Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie prezentacja edb




Co pomagało, a co poprzeszkadzało w działaniu?. Proszę obejrzeć w miarę możliwości filmiki edukacyjne, które wysyłałam do tej pory w dodawanych linkach.. Wiemy jednak, że mimo tego, iż jest to model zgodny z prawdą, to nie wyczerpuje tematu .Temat: Projekt - prezentacja na zadany temat.. Wskazanie barier i zakłóceń w procesie komunikacji międzyludzkiej, komunikacja niewerbalna .EDB .. Na komunikację interpersonalną składa się język mówiony, czyli słowa, ale także komunikacja niewerbalna, a więc pozycja ciała, gesty, mimika, ruchy oczu, dystans fizyczny, dźwięki parajęzykowe, kontakt wzrokowy czy dotyk.Komunikacja interpersonalna - wymiana komunikatów (językowych i niejęzykowych) między co najmniej dwiema osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, postaw itp. - inaczej rozmowa lub komunikowanie się.. Negocjacje 5.. Oglądnijcie prezentacje przygotowaną przez koleżanki i kolegów z klasy 8a oraz filmikDziś zajmiemy się tematyką komunikacji interpersonalnej w trosce o zdrowie.. Utworzono: 05 maj 2020 | Drukuj | E-mail karta pracy - komunikacja .W komunikacji ważny jest kontekst komunikacyjny, czyli środowisko, w którym dokonuje się proces przekazu: pomieszczenie, temperatura, wydarzenia wcześniejsze, kolor sali, dźwięki z zewnątrz.. Zadanie z EDB na XIII tydzień - 15.06.20 Temat - Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie..

Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Cele lekcji: Uczeń dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie).. (ZAPOZNAJ SIĘ Z TEMATEM - W PODRĘCZNIKU GO ZNAJDZIESZ NA STR. 138-145) Komunikacja interpersonalna w najprostszym ujęciu mogłaby zostać zamknięta w schemacie: nadawca-komunikat-odbiorca.. Strona główna; Z życia szkoły; Szkoła Promująca Zdrowie; Projekt "Szkoła Wierna Dziedzictwu" .. szukaj.. Jak rozmawiać z dorosłymi Temat jest przewidziany na dwie lekcje, dzisiaj zapoznaj się z prezentacja .. Komunikujemy się nie tylko przy pomocy słów (ok. 7%), ale też poprzez ton głosu (ok. 38%) i mowę ciała (ok. 55%), czyli przez mimikę, kontakt wzrokowy, postawę, gestykulację, wygląd, ubiór.. Stosowanie pyta ń otwartych lub zamkni ętych w zale żno ści od celu rozmowy.Strona główna W załączniku przesyłam 10 zadań jako zaliczenie tego działu.VIII T: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie 1. przeczytaj tekst z podręcznika str 138-145 2. wykonaj ćw 1 str 145 (plik tekstowy) plik tekstowy 9.04.2020r [email protected] zgodnie z PZO i WSO, STATUT SZKOŁY 1Komunikacja interpersonalna - pojęcie to można zdefiniować jako relację zachodzącą między co najmniej dwojgiem ludzi, polegającą na wzajemnej wymianie informacji..

Komunikacja interpersonalna jest nieunikniona.

(informatyka/edb) Bardzo proszę o wykonanie prezentacji multimedialnej na zadany temat.EDB - klasy 8a,8b,8c 25-29.05.2020r.. Wiemy jednak, że mimo tego, iż jest to model zgodny z prawdą, to nie wyczerpuje tematu niuansów związanych z komunikacją interpersonalną.Strona główna EDUKACJA EDB - Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Komunikacja werbalna i niewerbalna 2.. Pozdrawiam serdecznie Zdzisława Łapczyńska Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. EDUKACJA EDB - Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie cz.2.. W razie pytań proszę o kontakt przez pocztę .Komunikacja interpersonalna polega na wymianie informacji między uczestnikami aktu komunikacyjnego.. Przejrzyj materiały w podręczniku od str.138 - 144 2 .. Po zajęciach uczeń powinien znać: komunikacja werbalna i niewerbalna elementy komunikacji niewerbalnej strefy dystansu komunikacyjnego zasady aktywnego słuchania zakłócenia w komunikacji Czytaj więcej…3.. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje.EDB - Komunikacja cz.II.. Choroby cywilizacyjne 3.. Przeczytaj z podręcznika „Żyję i działam bezpiecznie" tekst na stronach 138 i 144Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie , Profilaktyka zdrowotna , Klasa 8 , Żyję i działam bezpiecznie , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Nadawca to osoba nadajto osoba nadająca komunikatca komunikat.Odbiorcą nazywamy osobnazywamy osobę, do której ten komunikat jestdo której ten komunikat jest kierowany..

EDUKACJA EDB - Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie cz.2.

Zapisz temat i plan do tematu w zeszycie; możesz zrobić notatkę w zeszycie.. Praca domowa: Koniecznie obejrzyj filmiki (szczególnie 2 o asertywności), przeczytaj tekst o asertywności- na pewno się to przyda w czasie wakacji.Edb - klasa VIII Witajcie, podaję Wam kolejny temat do opracowania w domu.. Utworzono: 13 maj 2020 .Komunikacja interpersonalna w najprostszym ujęciu mogłaby zostać zamknięta w schemacie: nadawca-komunikat-odbiorca.. Zasady dobrej komunikacji 3.. Kanał to środek przekazywania informacji: fale akustyczne lub świetlne.Szumem natomiast jest wszystko to, co zak łóca proces komunikacji, zarówno na poziomie nadawcy, odbiorcyKOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ 1.. Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie Z pomocą podręcznika i Internetu opracowujecie tematy i wykonujecie krótką notatkę do zeszytu.. Napiszcie krótko, czym jest asertywność.Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie- strona 138.. Schemat komunikacji interpersonalnej: FiltrTemat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. szukaj.. Na pewno będą pomocne podczas utrwalania wiadomości z tego zakresu.. Elementy komunikacji niewerbalnej 3.KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA to psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą..

EDUKACJA EDB - Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie Komunikacja interpersonalna zostafa zaliczona przez WHO do podstawowych urniejetnošci Žyciowych, które pozwalaja radzié sobie z wyzwaniami i zadaniami codziennego žycia.. Menu strony.. Sposoby komunikacji dzielimy na werbalne (słowne) i niewerbalne.Proszę o powtórzenie najważniejszych wiadomości z działu III - Podstawy pierwszej pomocy.. Powoli zaczynam wpisywać oceny do dziennika elektronicznego, kto ma zaległości to proszę to w miarę szybko nadrobić, po upływie tygodnia, kto nie nadrobi zaległości, może mieć żal do siebie.. Każde nasze zachowanie to komunikat wysłany do kogoś innego.Co można o niej powiedzieć?. Właściwa komunikacja to podstawa prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.. Wchodzi w zakres szeroko pojmowanej komunikacji społecznej (ang. human communication).Składa się ona z szeregu aktów mowy.. Zdrowie jako wartość, zasady zdrowego stylu życia 2.. Komunikacja interpersonalna Polega na słownym (werbalnym) lub bezsłownym (niewerbalnym) .. prezentacji swych przekona ń, .. o wyja śnienie w ątpliwych kwestii.. Mowa jest procesem, w trakcie którego mówiący .Zapoznajcie się z tematem: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. ———— Komunikacja interpersonalna - ćwiczenia Ćwiczenie 3 „Noworodek w kąpieli" Cel.. Termin ten został zapoczątkowany przez Claudea E. Shannona oraz Warrena Weavera , którzy w 1948 roku opracowali model przekazu sygnału .1.. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika- strona 138.. Ważny jest także kontekst kulturowy, a więc poznanie odbiorcy, jego pochodzenia, wykształcenia, itd.. Menu strony.. Komunikacja interpersonalna czyli przyjazna, życzliwa i partnerska rozmowa , to wielka umiejętność, która często bywa przydatna w życiu codziennym, w nawiązywaniu nowychTemat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Przyjazna, žyczliwa i partnerska rozmowa, z zachowaniem elementarnych zasad komunikacji, bywa bardzoTemat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie 1.. Podział komunikacji: a) werbalna b) niewerbalna 2.. Asertywność 4.. Strona główna; Z życia szkoły; Szkoła Promująca Zdrowie; Projekt "Szkoła Wierna Dziedzictwu" BAJKOWÓZ; Aktualności nietypowe; Szukaj.. (podręcznik str. 138-144) Dzisiaj poznamy czym są: - komunikacja werbalna i niewerbalna - zasady dobrej komunikacji - asertywność Wyjaśnijcie na czy polega komunikacja werbalna i niewerbalna.. Dlatego też istnieją pewne zasady dobrej komunikacji..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt