Pytania na głównego księgowego
Może ktoś z Was przeprowadzał rekrutacje i może podać przykłady z własnego doświadczenia?Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego związku międzygminnego powinien być przeprowadzony w formie konkursu.. Ministerstwo Finansów zaprezentowało przykładowy zestaw pytań egzaminacyjnych na certyfikat księgowy.. Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji głównego księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 121101) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.. Specjalista w zakresie prawa podatkowego.. Każde pytanie ma na celu sprawdzenie, czy to właśnie Ty posiadasz cechy idealnego kandydata.. Wszystkie zagadnienia znajdziecie na stronie głównej Centrum Informacji Księgowej.. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji m.in. w Vademecum Głównego Księgowego, wydawnictwie INFOR, Wiedzy i Praktyce.Zobacz, jakie są najczęściej zadawane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej i poznaj najlepsze odpowiedzi, dzięki którym zrobisz dobre wrażenie na pracodawcy.. Art. 149 2 mówi, że w stosunku do pracowników zarządzających zakładem pracy nie ewidencjonuje się godzin pracy.Czy głównemu księgowemu można nakazać przychodzenie do pracy w godzinach pracy zakładu pracy od 715 .Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)..

Premia dla księgowego.

W wymaganiach ustawowych jest przynajmniej 6 letni staż i szkoła średnia ekonomiczna.Pytania na rekrutację głównego księgowego - forum Podatki i prawo - dyskusja Witam, Jako praktycy - jakie zadalibyście pytanie rekrutacyjne na stanowisko głównego.. - GoldenLine.plDoradca podatkowy (nr wpisu 11058).. Chodzi tu przede wszystkim o umiejętność przewidywania przyszłych trendów oraz zmian.konkurs na głównego księgowego - napisał w Rachunkowość budżetowa: Szukam propozycji pytań na konkurs na stanowisko głównego księgowego w jst.. Na prawdę nie potrzebuję się z nią spotykać osobiście, a dzięki temu oboje oszczędzamy czas i pieniądze.Jak zorganizować obsługę księgową w trakcie urlopu głównego księgowego.. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowość, prawo pracy, składki ZUS, zasiłki, emeryturyEwidencja na rachunku bankowym, 12 przykładów : Uruchom test » Ewidencja operacji kasowych, 11 przykładów : Uruchom test » Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT, 7 przykładów : Po rejestracji » Aby wykonać test należy się zarejestrować.. Jestem po liceum profilowanym ekonomiczno-administracyjnym oraz posiadam 13 letni staż w księgowości..

Ministerstwo Finansów podało przykładowe pytania na certyfikat.

Test wiedzy jest jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego.Na końcu .Najlepsza odpowiedź na takie pytania na rozmowie kwalifikacyjnej: Zastanów się, jaka jest Twoja wymarzona praca i pokaż, że Twój cel zawodowy pokrywa się z celami firmy.. Wymiar etatu: 0,75 etatu Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Nr 43"Jantarek" w Gdyni tel.. Wynika to z art. 3a ustawy o pracownikach samorządowych, który wymaga, aby kandydaci na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudniani na podstawie mianowania i umowy o pracę byli .Rola głównego księgowego w Polsce wyraźnie zmieniła się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.. Czy to wystarczy do awansu wewnętrznego z księgowej na główną księgową?. Główny księgowy jednostki zaplanował 3-tygodniowy urlop.. Biuletyn Głównego Księgowego;Zmierz się z pytaniami, które padły podczas naboru na stanowisko specjalisty w Referacie Finansowo - Księgowym.. Gotowe arkusze wraz z opracowanymi odpowiedziami znajdziecie na stronie Odpowiedzi.com.pl.Zdolność przewidywania (wizjonerstwo) Ta cecha została wskazana przez raport „Proffesional accountants - Drivers of change and future skills" opracowanym przez ACCA Global, jako jedna z 7 najważniejszych cech u księgowego XXI wieku.. Egzamin z wynikiem pozytywnym uprawnia do usługowego prowadzeniWitam, mam pytanie o awans na główną księgową w budżetówce..

Z artykułu dowiesz się, dlaczego rekruter zadaje konkretne pytania.

Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją - PREMIUM.. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.Efektywna nauka do egzaminu na księgowego Prezentujemy przykładowe testy egzaminacyjne na księgowego organizowany przez Ministerstwo Fianansów.. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na zaproszenie na rozmowę.. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarzadzania finansami, - Cześć III.Wynagrodzenie.. Pytanie: Czy pracodawca może aneksem do umowy o pracę przyznać pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Głównego Księgowego, stałą premię tzw. bilansówkę, w wysokości 20 % zasadniczej pensji, przysługującą pracownikowi w czasie prac bilansowych od 1 października do 31 marca każdego roku?Moja księgowa pracuje zdalnie z Poznania, ja mieszkam w Krakowie.. Jeśli napiszesz CV w ten sposób, wyróżnisz się wśród innych kandydatów, przykujesz uwagę pracodawcy i sprawisz wrażenie idealnego pracownika.. Obecnie od osób będących na tym stanowisku wymaga się zarówno bardzo dobrej znajomości prawa podatkowego, jak i coraz częściej wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości oraz zasad rachunkowości zarządczej.Portal Podatkowo-Księgowy - Portal GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, wzory druków, kalkulatory..

Przewidywany koszt remontu wynosi 18000. ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Czy doświadczenie i umiejętności, które zdobędziesz na nowym stanowisku, przybliżą Cię do głównego celu?Na egzaminie pojawiają się liczne zagadnienia z prawa podatkowego, rachunkowości, ubezpieczeń i innych gałęzi prawa, takich jak prawo cywilne i gospodarcze.. Uczestnikiem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:Kontrasygnata głównego księgowego Kontrasygnata głównego księgowego to zagadnienie, które chcąc dokładnie poznać, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do treści art. 54 ust.. Wykonawca prac w lipcu przedstawił kosztorys, według którego rzeczywisty koszt remontu był wyższy od planowanego o 4800.Najłatwiej możesz to zrobić udzielając dobrych odpowiedzi na pytania rekrutera.. Od stycznia 2007 roku rozpoczęła tworzenie rezerwy na planowany remont (przez 10 miesięcy).. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.Możemy w nim przeczytać, że: głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej „głównym księgowym", jest pracownik, któremu .Pytania i zadania zostały opracowane zgodnie z programem nauczania obowiązującym na tym kursie i zostały podzielone na pięć części: - Część I. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej, - Część II.. Fin., szerokich opracowań i analiz, przykładów i odpowiedzi na pytania.Materiały pochodzą z naszych pięciu czasopism specjalistycznych .40) Firma zaplanowała na czerwiec 2007 roku remont budynku biurowego.. Poniżej znajduje się zestawienie 15 najczęstszych pytań na rozmowie rekrutacyjnej.. 586253285 e-mail: [email protected] Może ktoś coś poradzi.. Dyrektor Przedszkola Nr 43 „Jantarek" Gdyni.. Chciałabym żeby były to pytania dotyczące budżetówki.Strona 1 z 2 - Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - napisał w Zarządzanie personelem: Jakie pytania nalezy zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej?. Czy w trakcie jego nieobecności można realizować wypłaty na podstawie niepodpisanych przez głównego księgowego dokumentów (podpisze je po powrocie), czy też może i powinien podpisać część dowodów wypłat in blanco (np.certyfikat księgowego (wydawany do 9 sierpnia 2014 roku) lub dyplomowanego księgowego; certyfikat biegłego rewidenta.. Zobaczysz też przykłady dziwnych pytań wraz z odpowiedziami.Spośród produktów internetowych, największą popularnością wśród naszych Prenumeratorów cieszy się, oferowany od 20 lat, Serwis Głównego Księgowego.Serwis zbudowany jest z ponad 86 000 artykułów** w formie aktualności, informacji z Min.. Test jest wielokrotnego wyboru.Zagadnienia zostały wykorzystane w teście wiedzy dla kandydatów na stanowisko specjalisty w Referacie Finansowo - Księgowym Dochodów w Urzędzie Miasta Kielce.. Poznaj najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej: 1.Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoZgodnie z art. 128 Kodeksu pracy do pracowników zarządzających należy zaliczyć głównego księgowego.. W wyniku kontroli z urzędu miasta okazało się, że w domu kultury na stanowisku pełniącego obowiązki głównego księgowego zatrudniono osobę, która nie spełnia wymagań zawartych w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach .Nabór na stanowisko głównego księgowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt