Historia i ewolucja zjawiska terroryzmu
Niejasny charakter i zmienność czynią go mało konkretnym, wymykającym się poważnym analizom naukowym, a zwłaszcza wszelkim próbom znalezienia jakichś prawidłowości, wychwycenia ogólnych zasad rządzących tym zjawiskiem.Książka w kategorii Polityka.. Autorzy śledzą skrupulatnie wszystkie przejawy i formy terroryzmu na przestrzeni dziejów ‒ odProces ewolucji nie zatrzymał się jednak, a wręcz przeciwnie - terroryści wciąż z ogromną determinacją poszukują nowych metod i narzędzi, starając się wypracować coraz to lepsze strategie i taktyki działania.. Terroryzm nie jest zjawiskiem nowym, ponieważ był on stale powracającym motywem w historii ludzkości, albowiem jego określony rodzaj stał się typowym działaniem w wielu kulturach historycznych.. Niejasny charakter i zmienność czynią go mało konkretnym, wymykającym się poważnym.. - ISBN: 978-83-6173-624-Informacje o Tomczak Maria - Ewolucja terroryzmu - 3555311011 w archiwum Allegro.. τρέω, treo, „drżeć, bać się" oraz łac. terror, -oris „strach, trwoga, przerażenie") - różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania przestępcze pojedynczych osób lub grup, w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych .Ewolucja terroryzmu.. Pomimo trudności w zdefiniowaniu pojęcia „terroryzm", konieczne jest znalezienie adekwatnego do obecnej rzeczywistości wyjaśnienia tego zjawiska.Temat: Bezpieczeństwo informacyjne w dobie zagrożeń terrorystycznych Plan: Rozdzial.1..

Typologia i zródła terroryzmu 3.

Zaczynając moje rozważania na temat terroryzmu, wytłumaczę, czym on jest.. Od starożytności do Da'isz.. Przedstawia terroryzm lokalny, ideologiczny i religijny.. Istnieją doraźne sposoby jego zwalczania, które jednak nie dają pożądanego efektu.9.. Grupa Palestyńczyków z organizacji "Czarny Wrzesień", uprowadziła i w ostateczności zabiła sportowców ekipy Izraela.Ewolucja, terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańs 2009k , s. 14—15.. Przeanalizowano jego historyczną ewolucję w zakresie struktur, taktyki i ideologii.Terroryzm jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, wokół którego narosło mnóstwo nieporozumień, błędów, stereotypów.. Nie można prowadzić badań nad terroryzmem, ani skutecznie z nim walczyć, nie uznając, roli, jaką odgrywa motywacja (ideologia) sprawców aktów przemocy.. Omówione zostały zagadnienia istoty i form terroryzmu, ich geneza oraz została próba klasyfikacji pojęcia terroryzmu.Autor ma na celu zwrócenie uwagi na ciągłą ewolucję współczesnego terroryzmu oraz wskazuje czytelnikowi bezwzględność tego .Ewolucja terroryzmu, Sprawcy - Metody - Finanse - opis produktu: Autorka prezentuje historię i teraźniejszość zjawiska nazwanego terroryzmem.. Przyjmuje się, że pierwszym w dziejach terrorystą był Herostrates z Efezu, który w 356 p.n.e. podpalił świątynię Artemidy..

Istota zjawiska 1.

Data zakończenia 2013-09-21 - cena 23 zł Bezpieczeństwo informacyjne w dobie zagrożeń terrorystycznych 2.1.. Wydawnictwo IZ - Instytut Zachodni.. 6 Nie ma jedna k potrzeby przedstawiania tutaj jeg o pe³nej historii.Zarys historyczny terroryzmu.. Najlepiej o tym œwiadczy gruby tom Encyklopedii terroryzmu.. Sprawcy - metody - finanse - Terroryzm jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, wokół którego narosło mnóstwo nieporozumień, błędów, stereotypów.. Rys historyczny zjawiska terroryzmu Terroryzm nie jest zjawiskiem nowym.. Tomczak Maria, Ewolucja terroryzmu.Pierwsza tak ambitna i szeroko zakrojona historia terroryzmu to wyjątkowe dzieło, pozwalające na głęboką analizę samego zjawiska oraz ewolucji jego .Historia terroryzmu.. Nie ma ścisłej definicji.Maria Tomczak autorka takich książek jak: "Ewolucja terroryzmu".Kolejnym utrudnieniem, w wypracowaniu jednoznacznej definicji terroryzmu, jest jego szybka ewolucja, dynamiczny rozwój organizacji terrorystycznych oraz form i metod ich działania.. Historia religii i kul¬ .. Jest zjawiskiem któr, e z e swe naturj y ma mo destrukcyjnc ą i podważa pod¬ .Uwarunkowania zjawiska terroryzmu na terytorium Polski Na tle państw członkowskich UE Polska jest państwem stosunkowo bezpiecznym pod wzgl ędem zagro żeń terrorystycznych, które s ą inspirowane przez grupy lub oso-by pochodzące z państw podwyższonego ryzyka..

Definicja i historia terroryzmu 2.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2002.. Heros-Pierwsza tak ambitna i szeroko zakrojona historia terroryzmu to wyjątkowe dzieło, pozwalające na głęboką analizę samego zjawiska oraz ewolucji jego postrzegania.. Zostało to potwierdzone w licz-nych raportach i analizach3.. pozwalające na głęboką analizę samego zjawiska oraz ewolucji jego postrzegania.. Niejasny charakter i zmienność czynią go mało konkretnym, wymykającym się poważnym analizom naukowym, a zwłaszcza wszelkim próbom znalezienia jakichś prawidłowości, wychwycenia ogólnych zasad rządzących tym zjawiskiem.. Ewolucja terroryzmu: propaganda strachu .. Wbrew potocznej opinii, terroryzm nie jest nowym zjawiskiem w dzisiejszym œwiecie.. Medeński Mariusz, Pietrzak Paweł, Polityka bezpieczeństwa Niemiec w świetle terroryzmu międzynarodowego.. Nie jest ona czymś odrębnym od zjawiska terroryzmu, ale stanowi najważniejszą jego część, stanowi jego fundament.Poza tym w ramach terroryzmu kryminalnego mieści się porwanie dla okupu, niszczenie mienia, sabotaż lub szantaż.. W obliczu tak wielkiego rozrostu zjawiska terroryzmu bardzo ważnym elementem stała się walka z nim oraz prewencja i przeciwdziałanie.. Badanie terroryzmu międzynarodowego jest o tyle fascynujące, co dość niewdzięczne - chociażby ze względu na dynamizm i nieustanną ewolucję zjawiska oraz często sprzeczne ze sobą poglądy autorów i badaczy..

Księgarnia internetowa merlin.plEwolucja terroryzmu.

Mimo to na potrzeby niniejszej lekcji warto przyjąć ogólną definicję terroryzmu przedstawioną w Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.. Terroryzm jest metodą działania politycznego.. Tematem mojego przemówienia, będzie wytłumaczenie pojęcia terroryzm, oraz czym się ono przejawia.. Ewolucja i perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2003.. Opracowania naukowe nie uściślają dokładnego czasu i miejsca pierwszych w historii ludzkości aktów terrorystycznych.. Wiele miejsca poświęca wizerunkowi terrorysty oraz językowi terroru: publikacjom, metodom działania, wykorzystaniu środków masowego przekazu.245 1 0 %a Od skrytobójstwa do miatieżewojny: %b ewolucja terroryzmu politycznego w Europie - aspekty ideologiczne, taktyczne i organizacyjne / %c Jarosław Tomasiewicz.. Liczba stron.. Formy i metody działań terrorystycznych 4.. Okładka miękka.. 298 stron.. Zgodnie z jej treścią terroryzm to teoria i praktyka określająca różnie umotywowane ideologicznie .Terroryzm jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, wokół którego narosło mnóstwo nieporozumień, błędów, stereotypów.. Ewolucja walki informacyjnej 2.2.Treść artykułu przybliża problem związany z zagrożeniem terroryzmu, które od dawna towarzyszą państwom na całym świecie.. 520 8 %a W artykule zaproponowano dynamiczne ujęcie zjawiska terroryzmu.. Jednak ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku to nie tylko transformacja instrumentów.Terroryzm uzewnętrznia się w czynach bezprawnych, jak: zawładywanie i uprowadzanie samolotów, uprowadzanie innych środków komunikacji (statków, pociągów, autobusów) wraz z pasażerami w charakterze zakładników; akty sabotażu gosp., napady, włamania, żądania okupu (w celu pozyskania środków na własną działalność); zamachy na życie (zabójstwa), zdrowie lub wolność .przedmiotowym zjawisku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt