Cechy literatury antycznej
τραγῳδία tragōdía, od wyrazów τράγος tragos „kozioł" i ᾠδή ōdḗ „pieśń") - obok komedii i dramatu właściwego jeden z trzech podstawowych gatunków dramatu.Tragedia to utwór dramatyczny, w którym ośrodkiem akcji jest nieprzezwyciężalny i kończący się nieuchronną klęską konflikt wybitnej jednostki z siłami .Epos - cechy gatunku, Antyk - opracowania.. Jako główny prąd artystyczny Oświecenia wyznaczał on utylitarne cele poezji.. Najczęściej spełniają je tragedie Sofoklesa (Zobacz cechy tragedii antycznej w Antygonie i Królu Edypie), najrzadziej tragedie Ajschylosa.Wupisz 2-3 cechy literatury scierce fiction (fantastycznonaukowej) 2011-09-15 13:18:02 Udowodnij że utwor Stanisława Lema ma cechy literatury science fiction 2012-06-12 18:11:24 Najnowsze bez odpowiedziRenesans - literatura.. poleca 76 % 800 głosów .. klasycyzmu oświeceniowego i częściowo też dwudziestowiecznego neoklasycyzmu opierali się wlaśnie na antycznych definicjach piękna, zgodności stylów, starożytnym rozumieniu mimesis.. teatr grecki, amfiteatr, Dionizje, .Tragedia (łac. tragoedia, z gr.. Renesans to epoka, która odwołuje się w swoich założeniach do zdobyczy starożytności.Analizy i interpretacje literatury antycznej 3006-AIILA2.. Cechy literatury renesansu: czerpała z antyku i Biblii,; nowe typy utworów (np.fraszka, nowela),; rozwinęło się piśmiennictwo społeczno-polityczne,; pełniła funkcje dydaktyczne (), ale w znacznej mierze .Cechy sztuki antycznej?.

Mity - jeden z naczelnych elementów kultury antycznej.

To dzieło o charakterze uniwersalnym - niesie przekaz aktualny zawsze i wszędzie.Analizy i interpretacje literatury antycznej 3006-AIILA1.. Jej przedstawicielami byli Sofiści.. Na mitologii opierają się dzieła Homera: "Iliada" i "Odyseja" z VIII - VII w p.n.e. I właśnie ten uniwersalizm powoduje, że czasem zastanawiamy się nad tym, czy jest jakiś bohater, którego szczególnie podziwiamy, który jest nam bliski.. Jakie są cechy noweli antycznej.. na czym polega analiza i interpretacja dzieła literackiego.. fizyka (Archimedes!. W roku szkolnym 2020/2021 wprowadzone zostaną zmiany w podstawie programowej szkół średnich, bowiem wzbogacona ona zostanie o język .FANTASTYKA.. Eurypides - trzeci wielki tragik, "Medea", autor 80 dramatów.. Studenci zapoznają się z literaturą starożytną jako źródłem idei, tematów, fabuł literackich, postaci i sytuacji, symboli funkcjonujących w literaturze i kulturze europejskiej, śledzą świadome i nieświadome .Sofokles (496-405 przed Chr.). Wiadome jest, że w tym okresie Rzym był poddany intensywnym wpływom sąsiadujących Etrusków.. na czym polega analiza i interpretacja dzieła literackiego.. Stawiał on przed literaturą zadania moralizatorsko-dydaktyczne.. Sztuka grecka - a wraz z nią literatura - przeżyły odrodzenie..

był jednym z trzech wielkich tragików antycznej Grecji.

Studenci zapoznają się z literaturą starożytną jako źródłem idei, tematów, fabuł literackich, postaci i sytuacji, symboli funkcjonujących w literaturze i kulturze europejskiej, śledzą świadome i nieświadome .Cechy sztuki klasycznej: harmonia, piękno, spokój, symetria, umiar.. Dorobek kultury antyku jako element mający niezwykle silny wpływ na kulturę śródziemnomorską, ze względu na wzorcowy dla niej charakter; słowo classicus znaczy wzorcowy, doskonały, godny naśladowania.. VIII wiek p.n.e. - epoka epiki - Homer - eposy: „Iliada" i „Odyseja", napisane heksametrem daktylicznym z użyciem rozbudowanych porównań (homeryckich) i .Cechy renesansu Co jest ważne?. Epos jest to rozbudowany utwór, którego podstawą fabularną są mity, baśnie, podania, przekazy ludowe, wyobrażenia na temat historycznych, narodowych wydarzeń .Cechy klasycyzmu: Klasycyzm nawiązywał do antyku oraz łączących się z nim przekonań o uniwersalności antycznych wzorców.. Nastrój epoki - wielka odnowa duchowa, wskrzeszenie ideałów antyku, spojrzenie na człowieka.. Jego Antygona, której nowy przekład i nową interpretację zawiera niniejszy tomik, należy do kanonu arcydzieł literatury światowej..

Arystoteles daje początki logiki i teorii literatury ...STAROŻYTNOŚĆ.

Literatura antyku pojawiła się najpierw w Grecji i dzieliła się na okresy:.. W starożytnej Grecji podstawę tematyczną literatury stanowi mitologia, podobnie jak Biblia istniejąca w przekazach ustnych od czasów niepiśmiennych.. Rozkwit literatury antycznej przypada na okres świetności starożytnej Grecji i Rzymu (tzn.Cechy antyku.. Niestety jednak nie mamy etruskiej literatury, którą ponoć Rzymianie czytali, zanim zaczęli.Uczniowie szkół średnich (liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia) od września będą uczyli się języka łacińskiego i kultury antycznej.. Według klasycystów słowa posiadały wielką rolę jako narzędzia .Wszelkie informacje na temat literatury rzymskiej w okresie monarchii oraz wczesnej republiki są bardzo skąpe..

Większość z nich posiada wyraziste cechy charakteru spotykane także u współczesnych ludzi.

Kultura antyczna zwiera zbiór charakterystycznych motywów, archetypów, postaw, środków artystycznych .Literatura antyczna, jej najważniejsze wyznaczniki, rodzaje i gatunki ujął w swojej "Poetyce" Arystoteles, tworząc tym samym kanon literatury klasycznej obowiązujący w zasadzie do dziewiętnastego wieku i rozkwitu literatury i estetyki romantycznej.. Definicja.. Z upływem czasu miano klasycyzmu zaskarbiły sobie także nowe prądy artystyczne epok późniejszych, która nawiązywały do wzorców antycznych.. 16 lipca minister edukacji narodowej wydał rozporządzenie w tej sprawie.. jej odzwierciedlenie można było odnaleźć w literaturze wielu epok.. Od tej pory, nawet w epokach pokory i odwrócenia od spraw doczesnych, sprawy ludzkie i doczesne życie nie przestaną być tematem literatury.Twórcy literatury.. Zachowanie zasady trzech jedności (miejsca, czasu i akcji) rzadko było ściśle spełniane przez tragedie i komedie starożytne.. Za jego twórcę uważa się Zenona z Kition.. Inaczej mówiąc - humanizm.. Okres twórczości ustnej (od XVI - X w. p.n.e.) Okres archaiczny (od IX - VI w. p.n.e.) przeważała poezja epicka i liryczna, a twórcy wśród których z trudem dałoby się doszukać jakichś indywidualności, byli właściwie tylko wyrazicielami poglądów zbiorowości.Akceptuję Politykę prywatności Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Muzeum Łazienki Królewskie z siedzibą w Warszawie, ul. Agrykoli 1 dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis.. Epos jest pierwszym gatunkiem literackim.. Mówimy, że wśród cech charakteryzujących literaturę romantyczną prym wiedzie fantastyka - to znaczy, że świat przedstawiony przez tę literaturę zbudowany jest z elementów nierzeczywistych, nadnaturalnych, niepojętych rozumem i nauką (→ irracjonalizm).Literaturę antyczną możemy podzielić na czasy GRECKIE.. Sofokles - wprowadził na scenę trzeciego aktora, "Antygona", autor 120 utworów.. Dzisiejszym potomkiem eposu noszącym jego najważniejsze cechy- rozbudowaną fabułę .Cechy antycznej tragedii greckiej, Antyk - opracowania.. Renesansowy humanizm stanowił zaprzeczenie antropocentryzmu cechującego wieki średnie.. Cechami, które spełnia każda tragedia antyczna, są: 1.. Dramat antyczny.. Przegląd pisarzy i zjawisk historycznych Liryka.. FANTASTYKA - cecha pewnego typu twórczości literackiej, bardzo charakterystyczna dla epoki romantyzmu.. Humanista skupiał się na istocie człowieka, we wszystkich jego aspektach.. liryka grecka, hymny homeryckie, .. Stoicyzm to obok epikureizmu jedna z najważniejszych szkół filozoficznych powstała w starożytności.. Nawiązania w literaturze do starożytności: Boska komedia - Dante Alighieri ; Ulisses - J. JoyceLiteratura antyczna obfituje w bohaterów, zarówno negatywnych jak i pozytywnych.. Grecy Trzej tragicy greccy: Ajschylos - twórca tragedii antycznej, wprowadził na scenę drugiego aktora, "Orestea", autor 90 utworów.. Napisano 26-06-2008 15:59Cechy.. Literatura renesansu początkowo była tworzona po łacinie, z czasem zaczęła powstawać w językach narodowych i bardzo wpłynęła na ich rozwój..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt