nie jest bardzo powszechny ze względu na jego niezwykle niski opór wejściowy (rzędu pojedynczych omów).. Z charakterystyki tej można stwierdzić, że: powyżej pewnego napięcia prąd kolektora prawie nie zależy od napięcia U CE,2) Charakterystyka przejściowa przedstawia prąd kolektora I C jako funkcję napięcia baza-emiter U BE, oraz I B =const.. charakterystyki wyjściowe Iwy(UWy) dla lWE = const.. 3) Charakterystyka wejściowa opisuje zależność prądu bazy I B od napięcia baza-emiter U BE, przy stałym napięciu kolektor-emiter U CE.. Tranzystory 6 Pole elektryczne w strukturze NPN x u EB; u CB ..

Charakterystyki wejściowe tranzystora w układzie WE.

Zależność między tymi dwiema wielkościami opisuje charakterystyka wejściowa tranzystora, będąca w zasadzie eksponencjalną charakterystyką złącza pn spolaryzowanego w kierunku przewodzenia.. Tranzystory 7 i B. Tranzystory 8 CB0 CB0charakterystyk wejściowych IB=f (UBE,UCE=const), oraz przejściowych IC=f (IB,UCE=const) tranzystora.. Rys. 1 Schemat układu pomiarowego do badania tranzystora bipolarnego w układzie WE (wspólnego emitera).. - Wykreślenie charakterystyki przejściowej tranzystora w układzie WE.. Prąd bazy składa się z dwóch głównych składników: prądu rekombinacji i prądu wstrzykiwania.Na rys.4.1.7 pokazana jest charakterystyka wyjściowa tranzystora, która przedstawia zależność prądu kolektora I C od napięcia kolektor-emiter U CE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter U BE.. Program zajęć - Pomiar charakterystyki wyjściowej i wejściowej tranzystora w układzie WE.. Do pomiaru napięcia U BE (V1) i U CE ( V2) wykorzystaj ten sam woltomierz.Charakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego I B = f(U EB) przy U CE = const.. Jego charakterystyka wejściowa wygląda jak u diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia, natomiast wyjście zachowuje się jak źródło prądowe.charakterystyki wejściowe: 2 11() t U charakterystyki wyjściowe: 1 22() t U charakterystyki przejściowe: 2 21() t I charakterystyki zwrotne: 1 12 I const U f U Rys.1..

Bardziej szczegółowoCharakterystyka wejściowa tranzystora.

Sporządziliśmy notatki oraz zrobiliśmy tabelkę w Excel'u.. Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym, wyposażonym w dwie elektrody, który posiada nieliniową charakterystykę prądu wyściowego w funkcji napięcia wejściowego.. Wyznaczanie rezystancji wejściowej 3.. Temat ćwiczenia Data Ocena Podpis 6.. Prąd ten jest h21e razy większy od prądu bazy.charakterystyki.xls; Pobierz plik - link do postu 06.. Podstawowe parametry tranzystora oraz parametry r niczkowe g m i g ds - ich sens fizyczny 5.. Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego .tranzystora (ICmax, UCEmax) dopuszczonych przez producenta.. Charakterystyka ta ma charakter wykładniczy.. Rys.2.3 Przykładowe charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera: (a) charakterystyka wej ściowa, (b) charakterystyka przejściowa, (c) charakterystyka oddzia ływania wstecznego,Charakterystyki tranzystora polowego Na rysunku 4.2.5 przedstawiona jest charakterystyka wyjściowa I D (U DS) tranzystora MOSFET z kanałem typu n, którego struktura przedstawiona jest na rys. 4.2.4.. Podstawowe charakterystyki 8.- Układy pracy tranzystora: WB, WE, WC; wzmocnienie prądowe, - Małosygnałowe parametry czwórnikowe typu [h]..

Tranzystor pnp - charakterystyka wejściowa i przejściowa.

Przyk adowe uk ady polaryzacji 7.. Jakie są wartości napięcia i prądów ( chodzi mi o to czysą ujemne czy dodantine) w charakterystyce wejsciowej i przejściowej tranzystora .Charakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE, jej przebieg praktycznie nie zależy od parametru UCE.. Tranzystor jako czwórnik Do opisu tranzystora pracującego w zakresie małych częstotliwości najczęściej stosuje się parametry czwórnika typu [h].Charakterystyka wejściowa tranzystora.. 4.Środkowy punkt odcinka prostej obciążenia leżący w powyżej przedstawionej ćwiartce układu współrzędnych odpowiada optymalnemu punktowi pracy wzmacniacza.. 3.Wyznaczenie charakterystyki oddziaływania wstecznego tranzystora dla układu WE.Tabela 1: Charakterystyka wejściowa i przejściowa tranzystora bipolarnego U CE = I B[ A] U BE[V] ooooooooooo ooooooooooo U CE = I B[ A] I C[mA] ooooooooooo ooooooooooo Tabela 2: Charakterystyki wyjściowe tranzystora bipolarnego I B1 = 25 A U CE[V] I C[mA] ooooooooo ooooooooo 15 I B2 = 50 A U CE[V] I C[mA] ooooooooo ooooooooo 10 I B3 = 75 A U .Krótka charakterystyka diody półprzewodnikowej.. Tranzystor bipolarny pnp - rodzina charakterystyk wyjściowych .- charakterystyki wejściowe U 1 =f(I 1) przy U 2 =const, - charakterystyki zwrotne U 1 =f(U 2) przy I 1 =const, - charakterystyki przejściowe I 2 =f(I 1) przy U 2 =const, - charakterystyki wyjściowe I 2 =f(U 2) przy I 1 =const.. Klasa Imię i nazwisko Nr w dzienniku Zespół Szkół Łączności w Krakowie 3M Łukasz Zemła 33 Pracownia elektroniczna Nr ćw.. Niezależnie od nieliniowości charakterystyki, jeżeli uwzględnimy odpowiednio .Charakterystyka wejściowa tranzystora; Podobne tematy do charakterystyka wejściowa tranzystora.. - Obliczenie parametrów h ijCharakterystyki tranzystora bipolarnego.. Rysowanie charakterystyk .. Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego.rar > Charakterystyki.doc.. Mam pytanie.. Teraz mamy na następną lekcję przygotować sprawozdanie z wykresami (charakterystykami: przejściowa .Charakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego pnp przedstawia zależność prądu bazy I B w funkcji napięcia pomiędzy bazą i emiterem U BE, przy ustalonej wartości napięcia pomiędzy kolektorem i emiterem → I B f(U BE) przy U CE =constant.. Z odpowiadającej mu gałęzi charakterystyki tranzystora można odczytać optymalny prąd polaryzacji IB0 (czyli prądWyznaczanie statycznej charakterystyki wejściowej tranzystora U BE = f(I B) dla U CE = const.. 3.2.Przygotowanie stanowiska do pomiarówcharakterystyki oddziaływania wstecznego UWe(UWy) dla lWE = const.. Sprawa dotyczy wpływu rozwarcia obwodu kolektora (odłączony zasilacz Ez2 na schemacie) na przebieg charakterystyki wejściowej - jaka bedzie zmiana napięcia baza - emiter Ube - czy wzrośnie czy zmaleje po rozwarciu?.Komentarze

Brak komentarzy.