Charakterystyka przejściowa bramki
Połączyć układ przedstawiony na rys. 5.napięcie progowe bramki U GS(TH),re− zystancję otwartego tranzystora R DSON i nachylenie charakterystyki przejściowej, - przypadku tranzystorów JFET: napię− cie odcięcia bramki U GS(OFF) iprąd na− sycenia I DSS.. Zmieniając U przez zmianę R zdjąć charakterystyki statyczne bramki NAND TTL w układzie inwertera.6 a) b) Rys.4 Charakterystyki: a) wyjściowe i b) przejściowa tranzystora unipolarnego z izolowaną bramką i kanałem zubażanym typu n Tranzystory polowe MOSFET ze zubożanym kanałem (normalnie załączony) -Charakterystyka przejściowa inwertera TTL typu 74LS04 (0V ≤ U IN ≤ 5V): Na otrzymanej charakterystyce wyznaczono wartości napięć odpowiadające poziomom logicznym L i H. napięcie w punkcie T: U T ≅ 1,2096 Vpowy ukad scalony zawiera cztery bramki 2-wejł ściowe lub trzy bramki 3-wejściowe lub dwie 4- wejściowe (np. wyjście 4-wej ściowej bramki OR będzie w stanie wysokim, jeżeli przynajmniej jed- no jej wejście będzie w stanie wysokim).Charakterystyki przejściowe dla czterech rodzajów tranzystorów MOSFET przedstawiono na rys. 6.6.. Podstawowe parametry układów wybranych serii podano w Tabeli 1.. Pozornie nie robi on nic, ponieważ wejście bramki typu CMOS praktycznie nie pobiera prądu.. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Kluczowe znaczenie ma wartość napięcia progowego, przy którym tranzystor zaczyna się otwierać (gdy prąd ma „standardową" wartość 1mA).Sprawozdanie z Laboratorium Elektroniki i Teorii Obwodów..

...Charakterystyka bramki linearyzowanej.

Szukaj tu: etc.. Chociaż układy tego typu niemal zupełnie odeszły już do lamusa, w tym przypadku sięgamy po nie, gdyż doskonale nadają się do - nazwijmy szumnie - celów badawczych.Typowy przebieg charakterystyki przejściowej.. Warto zauważyć, że przedstawione tam charakterystyki dla tranzystorów normalnie włączonych wskazują, że możliwa jest ich praca zarówno przy dodatniej jak i ujemnej polaryzacji bramki.. Połączyć układ według schematu (rys.. Napięcie wejściowe stopniowo zwiększać od 0 do 5V a następnie zmniejszać do 0V.. Charakterystyki przejściowe CMOS: a) układ 4000B (74C) dla różnych wartości na-pięć zasilania, b) układy HC, HCT dla zasilania 5V.. 7.Widać to dokładnie na charakterystykach umieszczonych w tabeli na rys. 4.2.2.. 1 Schemat bramki NAND Schmitta (a), symbol graficzny bramki (b) oraz charakterystyka przej ściowa (c) 4 Rys. 2 Formowanie impulsu - przy silnych zakłóceniach.. Katedra Elektroniki AGH Bramka Schottky'ego (LS) Bramka z układem SchmittaCharakterystyka przejściowa bramki 7400.. Co więcej, jak wezmę "linearized gate" w cudzysłów i wpiszę w googla, to mam tylko 13 wyników i nie ma tam tej charakterystyki.Jeśli jej nigdzie nie znajdę, to chyba wezmę sobie UCY 7400, zasilacz, 2 woltomierze i ją po prostu zdejmę.Przykładowa charakterystyka przejściowa bramki TTL serii LS jest przedstawiona na Rys. 5..

Tabela pomiarów dla charakterystyki wejściowej bramki logicznej.

CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasad działania, budowy i właściwości podstawowych funktorów logicznych wykonywanych w jednej z najbardziej rozpowszechnionych technik realizacji układów cyfrowych.. DawidYebadlo 26 Kwi 2020 09:19 135 0.Przerzutnik Ecclesa - Jordana (charakterystyka przejściowa) Witam, Mam pytanie odnośnie ch.. Charakterystyka przejściowa Uo=f(UI) oraz chrakterystyka poboru prądu przez bramkę Icc=f(UI) Duża stromość charakterystyki przejściowej Uo=f(UI), (rys. ), jest spowodowana tym, że przewodzenie tranzystora T4 (rys. ), w stanie wysokim, bocznikuje rezystancję tranzystora T3, powodując gwałtowne zmniejszenie rezystancji .Charakterystyka przejściowa bramki TTL 74LS00.. Warto go jednak wstawić - brak R1 może uszkodzić układ.Charakterystyka przejściowa tranzystora SiR826ADP Charakterystyki przejściowe są najbardziej przydatne do wyznaczenia zmiany prądu w zależności od przyłożonego napięcia bramki i temperatury.. Niestety nie widzę.. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. obserwacje statycznych charakterystyk przejściowych u wy (u we ) podstawowej bramki .Charakterystyka przejściowa CD4069.. Narysuj układ do zdejmowania charakterystyki poboru prądu.. Bramka NAND 74132 Zmierzyć, metodą punkt po punkcie, charakterystykę przejściową bramki 74132..

Nie jest to jednak najważniejsza charakterystyka.

Ca y obszar charakterystyki wyj ciowej mo na podzieli na dwie cz ci: obszar nasycenia i obszar nienasycenia (liniowy).Charakterystyka przejściowa bramki NAND UCY74 Charakterystyka poboru prądu I CC =f(u I ) przedstawia zależność prądu pobieranego ze źródła zasilania przez bramkę podczas przełączania, czyli przy zmianie napięcia wejściowego ze stanu niskiego na wysoki.. Charakterystyka przejściowa i moc rozpraszana przez bramkę logiczną (wersja podstawowa) 1.. Bramki z układem Schmitta s ą stosowane na wej ściach układów cyfrowych do formowania impulsów zwłaszcza przy silnych zakłóceniach.. Rys. 6.6.Charakterystyka Wyj ciowa - zale no pr du drenu (I D) od napi cia dren- r d o (U DS), przy sta ym napi ciu bramka- r d o (U GS).. Wykres ten obrazuje zasadę działania negatora: .. Pierwszym zadaniem było zdjęcie charakterystyki przejściowej bramki NAND TTL, czyli zależności funkcyjnej U WY = f (U WE), dla obciążenia równego N = 0 i N = 10, gdzie N jest liczbą dołączonych równolegle bramek.. Charakterystykę zdejmowaliśmy przy wykorzystaniu układu .Zauważmy, że charakterystyka przejściowa inwertera zależy od ilorazu stosunków W/L obu tranzystorów, a nie od ich bezwzględnych wartości.. Kerkyros 17 Lis 2012 15:31 2424 0 .Charakterystyka przejściowa bramki TTL Katedra Elektroniki AGH..

Narysuj ch-kę wyjściową bramki NAND w stanie wysokim.

Badanie przerzutnika SR 3.. Źródło: datasheet Unisonic Technologies.. Wynik pomiaru zanotować w tabeli i przedstawić na wykresie.1.. Badanie multipleksera 7.. Bramka trójstanowa Katedra Elektroniki AGH.. W tranzystorach polowych złączowych JFET (junction FET) największy prąd drenu płynie przy napięciu sterującym U GS =0, co widać na charakterystyce.. Badanie dzielnika częstotliwości 6.. W technologii MOSFET tranzystory są produkowane w formie trzech warstw.Rys.. Przykładowa charakterystyka wejściowa bramki logicznej wykonanej w technice TTL.. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś wyjaśnił mi dlaczego.Rys.. Jak zobaczymy dalej, tę samą własność mają wszystkie statyczne bramki kombinacyjne CMOS.Rys.. Na podstawie tej charakterystyki możemy wyznaczyć pobór prądu przez bramkę .Charakterystyka przejściowa W przykładzie rozpatrujemy charakterystykę napięciowo-napięciową bramki Schmitta - 74132, wykonanej w technologii TTL.. Wykorzystanie bramek NAND do budowy generatora fali prostokątnej 5.. Tak samo zachowują się tranzystory z izolowaną bramką z kanałem zubożanym.MOSFET (ang. Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) - technologia produkcji tranzystorów polowych z izolowaną bramką i obwodów układów scalonych.Jest to aktualnie podstawowa technologia produkcji większości układów scalonych stosowanych w komputerach i stanowi element technologii CMOS.. Można z niej od-czytać, że poziom wysoki VOH (Output High) na wyjściu układu to ok. 4.4 V, a poziom niski VOL (Output Low) to ok. 0.3 V.. Jednocześnie można zauważyć, że poziom wysoki na wyjściu będzie występował wtedy, gdy napię-Narysuj układ do zdejmowania charakterystyki przejściowej.. TABELA 1 Rodzina Oznaczenie U CC [V] τ p [ns] f pracy [MHz] Z bramką MOS metaliczną 4000B (74C) 3 - 18 125 41 CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL.. przejściowej przerzutnika Ecclesa - Jordana: Na wykresie charakterystyk faza przełączania ze stanu "wysokiego" do "niskiego" jest kilkadziesiąt razy szersza niż faza odwrotna - ze stanu "niskiego" do "wysokiego".. Pomiar charakterystyki przejściowej bramki NAND z wykorzystaniem układu UCY 7400 2.. Na jej podstawie wyznacz wartości parametrów bramki oraz maksymalna moc tracona w bramce.. Znacznie istotniejszy jest typowy przebieg charakterystyki przejściowej, pokazany na rysunku 3.. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt