Opis bibliograficzny fragmentu książki
Każdy uczeń dostaje książkę naukową, czasopismo i schematy opisów bibliograficznych: książki, fragmentu książki i artykułu z czasopisma.Opis bibliograficzny fragmentu dokumentu zwartego jednego autora 1.. OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI.. Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu.. przykład przypisu dla fragmentu książkiOPIS FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) KSIĄŻKI: Nazwisko i imię autora książki, tytuł książki, wydanie, miejsce wydania rok wydania, tytuł fragmentu (rozdziału), s. PRZYKŁAD: Łuczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie, Warszawa 2002, I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35 OPIS ARTYKUŁU W KSIĄŻCE (PRACY ZBIOROWEJ):Opis bibliograficzny książki składa się z następujących elementów: Nazwisko i imię (lub inicjał) autora, Dokładny tytuł książki, Nazwisko i imię lub i.OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU PRACY ZBIOROWEJ (np.: rozdział książki, który ma odrębnego autora, wiersz w podręczniku, wiersz w antologii wielu autorów, wstęp do lektury, reprodukcja z albumu malarskiego, artykuł ze słownika, jeśli ma własnego autora) Opis wykonuje się według następującego schematu:Niezbędne elementy opisu bibliograficznego książki: nazwisko i imię autora, pseudonim, tytuł dzieła, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania Przykłady: • Słowacki Juliusz, Kordian, Warszawa 1994 • Camus Albert, Dżuma, Warszawa 1983 2..

Tytuł fragmentu książki.

2, Wydawnictwo .. Schemat: inicjał imienia nazwisko autora fragmentu, tytuł utworu lub fragmentu, [w:] tegoż/ tejże, tytuł całej książki, wydawnictwo, miejsce rok wydania, s. numery stron podanego fragmentu.OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału, opowiadania, wiersza) książki: Opis całości książki (gdy cała książka jest tego samego autorstwa) jak poprzednio - dodatkowo tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.. W: Nazwisko i imię, Tytuł książki, Wydawca, Miejsce i rok wydania, strona Drawicz Andrzej, Wstęp.. Wydanie.. Miejsce wydania.. • Herbert Zbigniew, Poezje.Opisy bibliograficzne i przypisy źródłowe należy podawać w jednolitej formie i stosować .. Do oznaczenia fragmentu pracy, z którego się korzysta, należy więc użyć tych oznaczeń .. że autor odwołuje się do fragmentu na stronie 1 książki wymienionej w bibliografiiOpis bibliograficzny fragmentu książki (np. rozdziału) Nazwisko i imię autora lub autorów: Tytuł książki.. Norma nie precyzuje znaków interpunkcyjnych stosowanych w opisie bibliograficznym, jednak należy je stosować konsekwentnie, czyli stosować jednolitą interpunkcję we wszystkich opisach, oddzielając każdy element od poprzedniego, np. kropką lub przecinkiem..

Przykłady: Autor: Tytuł książki.

W: Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata, MUZA, Warszawa 1990, s Opis bibliograficzny fragmentu Biblii Księga Izajasza.4.. Główne motywy poezji Norwida, s. 25-57.Opis fragmentu książki elektronicznej.. Przykład: Gomulicki Juliusz Wiktor: Poetycka harfa Norwida W: Norwid Cyprian: Wiersze wybrane.. Warszawa 2002.OPIS BIBLIOGRAFICZNY (2009 r.) Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane.. Sprawdź czy wybrane artykuły mają własną bibliografię.. Poniżej przygotowaliśmy zestaw przykładów poprawnie przygotowanych opisów.. Oznaczenie kolejnego wydania.. Elementy obowiązkowe opisu bibliograficznego fragmentu w wydawnictwie zwartym Nazwisko, imię autora.. nazwisko autora (autorów) fragmentu, inicjał imienia (imion), tytuł fragmentu, przyimek "W:", nazwisko autora (autorów) lub redaktora (redaktorów) dzieła głównego, tytuł dzieła głównego, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania,Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.. Autor w opisie bibliograficznym - Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy pierwszego z dopiskiem i in.IV..

Przykłady: Cytat z książki K.R.

Przykłady:Uwaga!. nazwisko autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), inicjał imienia (imion), tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN.Opis bibliograficzny rozdziału w książce Elementy opisu bibliograficznego fragmentu publikacji.. Ponadto ważne jest, aby opis bibliograficzny, przytaczany w pracy po raz pierwszy, był pełny, natomiast w dalszej części - skrócony.3.. Tytuł fragmentu, strony, na których fragment się znajduje Np. Łuczak Maciej: Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie.. Miejsce i rok wydania.. Określają je normy: PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2: 1999 (dla dokumentów elektronicznych).. Oznaczenie tomu (jeśli jest).. Najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książkiOPIS BIBLIOGRAFICZNY WSTĘPU DO KSIĄŻKI: Elementy opisu: Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu.. Opis artykułu z elektronicznego czasopisma Rok wydania.. Wybierz z czasopisma dwa artykuły i zrób opis bibliograficzny tych artykułów.. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, numery stron zajętych przez wstęp.. Tytuł fragmentu (np. wiersza, opowiadania), strona.. Autor w opisie bibliograficznym - Można zamiast imienia podać tylko inicjał , jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.Opis bibliograficzny fragmentu książki..

Opis bibliograficzny książki Elementy opisu bibliograficznego książki.

Warszawa, PIW, 1960.. Autor, Tytuł, oznaczenie wydania, miejsce wydania: wydawca, rok wydania, lokalizacja rozdziału lub fragmentu w dokumencie (numer rozdziału, tytuł rozdziału, numery stron, na których znajduje się rozdział lub fragment).. Opis bibliograficzny fragmentu książki Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment.. Studenci bardzo często pytają w bibliotece, jak zrobić poprawny przypis czy opis bibliograficzny w swojej pracy licencjaciej lub magisterskiej.. Nieustanne poszukiwania, wydanej w Krakowie w 1997, strony 252-253.- tytuł książki lub jej fragmentu oraz tytuł utworu czy artykułu piszemy kursywą, - podtytuł po dwukropku piszemy dużą literą.. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000.Tego rodzaju uzupełnienia powinny zawierać informacje o autorze książki, tytule (przytoczonym w wersji oryginalnej lub transkrybowanej), tłumaczu, redaktorze, wydawnictwie, miejscu i dacie wydania.. W przypadku stosowania stylu WN UPJPII w spisach bibliograficznych opis kończymy na roku (pomijamy konkretne strony) i kończymy zawsze kropką.. Opis bibliograficzny książki dostępnej przez InternetOpis bibliograficzny fragmentu książki, wybranego utworu literackiego Przykłady: • Król Franciszek, Rozwijanie techniki intensywnego czytania, [w:] Sztuka czytania, Warszawa 1982, s. 45-108 • Mickiewicz Adam, Romantyczność, [w:] Wybór wierszy, Warszawa 1980, s. 23 W przypadku, gdy nieznany jest autor dzieła, rozpoczynamy opis .2. przykład opisu bibliograficznego książki: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności, Red. Tadeusz Patrzałek.. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony).Opis bibliograficzny fragmentu książki Autor, Tytuł, oznaczenie wydania, wydawca, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment.. Tytuł dokumentu macierzystego, Oznaczenie wydania.. Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego w antologii jednotomowejOpis bibliograficzny pojedynczego UTWORU lub FRAGMENTU stanowiącego część większej całości.. Nazwisko Imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania, numer ISBN.4 Opis bibliograficzny wstępu do książki Nazwisko i imię autora wstępu, Tytuł wstępu.. Opis fragmentu książki tego samego autora (wiersz, opowiadanie, rozdział) (ELEMENTY OBOWIĄZKOWE) Jeśli książka zawiera utwory i teksty tylko jednego autora, a my korzystamy z wybranego fragmentu.. Ossolińskich, 1991.. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988.Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.. .Constantia Arial Wingdings 2 Calibri Papier 1_Papier 2_Papier 3_Papier Opis bibliograficzny Bibliografia to: Opis bibliograficzny to: Literatura podmiotu Literatura przedmiotu Jednostka bibliograficzna to: Opis książki Opis książki wielotomowej Opis fragmentu książki Opis książki - pracy zbiorowej (więcej niż trzech autorów) Opis .Przypisy i opisy bibliograficzne - przykłady.. Wrocław, Zakład Narodowy im..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt