Podsumowanie nadzoru pedagogicznego
Jeśli jeszcze nie udało się podsumować nadzoru, przedstawiamy przykładowy wzór sprawozdania.Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Większość szkół kształci umiejętność uczenia się, jednak zarówno organizacja procesu edukacyjnego, systemów oceniania jak i relacje pomiędzy nauczycielamiSzkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. z 2018 r. 996).Podstawa prawna: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust.. Maj 2019.Pakiet: Maj 2020;.. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534).nadzoru pedagogicznego (Dz. z 2009 r.nr 168 poz. 1324 ze zm.), kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolnym 2014/2015,SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCANCE- ZA ROK SZKOLNY 2015/16 Wyniki ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego: A. Ewaluacja zewnętrzna- grudzień 2015- wyniki w Raporcie B. Ewaluacja wewnętrzna- kwiecień, maj 2016- wyniki w Raporcie C. Jasia i Małgosi w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 129 dzieci.Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola musi przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego..

Ewaluacja nadzoru pedagogicznego.

Jednym z istotnych zadań dyrektora jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole .Podsumowanie roku przedszkolnego 2018/2019 - wyniki nadzoru i ewaluacji, kontroli i monitorowania.. Nr 162 Wrzesień/Październik 2019.. .Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkolny zestaw programów nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej w roku szkolnym 2019-2020 Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.Sprawozdanie Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA nr 5 w Sokółce.. Nr 163 Październik 2019 r. TEMAT NUMERU Opieka zdrowotna nad uczniami - analiza nowych przepisów.. zostało opracowane w odniesieniu.. do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 334 na rok szkolny 2016/2017 Uwzględniono również plan pracy przedszkola na rok 2016/2017 oraz koncepcję pracy przedszkola, program wychowawczy.przedstawić Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, przedstawić na zebraniu Rady Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (w terminie do dnia 31 sierpnia).1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art.35ust.1, Art. 40 ust..

Podsumowanie obejmuje: 1) Ewaluację nadzoru pedagogicznego.

za rok szkolny 2017/2018.. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 Wyniki nadzoru i ewaluacji, klasyfikacja oraz ocena pracy.. 2) Wspomaganie.. 3) Kontrolę.. i są nimi ewaluacja, kontrola i wspomaganie.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Efekty pracy dydaktycznej:Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor musi przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej.. 4) Wnioski do dalszej pracy.. Wola Wierzbowska 27. [email protected] nadzoru pedagogicznego sprawowanego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 w zakresie wychowania patriotycznego 0 325 Z pewnością 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 w wielu przedszkolach w Polsce odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego..

Zobacz zawartość pakietuPodsumowanie nadzoru.

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.. Ma na to czas do 31 sierpnia 2018 r. Na podstawie tego dokumentu opracowuje podsumowanie nadzoru pedagogicznego.Proszę o przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzą KKZ, LO, Szkoła Policealna.. Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr.. Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Telefon: 22 518 29 29, Fax: 22 617 60 10Problematyka sprawowania nadzoru pedagogicznego jest regulowana przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. Nr 168, poz. 1324) - dalej r.n.p.. w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I .Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019..

Szkoła podstawowa; Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019.

Wszystkie te szkoły są dla dorosłych.. W tym roku szkolnym należy zwrócić uwagę na podsumowanie monitorowania pracy szkoły.. o systemie oświaty (Dz. z 2004r.nr 256, poz2572 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzania w sprawieDostarczamy praktyczną i fachową wiedzę z zakresu zarządzania przedszkolem.. liczba głosów 10.nadzÓr pedagogiczny Przykładowy scenariusz sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i działalności przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 DOKUMENTACJARada pedagogiczna została zapoznana z planem nadzoru w dniu 12.09.2017 r. Nadzór pedagogiczny sprawowany był w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania.. Szkoła ponadpodstawowa; PAKIET: Maj 2019..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt