Charakterystyka produktu leczniczego szczepionka wzw b
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Toksoid błoniczy 1 nie mniej ni ż 30 j.m.Skróty: ChPL - Charakterystyka Produktu Leczniczego, DTPa - bezkomórkowa szczepionka przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy, DTPw - całokomórkowa szczepionka przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy, Hib - Haemophilus influenzae typu b, IPV - inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis, MenC - meningokoki grupy C, PCV - skoniugowana szczepionka przeciwko .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Wysocki,dr med.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i2 000 000 000 - liczba zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B. To ok. 1/3 ludności świata 1; 350 000 000 - ludzi na świecie cierpi na przewlekłe zapalenie wątroby typu B 2; 1 400 000 - nawet tyle nowych zachorowań na wzw typu A jest rocznie na świecie 3; 1 000 000 - osób na świecie umiera każdego roku z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B 1Wszystkie substancje pomocnicze występujące w szczepionkach są wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TETRAXIM, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis ..

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka meningokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hepavax-Gene TF, 10 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hexacima, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rdna), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana), adsorbowana 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Euvax B m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.Szczepienia 6w1 dają możliwość uodpornienia przeciwko 6. chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib oraz WZW B. Sprawdź korzyściW przypadku podania dawki szczepionki przeciw wzw B po urodzeniu, szczepionkę Hexacima można podać jako uzupełniające dawki szczepionki przeciw wzw B po ukończeniu 6. tygodnia życia..

4.3 Przeciwwskazania.Ulotki szczepionek oraz charakterystyki produktu.

2.Lista zatwierdzonych szczepionek na rynku amerykańskim - strona FDA - Vaccines Licensed for Use in the United States 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EUVAX B, 20 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum hepatitidis B (ADNr) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) Szczepionka 1-dawkowa dla dorosłych 2.. EUVAX B, 20 mikrogramów, .. Szczepionka przeciw błonicy, t ężcowi i krztu ścowi, adsorbowana.. Judyta Małek; .. HBs podaje się 200 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hexacima, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu .. Aktualne Charakterystyki Produktu Leczniczego można znaleźć na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (w zakładce Rejestr Produktów Leczniczych) lub na stronie Europejskiej Agencji Leków (w przeglądarce .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Twinrix Junior, zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka (HAB) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ..

W przypadku gdy szczepionka przeciw wzw B została podana po urodzeniu, po 3-dawkowymCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .

Jedna dawka (0,25 ml) zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ENGERIX B, 20 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum hepatitidis B (ADNr) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. AVAXIM 160 U, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hepavax-Gene TF, 20 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. podaje się drugą dawkę 200 j.m., 3) dzieciom o masie .Szczepienia skojarzone 5w1 / 6w1 są powszechnie stosowane w kalendarzach szczepień w Europie.12 szczepienia 5w1 szczepienia 6w1 szczepienia 6w1 lub 5w1 Źródło: na podstawie dr med.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DTP - Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztu ścowa adsorbowana, zawiesina do wstrzykiwa ń.. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus, inaktywowany) 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus Hepatitis A (inaktywowany)1,2 360 jednostek ELISA2 1.. Jeśli czegoś nie ma to spróbuj poszukać na przykład w tych miejscach: 1.Wyszukiwarka mendykantów w Europejskiej Agencji Leków - LINK, strona jest po angielsku..

W przypadku gdy szczepionka przeciw wzw B została podana po urodzeniu, po 3-dawkowym ... Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: 1 dawka (0,5 ml) zawiera:1.

wynika z dodania czwartego szczepu (drugiego szczepu typu B) do szczepionki Fluenz Tetra.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Jeśli konieczna jest druga dawka szczepionki przeciw wzw B przed ukończeniem 6. tygodnia życia, należy podać monowalentną szczepionkę przeciw wzw B.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. HAVRIX 720 Junior, zawiesina do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporz ądzania zawiesiny do wstrzykiwa ń Szczepionka przeciwko błonicy (D), t ężcowi (T), krztu ścowi (komponenta acelularna) (Pa), .. przez czynnik delta) nie wyst ępuje bez współistniej ącej infekcji WZW B.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluenz Tetra aerozol do nosa zawiesina Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. nie później niż do 12 godz. po urodzeniu, 2) noworodkom, które nie zostały zaszczepione szczepionką przeciw wzw B; po upływie 1 miesiąca od pierwszej dawki (200 j.m.). Mrukowicz „Programy szczepień ochronnych w Unii Europejskiej" 121.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)* 10 mikrogramówCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (1 ml) zawiera:1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EUVAX B, 10 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum hepatitidis B (ADNr) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) Szczepionka 1-dawkowa dla dzieci 2.Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Engerix B m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.. 1 dawka (0,5) ml zawiera:Stosowanie dodatkowych dawek szczepionki (np. zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Engerix B czterech dawek szczepienia podstawowego w schemacie 0, 1, 2 i 6 miesięcy, a Euvax B - 0, 1, 2 i 12 miesięcy) i kontrola stężenia anty-HBs w surowicy 1-2 miesięcy po podaniu ostatniej dawki.Download "CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO" Download Document.. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt