Wemurafenib charakterystyka produktu
Jedna odmierzona dawka (rozpylenie) zawiera 100 mikrogramów fenoterolu bromowodorku (Fenoteroli hydrobromidum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Reasortant wirusa grypy* (żywy atenuowany) następujących czterech szczepów**:1.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Zelboraf 240 mg tabletki powlekane .. Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 mg klemastyny (Clemastinum) w postaci klemastyny fumaranu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dormicum, 15 mg, tabletki powlekane 2.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będziedodatkowo monitorowany.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Benfogamma, 50 mg, tabletki drażowane 2.. Nie wszystkie postaci leku lub wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.Wemurafenib po podaniu doustnym osiąga maksymalne stężenie po około 4 godzinach.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 2,5 mg indapamidu (Indapamidum)..

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Leczenie wemurafenibem powinno zostać ...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

SK .. Wemurafenib jest wskazany w monoterapii dorosłych chorych na nieresekcyjnego lub z przerzutami czerniaka, wykazującego mutację BRAF V600 (patrz punkt 5.1).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Produkt leczniczy zawiera laktozę.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5ml) szczepionki zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Wemurafenib jest wskazany w monoterapii dorosłych chorych na nieresekcyjnego lub z przerzutami czerniaka, wykazującego mutację BRAF V600 (patrz punkt 5.1).. Przed rozpoczęciem leczenia pacjenci muszą zostać przebadani pod kątem obecności mutacji BRAF V600.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu:Zelboraf™ (Wemurafenib),Wskazania do stosowania Wemurafenib jest wskazany w monoterapii dorosłych chorych na nieresekcyjnego lub z przerzutami czerniaka, wykazującego mutację BRAF V600 (patrz punkt 51 ChPL) Data aktualizacji: 21052016 .. [2015.10.28] Charakterystyka Produktu Leczniczego Zelboraf™ .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Trileptal 150 mg tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg okskarbazepiny.Substancja czynna leku Zelboraf, wemurafenib.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluenz Tetra aerozol do nosa zawiesina Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) 2.. Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CLEMASTINUM WZF, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletka powlekana okrągła, biała, obustronnie .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka drażowana zawiera 50 mg benfotiaminy (Benfothiaminum) Substancje pomocnicze: sacharoza, syrop glukozowy, makrogologlicerolu hydroksystearynian.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aerius 5 mg, tabletki powlekane 2.. Poniżej znajduje się lista dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych, dla których Roche Polska Sp.. Całkowita dostępność biologiczna leku nie jest znana..

Każdy ml roztworu zawiera 10 mgLeczenie z użyciem produktu Cotellic powinno zostać rozpoczęte i być nadzorowane przez lekarza z doświadczeniem w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Panadol, 500 mg, tabletki powlekane 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol, etanol 96% i glikol propylenowy.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Indapen, 2,5 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM WZF, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNACHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Berotec N 100, 100 mikrogramów/dawkę, aerozol inhalacyjny, roztwór.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Wemurafenib ulega metabolizmowi przede wszystkim za pomocą cytochromu CYP3A4, wydalany jest głównie z moczem.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m..

... Wemurafenib jest wskazany w monoterapii dorosłych chorych na nieresekcyjnego lub z przerzutami ... Wznowić podawanie produktu w dawce 480 mg dwa razy na dobę (lub zakończyć leczenie, jeśli dawka była już ...Wemurafenib może silnie hamować kinazy BRAF z aktywującymi mutacjami w kodonie 600.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana 4.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.Charakterystyki i ulotki produktów leczniczych.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Proszek w 1 fiolce zawiera 500 mg deferoksaminy mezylanu (Deferoxamini mesilas).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zelboraf 240 mg tabletki powlekane 2.. Pożywienie, szczególnie bogate w tłuszcze, zwiększa biodostępność leku.. Po sporządzeniu koncentratu poprzez dodanie 10 ml wody do wstrzykiwań, 1 ml roztworu zawieraCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1.. Lek w ponad 99% wiąże się z białkami osocza.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana 2.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.. Farmakokinetyka Po podaniu p.o. mediana tmax wynosi ok. 4 h. Wemurafenib wykazuje znaczną zmienność parametrów między leczonymi osobami.1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. jest inhibitorem BRAF, białka biorącego udział w pobudzaniu podziału komórki.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Trileptal 150 mg tabletki powlekane Trileptal 300 mg tabletki powlekane Trileptal 600 mg tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 500 mg gancyklowiru (w postaci gancyklowiru sodowego).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu zawiera 20 mg papaweryny chlorowodorku (Papaverini hydrochloridum).. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: alkohol benzylowy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt