Scharakteryzuj rozmnażanie i rozwój płazów na przykładzie żaby trawnej
e) wyjaśnij co to jest rozwój złożony?. WYJAŚNIJ POJĘCIA: odrętwienie zimowe, błona pławna, powieki, gatunek jajorodny, rozwój złożony, skrzek, kijanki Ad.. Niektóre z płazów , ale nieliczne nie mają kończyn .Płazy (Amphibia) - gromada zmiennocieplnych kręgowców z grupy czworonogów.Zamieszkują różnorodne siedliska, większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkich.W rozwoju przechodzą stadium larwalne, w którego czasie prowadzą wodny tryb życia, choć niektóre gatunki wykształciły adaptacje behawioralne pozwalające ominąć to ograniczenie.5.. W czerwcu gody żaby trawnej odbywają się w Tatrach, wysoko w górach.. Wybierz właściwe określenia spośród podanych poniżej.. W okresie godowym (w Polsce od marca do czerwca) większość płazów podejmuje wędrówkę do najbliższego zbiornika wodnego.. Mają charakterystyczny wygląd.. 11.Wymień trzy grupy płazów.. Wklej rozsypankę na kartę pracy.. Samica pod koniec marca lub na początku kwietnia składa skrzek w postaci kłębu galaretowatego śluzu z jajami wewnątrz.. (temat zapisz w zeszycie) Po drugiej lekcji dotyczącej płazów powinieneś umieć: Przedstawić sposób rozmnażania się płazów Opisać etapy rozwoju płazów na przykładzie żaby Porównać budowę zewnętrzną i tryb życia kijanki ora postaci dorosłej żabyPłazy bezogonowe (Anura) - potocznie zwane żabami lub ropuchami, to rząd płazów, który obejmuje 32 rodziny z 5260 gatunkami zwierząt..

3.Scharakteryzuj rozmnażanie się i rozwój płazów na przykładzie Żaby trawnej.

Na podstawie ilustracji w podręczniku ustal właściwą kolejność etapów rozwoju żaby10.Omów ,rozmnażanie się i rozwój płazów na przykładzie żaby trawnej.. Zgodnie z ustaleniami z ostatniej lekcji proszę, aby każdy uczeń oddzielnie przygotował plakat na wyznaczony temat.. W tej sytuacji proszę aby każdy przygotował plakat indywidualnie, na temat przeznaczony dla .Przykład przedstawicieli żaba trawna ( .. / 3 pkt) 13 Podkreśl nazwy płazów bezogonowych.. 6.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Ustal właściwą kolejność etapów rozwoju żaby trawnej.. 14.Wymień cechy gadów ,które umożliwiają życie na lądzie.. 3.Rozmnażanie i rozwój płazów.. 3.Płazy , poza nielicznymi wyjątkami są zwierzętami czworonożnymi o wydłużonej budowie ciała , jak na przykład traszki i salamandry , które mają ogon , albo tez o budowie krępej , jak na przykład żaby i ropuchy , które są bezogonowe .. Na przykładzie żaby trawnej.. 15.Scharakteryzuj sposób rozmnażania się gadów.Temat: Rozmnażanie się i rozwój płazów.. (rozwój żaby przedstaw w formie schematu str.95).. Ich ciało jest krótkie, zwarte, głowa złączona z krępym tułowiem bez wyraźnego odcinka szyj Scharakteryzuj znaczenie płazów w przyrodzie i życiu .b) wymień przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie (może być w formie tabelki)..

d) Scharakteryzuj rozmnażanie się i rozwój płazów na przykładzie żaby trawnej.

🎓 Scharakteryzuj rozmnażanie się i rozwój - Zadanie 4: Puls życia 6 - strona 124 🎓 Ptaki są jajorodne , składają jaja do wcześniej przygotowanych przez samice gniazd.Rozmnażanie i rozwój płazów na przykładzie żaby: U płazów występuje zapłodnienie zewnętrzne, dlatego żaby na czas rozrodu wracają do zbiorników wodnych.Płazy są zwierzętami jajorodnymi, a więc składająKlasa VI- biologia 24.03.20r Temat: Rozmnażanie i rozwój płazów.. 4-Scharakteryzuj trzy grupy płazów.. 5-Wymień płazy żyjące w Polsce: ogoniaste bezogonowe beznogie 6-Znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka.Porównaj budowę zewnętrzną (jak wygląda) żaby z budową zewnętrzną salamandry oraz podaj nazwy grup, do których należą te zwierzęta.. 13.Wyjaśnij co obecnie zagraża płazom.. Wynagrodzę:)Scharakteryzuj rozmnażanie się i rozwój płazów na przykładzie żaby trawnej Dopytaj ; Obserwuj Zgłoś nadużycie!. Napisana przez: .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Opisz rozmnażanie się płazów na przykładzie żaby .Żaba trawna (Rana temporaria) - gatunek płaza z rodziny żabowatych.Podobnie jak żaba dalmatyńska i żaba moczarowa należy do tzw. żab brunatnych, która to nazwa bierze się od koloru skóry tych zwierząt.Gatunek posiada szeroki zasięg występowania, obejmujący większą część Europy (w tym północne wybrzeża kontynentu) i zachodnią Azję.Trwa okres godowy żaby trawnej, która ich nie przerywa nawet jeśli spada temperatura i prószy śnieg..

Rozmnazanie się i rozwój płazów na przykładzie żaby trawnej.

Płazy są zwierzętami rozdzielnopłciowymi, których rozmnażanie i rozwój zachodzi w wodzie.. Ogólnie ciało żaby ma delikatną budowę i pokryte jest cienką i gładką skórą.Ta tworzy fałdy grzbietowe przebiegające od głowy w stronę części ogonowej.Rozmnażanie płazów i rozwój - strona 2 po czym samce przywabiają swoje partnerki za pomocą charakterystycznych niekiedy bardzo głośnych dźwięków (kumkanie, rechotanie).. U płazów bezogonowych zapłodnienie jest zewnętrzne, a u płazów beznogich i u większości ogoniastych - wewnętrzne.Wymień 3 cechy płazów, które umożliwiają im życie w wodzie, i 3 cechy umożliwiające życie na lądzie.. Pojawiają się kijanki żaby trawnej.Składanie skrzeku.. Rozmnażanie żab i ropuch różni się zasadniczo tylko rodzajem składanego skrzeku (jaja płazów).. Z jaja zapłodnionego w wodzie przez samca rozwija się larwa żaby - kijanka.Nie jest ona podobna do postaci dorosłej.. Rozwój zazwyczaj z przeobrażeniem, przebiegający w środowisku wodnym (→ uzależnienie płazów od wody).. Nasz temat lekcji: Przegląd i znaczenie gadów.. 2 Podpisz formy rozwoju żaby przedstawione na rysunkach.. Większość płazów to gatunki żyworodne /tekstem na karteczkach, a następnie dopasuj go do ilustracji poszczególnych etapów cyklu rozwojowego żaby trawnej.. Kijanka nie posiada nóg, a jej ciało zakończone jest ogonem..

b.Scharakteryzujesz rozmnażanie się i rozwój płazów.

Odgłosy te wydawane są przez struny głosowe , a wzmacnianie przez worki rezonansowe , które znajdują się po bokach głowy.2-Przystosowanie płazów do życia w wodzie i na lądzie.. Jaja żaby posklejane śluzem w sznury lub kłęby, czyli skrzek, składane są do wody.. Wpisz obok pytań cyfry 1-4.Wygląd żaby zmienia się całkowicie w okresie jej rozwoju.. 3.Rozmnażanie i rozwój płazów.. Przypomnij sobie z wcześniejszych lekcji: .. tabelę dotyczącą przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie, którą należy uzupełnić w notatce ( umieszczoną poniżej ).. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Scharakteryzuj rozmnażanie się i rozwój płazów na przykładzie żaby trawnej.. Wykonaj dwiczenia: 6 i 7 na str. 79 oraz zadania w doświadczeniu biologicznym na str. 80 Wyjaśnij pojęcia: jajorodność, skrzek, zapłodnienie zewnętrzne, rozwój złożony.. 7- Na czym polega ochrona płazów.d.. Opieka nad potomstwem u niektórych płazów.. Popatrz na rysunki na str. 98 - 99).. Może żyć tylko w wodzie.. Do oddychania służą jej skrzela.. 4-Scharakteryzuj trzy grupy płazów.. 5-Wymień płazy żyjące w Polsce: - ogoniaste - bezogonowe - beznogie 6-Znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka.. Notatkę z lekcji proszę wysłać na maila.Płazy są zawsze rozdzielnopłciowe (często z dymorfizmem płciowym).. Rozmnażanie płazów .. (Zwróć uwagę, że o przynależności do grupy decyduje obecność lub brak pewnej części ciała.. Każdego roku wiosną żaby składają w stawach, jeziorach lub bajorkach od 1000 do 6000 jaj.. Mianowicie żaby składają skrzek w postaci okrągłej, zbitej kuli, a ropuchy swoje jaja składają w postaci podwójnego sznura, który oplątywany jest o rośliny wodne lub patyki leżące na dnie zbiornika wodnego.1.. Na przykładzie żaby trawnej.. Jaja żaby nazywają się skrzek.. Larwa płazów bezogonowych to kijanka.. Z niektórych jaj nie rozwiną się jednak dorosłe osobniki, gdyż skrzek jest przysmakiem czapli, szczurów wodnych i mięsożernych owadów.Pytania oraz wykonane zadania wysyłać na adres: [email protected] od Fotimki 27.03.2020 Zaloguj się by dodać komentarz Odpowiedź.. Samica płaza składa do wody jaja otoczone galaretowatą substancją, tzw. skrzek skrzek .Z brązowego niebieski i na odwrót Żaba moczarowa (Rana arvalis) dorasta do około 8 cm długości ciała bez względu na płeć.Może ważyć 8-30 gramów przy czym samce są cięższe od samic..Komentarze

Brak komentarzy.