Charakterystyka mechaniczna maszyny asynchronicznej
Ponieważ prędkość wynosi 0, moc mechaniczna nie .POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I MASZYN ELEKTRYCZNYCH L AB O R AT O R I U M M AS Z Y N Y E L E K T R Y C Z N E ĆWICZENIE (MS) MASZYNY SYNCHRONICZNE BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDNICY/GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Materiały pomocnicze Kierunek Eelektrotechnika Studia stacjonarne 1-szego stopnia semestr 3 Opracował Mieczysław Ronkowski .Charakterystyka mechaniczna silnika asynchronicznego 3-fazowego - wykres Witam Mam pytanie czy to jest poprawny wykres czy tenSilnik asynchroniczny pracuje w zakresie prędkości obrotowych n u <n<n 1 - tak zwana robocza część charakterystyki mechanicznej.. Maszyny indukcyjne (asynchroniczne) wirujące dzieli się: 1) ze względu na sposób wykonania obwodów elektrycznych wirnika, na maszyny o wirniku: .. Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego przedstawia zależność momentu M na wale silnika od jego prędkości obrotowej n. Rys 10.. Charakterystykę mechaniczną silnika można wyrazić za pomocą .bezwładno ści wirnika oraz charakterystyka mechaniczna silnika.. Jej krańcowe punkty utyku i pracy synchronicznej (idealny bieg jałowy) są określone wzorami (6.22) (6.24) oraz (11.1).. Dlatego powstające w wirniku siły elektromotoryczne charakteryzują się tzw.Prędkość maszyny indukcyjnej może być również większa od prędkości synchronicznej..

... Charakterystyka mechaniczna silnika synchronicznego n=f(M) jest więc linią prostą.

Sytuacja taka może mieć miejsce gdy silnik asynchroniczny jest podłączany np. do turbiny parowej.. .Silnik asynchroniczny składa się z 2 podstawowych części: nieruchomego stojana, wykonanego z ferromagnetycznych blach elektrotechnicznych ze żłobkami na cewki uzwojenia, i ruchomego wirnika, również wykonanego z blach ze żłobkami na uzwojenie.. Maszyny Elektryczne (11545) Rok akademicki.. Charakterystyka mo Ŝe .. Wówczas maszyna indukcyjna pracuje jako prądnica, a wartość poślizgu jest mniejsza od zera.Silnik asynchroniczny pracuje w zakresie prędkości obrotowych nu<n<n1 - tak zwana robocza część charakterystyki mechanicznej.. PODZIAŁ MASZYN ELEKTRYCZNYCH Podział maszyn ze względuSprawnością albo spółczynnikiem sprawności maszyny elek-trycznej nazywamy stosunek energji oddanej przez maszynę, do .. nego silnika trójfazowego asynchronicznego.. Przemienny prąd w symetrycznym, wielofazowym uzwojeniu stojana powoduje powstanie w maszynie zmiennego pola magnetycznego od każdej z faz w .Ich charakterystyki można kształtować przez zmianę warunków zasilania i przez zmianę..

Impedancji zewnętrznej przyłączanej do uzwojeń maszyny.

Charakterystyka mechaniczna dla różnych częstotliwości zasilania silnika .Temat: SILNIKI ASYNCHRONICZNE INDUKCYJNE Zagadnienia: budowa i zasada działania, charakterystyka mechaniczna, rozruch i regulacja prędkości obrotowej.. Silnik pobiera energiCzy ktos moze mi wytlumaczyc jak to jest z pradem wirnika maszyny asynchronicznej przy predkosci synchronicznej Szukam i jakos nic nie moge znalezcRys.. Charakterystykę mechaniczną silnika można wyrazić za pomocąMaszyny - opracowanie asynchroniczne.. - 253 — Straty, tak zwane mechaniczne, pochodzą od tarcia w łoży-skach, tarcia szczotek o komutator i od oporu powietrza, nierazKoniecznym więc warunkiem działania maszyny asynchronicznej jest .. Jak widać z rysunku krzywa (granatowa) dzieli charakterystykę na dwie części.. Przykładowe charakterystyki mechaniczne silnika asynchronicznego, uzyskane dla dwóch .. klas ę stanowi analiza pracy maszyny w stanach dynamicznych, w których zmianom w czasiePlik charakterystyki (*.fiz, dawniej *.chk) zawiera parametry fizyczne pojazdu, które są wykorzystywane przez symulator do symulowania jego ruchu.. Widok wirnika do prób zwarciowych Dlatego też są powszechnie stosowane w układach napędowych o regulowanej i nieregulowanej prędkości obrotowej Silniki indukcyjne buduje się obecnie o mocach od kilku watów do kilku .• maszyny indukcyjne (asynchroniczne) • maszyny synchroniczne Podział maszyn prądu stałego: • szeregowe • bocznikowe • obcowzbudne • z magnesami trwałymi ..

Opracowanie maszyny asynchronicznej z wykładów z przedmiotu Maszyny Elektryczne na kierunk... Zobacz więcej.

1.3 Charakterystyki maszyn elektrycznychStraty mechaniczne maszyny elektrycznej są sumą strat tarcia w łożyskach, strat wentylacyjnych oraz strat tarcia wirnika o czynnik chłodzący.. Charakterystyki mechaniczne silnika asynchronicznego z wirnikiem jednoklatkowym (a) i dwuklatkowym (b) Aby uzyskać wysokie momenty rozruchowe przy obniżonym napięciu oraz zapewnić odpor-ność uzwojenia na wysokie temperatury wirnik wykonano jako spawany, dwuklatkowy.. Moim zdaniem to obie ch-ki są dla silnika asynchronicznego i obie są poprawne, ale pierwsza jest to ch-ka silnika asynchronicznego zasilonego danym napięciem , np. znamionowym, a druga to wykres charakterystyk silnika asynchronicznego przy regulacji napięciowej (dla U=Un i U<Un).Definicje maszyny elektrycznej oraz uznawanie niektórych urządzeń za maszyny bywa nieco zróżnicowane.. W ogólnym przypadku prędkość obrotowa maszyny asynchronicznej może być poza .Maszyna robocza, będąc na ogół odbiornikiem energii mechanicznej (lub jej źródłem - w przypadku tzw. czynnego momentu oporowego), realizuje określone zadania w procesie technologicznym i obciąża silnik momentem oporowym Mo.. Jej krańcowe punkty utyku i pracy synchronicznej (idealny bieg jałowy) są określone wzorami (13.22) (13.24) oraz (11.1).. Z jednej strony w zakresie poślizgów od s = 1 do s k krzywa unosi się, a z drugiej strony w zakresie poślizgów od s k do s n krzywa opada.Charakterystyka mechaniczna Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego ukazuje zależność momentu na jego wale od prędkości obrotowej silnika Jak juz wspomniano wcześniej prędkość obrotową silnika asynchronicznego można wyrazić za pomocą poślizgu..

W maszynie asynchronicznej wirnik obraca się w stosunku do wirującego pola stojana z prędkością .

1.Wykorzystując moment asynchroniczny silnika synchronicznego wytworzony przez klatkę rozruchową i lity blok żelaza wirnika, po włączenia silnika do sieci.. Gdy , to maszyna asynchroniczna pracuje jako silnik, natomiast gdy - jako prądnica.. Na tym założeniuCechy silnika trójfazowego asynchronicznego określają charakterystyki mechaniczne z podanym momentem rozruchowym M A, momentem krytycznym M K i momentem znamionowym M N. W przypadku silnika trójfazowego uzwojenia fazowe rozmieszczone są względem siebie o 120°/p (p= liczba par biegunów).. Odcinki „a" charakterystyk mechanicznych odpowiadaj ą pracy silnikowej maszyny elektrycznej, przy czym w ć wiartce III praca odbywa si ę w przeciwnym kierunku wirowania.. Przykłady definicji: Urządzenie, które na zasadzie indukcji magnetycznej przetwarza energię, albo bez udziału ruchu mechanicznego (transformator), albo z udziałem ruchu mechanicznego (maszyna elektryczna wirująca albo liniowa).W układach elektromaszynowych następuje przetwarzanie:Charakterystyka mechaniczna pokazuje cechy charakterystyczne danej maszyny.. W klasycznych rozważaniach zjawisk w maszynach elektrycznych zakłada się, że straty te przy niezmiennej prędkości obrotowej nie zależą od napięcia zasilania.. • Pomiar charakterystyki stanu zwarcia (wirnik nieruchomy).. Regulacja prędkości poprzez zwiększenie rezystancji dodatkowej w obwodzie wirnika maszyny pierścieniowej charakterystyki ruchowe silnika asynchronicznego .. Budowa, działanie i model fizyczny maszyny indukcyjnej Maszyna indukcyjna/asynchroniczna (MI) jest przetwornikiem elektromechanicznym (rys. 1.1) o16 Charakterystyka mechaniczna Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego ukazuje zależność momentu na jego wale od prędkości obrotowej silnika Jak juz wspomniano wcześniej prędkość obrotową silnika asynchronicznego można wyrazić za pomocą poślizgu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt