Charakterystyka produktu leczniczego urpl
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka drażowana zawiera: 240,0 mg suchego ekstraktu z ostropestu plamistego (Frukt.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ampułka o pojemności 20 ml zawiera 1,68 g sodu wodorowęglanu (Natrii hydrogenocarbonas).. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO GRIPEX Control, 500 mg + 50 mg, tabletki 2.. Wysłane przez urpl w Wto, 13/10/2015 - 21:40 .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SALBUTAMOL HASCO, 2 mg/5 ml, syrop 2.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA TabletkiCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Polfenon, 150 mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg propafenonu chlorowodorku (Propafenoni hydrochloridum).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 4.3 Przeciwwskazania :Zmiany w zaakceptowanych projektach graficznych ulotki, oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego, które pozostają bez wpływu na Charakterystykę Produktu Leczniczego Weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu w procedurach MRP/DCP i procedurze narodowej należy składać na podstawie art.13b Rozporządzenia (WE) 1234/2008 .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pyrantelum Polpharma, 250 mg, tabletki 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OCTENISEPT (0,10 g + 2,00 g )/100g, płyn 2.. Polfenon, 300 mg, tabletki powlekane .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 5 mg trometamolu ketorolaku (Ketorolacum trometamolum) (tj.0,5% wag./obj.).

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Butelka zawiera 15 mg amikacyny w 5 ml roztworu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 1 ml roztworu Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma zawiera 23 mg sodu.Produkty Lecznicze Główna treść strony.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Edelan, 1 mg/g, maść 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g maści zawiera 1 mg mometazonu furoinianu (Mometasoni furoas).. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: alkohol benzylowy.. e-mail: [email protected] Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań .. Wymagane dokumenty:Po zakończeniu oceny merytorycznej druków informacyjnych, Podmiot .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Brilique powinni codziennie stosować również kwas acetylosalicylowy (ASA), jeśli nie jest to indywidualnie .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACULAR, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g płynu zawiera substancje czynne: - Octenidinum dihydrochloridum (Oktenidyny dichlorowodorek) 0,10 g - Phenoxyethanolum (Fenoksyetanol) 2,00 goraz nie moŽe zawieraé wskazaó nie opisanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego..

2.Dawkowanie produktu leczniczego DEXILANT u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat jest takie samo jak u dorosłych.

UrządCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pramolan, 50 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NITRAZEPAM GSK, tabletki, 5mg 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, żółcień pomarańczowa, lak (E110)Wyniki wyszukiwania: Ludzki Rejestr Produktów Leczniczych - Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Erwinase®, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 000 j.m./fiolkę (kryzantaspaza): Tymczasowa dostawa produktu ze Stanów Zjednoczonych z dodatkową etykietką zewnętrzną w celu minimalizowania problemów związanych z brakiem dostaw.Druki informacyjne produktów leczniczych (Charakterystyka Produktu Leczniczego, ulotka dla pacjenta, oznakowanie opakowań, projekty graficzne opakowań i ulotek) przeznaczonych do stosowania u ludzi są oceniane w procedurach:narodowej,europejskich: zdecentralizowanej (DCP) i wzajemnego uznania (MRP).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu zawiera 3 mg amikacyny (Amikacinum) w postaci amikacyny siarczanu..

Nie określono dotychczas skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego DEXILANT u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clexane, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.Stosowanie produktu leczniczego Brilique należy rozpocząć od pojedynczej dawki nasycającej 180 mg (2 tabletki o mocy 90 mg) i kontynuować leczenie dawką 90 mg dwa razy na dobę.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. Polfenon, 150 mg, tabletki powlekane .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 5 ml syropu zawiera 2 mg salbutamolu (Salbutamolum) w postaci siarczanu salbutamolu.Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, czerwień koszenilowa (E 124) i czerńCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. PENTAXIM, proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. Cardui mariae) odpowiadającego 150 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibinę.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt.. Brak dostępnych danych.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Dzieci poniżej 12 roku życia.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lagosa, tabletki drażowane (Silybi mariani extr.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu zawiera 20 mg papaweryny chlorowodorku (Papaverini hydrochloridum)..

Nazwa wtasna (fantazyjna) produktu leczniczego nie powinna zawieraé pojedynczych cyfr, liter ani symboli, gdyŽ moŽe to wprowadzaé w btad w stosunku do dawki produktu leczniczego, sposobu dawkowania oraz trwania terapii.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Panadol, 500 mg, tabletki powlekane 2.. WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułko-strzykawka 0,2 ml zawiera 20 mg Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 20 mg/0,2 ml.1/5 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 250 mg pyrantelu (Pyrantelum) w postaci embonianu pyrantelu (Pyranteli embonas) (720 mg).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 saszetka zawiera 2 g fosfomycyny (Fosfomycinum) w postaci 3,754 g fosfomycyny z trometamolem (Fosfomycinum trometamolum).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ERDOMED MUKO, 225 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Każdy ml roztworu zawiera 10 mg1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIODACYNA OPHTHALMICUM 0,3%, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2.. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera: 500 mg paracetamolu (Paracetamolum) oraz 50 mg kofeiny (Coffeinum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Monural, 2 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego 2.. Substancja(e) pomocnicza(e): Produkt zawiera laktozę jednowodną.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma, 84 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. oraz substancje pomocnicze, m.in. benzalkoniowy chlorek.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM WZF, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg opipramolu dichlorowodorku (Opipramoli dihydrochloridum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 5 mg nitrazepamu (Nitrazepamum).. Substancje pomocnicze o znanym działaniu 1 saszetka zawiera 3,5 g sacharozy.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt