Przeczytaj tekst dopasuj zdania 1-6 do państw z ramki
2 page 99- Przyjrzyj się ilustracji i dopasuj nazwy uczuć w ramce do przedstawionych osób.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj informacje z ramki SKILLS EXPLORER str. 91.. 1 page 99- Dopasuj zdania 1- 6 do osób a-f przedstawionych na ilustracji.. Ćw 2 Dopasuj połówki wyrazów tak by powstały całe słowa- wpisz do zeszytu 3.. Uwaga: jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Subject: Dogs in human world - praca z tekstem.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zrób w zeszycie ćw.. Ćw 3 Przeczytaj tekst o swoim mieście- wybierz i wpisz do zeszytu te przymiotniki które pasują do opisu Katowic 4.. Wpisz literę A albo B. 2 The flag of Scotland is .ZADANIE 5 Przy okazji polecam Ci dodatkową formę nauki z moim kursem, jaką są dodatki z serii "Słownictwo".. Uwaga!Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: 1.dopasuj wyrazy z ramki do ich definicji.. Exam spot Przeczytaj tekst.. Dopasuj zdania (1-6) do nazw przedmiotów w prawej kolumnie.. W ciągu kolejnych wolnych dni:Ex.. Prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson w swoim orędziu do Kongresu zadeklarował, że z terenów bezspornie polskich powinno powstać niepodległe państwo polskie z dostępem do morza..

Dopasuj dania 1-6 do państw z ramki.

E/119 - znajdź w tekście przymiotniki i dopasuj je do definicji 1-6.. Podręcznik: C/118 i 119 - przeczytaj tekst o relacjach między ludźmi a psami.. Zapisz je w zeszycie.3.. Ex.3/101 zapoznaj się z nazwami narodowości i spróbuj dopasować je do nazwy państw.Przeczytaj tekst My town ze str.83.. 5 str. 91 Dopasuj przymiotniki z ramki do obrazków.Dziś poznamy nazwy państw i narodowości.. Znajdź w tekście wyrazy o podobnym znaczeniuPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Ćw 4Korzystając z quizlet poćwicz wymowę i pisownię słownictwa dotyczącego krajobrazów, rzeźby terenu i państw (te, które są w szarych ramkach, w ćw.. 22.06.2020 o 23:54 rozwiązań: 1Popatrz ponownie na ilustrację z ćwiczenia 1.. Przepisz do zeszytu wyrażenia z ramki Phrase Box zad.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst i dopasuj zdania 1-4 do flag.. Zdecyduj, czy zdania (1-4) są prawdziwe (Tak), czy .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę 4.1.-4.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Dopasuj zdania 1-4 do znaków a-d.

Uzupelnij tekst wyrazami w odpowiedniej formie.. Uzupełnij każdą lukę (6.1.-6.5.). Są dwa dodatkowe nagłówki.. 2011-02-10 20:05:03; Napisz pytania i odpowiedzi, używając podanych wyrazów.. Jedno zdanie jest podane dodatkowo- zadanie 3/79.. Udziel odpowiedzi ze słowem ago.Po zapoznaniu się z tekstem, zdecyduj czy zdania 1-6 są prawdziwe czy fałszywe.. Przepisz do zeszytu słówka z czerwonej ramki.. Opisz w zeszycie Bełchatów, wykorzystując podane słownictwo (minimum 5 zdań).. (0-5) Przeczytaj tekst.. A/120 - połącz to, with, of, on z czasownikami.. Zadanie 12.. 7 Dopasuj osoby do zdań.. (0-1) Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 🎓 Dopasuj słowa z ramki do postaci - Zadanie 1: Słowa z uśmiechem 5.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Napisz zdania 2-6 ze słowem ago wg wzoru, str. 93/3: przepisz wyrazy z ramki do zeszytu i przetłumacz je; posłuchaj i uzupełnij tabelkę wyrazami z ramki, str. 93/4: posłuchaj.. 4 str. 91 Przetłumacz wyrażenia.. 2011-05-15 13:35:46Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

J/91 Przeczytaj tekst i dopasuj nagłówki a-e do paragrafów 1-3.

Zadanie 4/79 w zeszycie uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z informacjami w tekście.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 93/2: przepisz definicję z ramki do zeszytu.. C/120 - uzupełnij tekst niektórymi z czasowników z zadania A.Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możesz wrócić do odpowiedniego miejsca w tekście i jeszcze raz przeczytać moje wskazówki czy posłuchać nagrań.. W zeszycie dopasuj zdania A-E do luk 1-4, tak aby otrzymać spójną i logiczną całość.. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.FakJoMada Matematyka Czy punkt P= (2,-2) należy do wykresu funkcji f(x)= 4-x 23.06.2020 o 15:29 rozwiązań: 2; MeFiStoFeleS69 Języki obce Proszę szybko mam czas do czwartku.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). America England France Greece India Ukraine 1 apple pie: England 2 pumpkin pie:Angielski: Przeczytaj tekst i wpisz odpowiednie słowa.. Znajdź w tekście fragment o tym mówiący.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 3 str. 122 i wybierz właściwą odpowiedź.. 3 Przeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 2011-10-14 10:45:09; Uzupełnij rozmowę, używając wyrazów z ramki: cup, course,much,ready,here,I'd, Anything..

Przeczytaj teksty A-D w zad.

jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie tak, aby powstał logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Przeczytaj i dopasuj nazwy państw w ćw.1/101 w podręczniku do miejsc na mapie.. Dopasuj zdania a-e do wypowiedzi osób 1-4, str. 93/5: kiedy zaczęła sie choroba?. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Zdania zapisz w zeszycie.. Zapisz odpowiedzi do zeszytu.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 3 page 99- Uzupełnij zdania czasownikami w ramce w czasie Present Perfect.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Znajdź podpowiedź w tekście.. I/91 W jakich miejscach można zobaczyć te znaki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.dAJE NAJ ZA ZROBIONE ZADANIA Z ANGLIKA I PUNKTY .. Wiele wyrazów jest podobnych do języka polskiego.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Część słówek już znacie, więc skupcie się na nowych.Strona 9 z 14 Przeczytaj tekst i wykonaj zadanie 12.. 3 lekcja Topic: Life in Britain - praca z tekstem Przeczytaj tekst o Londynie ze str. 84 z .Popatrz na obrazek, na jego podstawie uzupełnij zdania do zeszytu wpisując: in front of, behind, next to, opposite 2.. Przeczytaj informacje o osobach i czterech wycieczkach oraz dopasuj je do siebie.. 8 Przeczytaj o problemach społecznych i dopasuj wyrażenia z ramki do tekstów.. 23.06.2020 o 11:52 rozwiązań: 1; Bartixxx123321 Matematyka Zadanie z matematyki na zaliczenie semestru.. 3 str. 91 W zeszycie napisz odpowiedzi na pytania 1-5 (nie muszą być całym zdaniem).. 6 str. 83 (dopasuj tematy do właściwego akapitu w tekście)..Komentarze

Brak komentarzy.