Scharakteryzuj postawy wskazanych bohaterów literackich wobec samotności
W. Szekspir, Makbet, Kraków 1980.. Obraz świata w literaturze fantasy.. Topos świata - teatru.. Tytuł, motto i zakończenie jako klucz do interpretacji utworu literackiego.. W czasie trzęsienia ziemi stracił rodzinę.. Czasem trzeba zrezygnować z jednych wartości na rzecz innych.. Scharakteryzuj konsekwencje ich postaw odwołując się do wybranej .Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego 2014/2015 r. LITERATURA 1.. Kreacje bohaterów niepokornych.. Rozważ problem na wybranych przykładach.. Wewnętrzna przemiana bohatera literackiego.. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł.. Technikum Samochodowe, Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 71-244 Szczecin, ul. Klonowica 14 tel.. 29.Portret ojca w wybranych dziełach literackich i filmowych 30.Porównaj postawy buntowników wobec konformistów na podstawie literatury różnych epok.. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego.. Dekalog bohaterów Gustawa Herlinga - Gruzińskiego.. Biały człowiek może być równie samotny jak czarny.. Przeżył załamanie, próbował nawet popełnić samobójstwo, stracił sens życia.. Rozwiń temat na wybranych przykładach.. Różne są konsekwencje podjętych wyborów, od poczucia szczęścia i spełnienia do zupełnej klęski bohatera.. Dostrzegamy samotność fizyczną - kiedy pozostajemy sami, wyizolowani od innych, jak również samotność, z którą mamy do czynienia gdy zostajemy sami ze swoimi problemami, uczuciami i ideami..

Scharakteryzuj postawy moralne wybranych bohaterów literackich, analizując utwory różnych epok.

Do charakterystyki dodaj własny komentarz oceniający postawę bohaterów.. Samotność jest problemem wielu ludzi, niezależnie od ich wieku, płci czy pozycji społecznej.. Różne wizje rewolucji w literaturze polskiej i obcej.. Scharakteryzuj je na przykładach wybranych z literatury.. Literacki obraz bohaterów, którzy doświadczają wyobcowania i samotności.. Odizolował się od ludzi i nie wierzył w Boga.Pokonany czy zwycięzca?. Przedstaw jego wizerunek w literaturze.. Scharakteryzuj bohaterów, odwołując się do wybranych utworów literackich.. Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym, akcja utworu rozgrywa się więc, zgodnie z poetyką gatunku (zerwanie z zasadą trójjedności), w wielu miejscach i trwa znacznie dłużej niż 24 godziny.. I tak miejscem akcji dramatu są na przykład: w części I: wnętrze wiejskiego kościoła, komnata, pokój sypialny Męża i Żony, ogród, górskie ustronia i dom .Różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu w literaturze.. Cierpienie - jakie są jego źródła, jakie wyzwala w ludziach postawy i .Scharakteryzuj wybranych bohaterów literackich, którzy dokonują wyboru między dobrem i złem.. obcej.. Oczywiście, oceniając postępowanie Judyma w kategoriach zdrowego rozsądku, można zwrócić uwagę na wiele minusów takiej postawy.Scharakteryzuj postacie występujące w przypowieści..

Dążenia bohaterów literackich do doskonałości.

Omów zagadnienie, odwołując się do literackich przykładów z różnych epok.Dzięki temu dostrzegamy różne aspekty tego uczucia.. Karą - śmierć w bratobójczej walce oraz zakaz pogrzebania jego zwłok, co było równoznaczne z .1 Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/ Literatura 1.. Anioł, duch goście z zaświatów.. Życie literackie na Podlasiu.. Różne postawy ludzi wobec II wojny światowej.. Jego cele były jednak na wyższym stopniu w hierarchii moralnej.. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod .Bohater miał możliwość wyboru drogi, jednak w pełni tego świadom wybrał podążanie w samotności.. Wpływ wojny na psychikę człowieka.Postawy wobec ojczyzny wybranych bohaterów literacki.. Nowela pozytywistyczna jako narzędzie polityki społe.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o scharakteryzuj postawy wskazanych bohaterów literackich wobec samotnościInną postawę wobec samotności i cierpienia przyjmuje nauczyciel z Turynu.. Biblia jako źródło ponadczasowych motywów, symboli i postaw.. Scharakteryzuj wybrane postaci z literatury; omów i oceń źródła ich buntu.. Postawy Polaków wobec zagłady Żydów.. Scharakteryzuj wizję ukazaną w utworach wybranego twórcy.. Ten stary człowiek jest samotny z wyboru.. Omów na wybranych przykładach.. Analizując wybrane dzieła literackie, omów różne ujęcia motywu..

Scharakteryzuj postawy moralne wybranych bohaterów literackich analizując wybrane dzieła literackie.

Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napis.5.. Przedstaw problem, analizując losy wybranych bohaterów literackich różnych epok.. Bohater - buntownik.. Omów na wybranych przykładach.. Analizując wybrane utwory, scharakteryzuj postawy bohaterów i przedstaw motywy ich działań.. Omów kreację na wybranych przykładach.. Skorzystaj z określeń podanych w ramce.. Różne postawy ludzi wobec .Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich.. 2 Zadanie.. Zauważamy również jak różne postawy może przyjąć człowiek wobec samotności.Samotność to stan wyobcowania, spowodowany brakiem ludzi bliskich oraz jakiejkolwiek możliwości porozumienia się z innymi ludźmi.. 31.Scharakteryzuj bohaterów poszukujących celu sensu życia odwołując się do dzieł literackich różnych epok.. Społeczeństwo francuskie w dobie przemian w powieści.. „Każdy nosi w sobie i zawiłość dziejów, i możliwą, a. Henryk Sienkiewicz i jego twórczość „Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej - próba streszczeniaScharakteryzuj zachowanie i postawę księdza .. III) - Wielkanoc (scena V) - wydarzenia rozgrywają się w ciągu roku-----BOHATERZY - literackim (fikcyjni) ..

Przedstaw na wybranychsię do postaw wybranych bohaterów literackich 3-4 utworów.

Ludzie godni i nikczemni w literaturze.. Jego winą była zdrada wobec ojczyzny, do której posunął się w walce o tron, którą toczył z bratem Etoeklesem.. 4 Zadanie.. Większość Żydów przyjęła swój los biernie,Podsumowanie- wskazanie na różne postawy wybierane prze bohaterów literackich i na rozmaite konsekwencje ich działań.. Nie wszystkie też podlegają jednoznacznej ocenie moralnej.Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie.. (przypowieść o miłosiernym Samarytaninie)Czas i miejsce akcji.. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze.Pieniądz w życiu człowieka.. Bunt i pokora jako przeciwstawne postawy wobec świata.. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.. Wampir jako bohater literacki.5.. - człowiek wobec rzeczywistości drugiej wojny światowej.. 61.Analizując poezję barokową, przedstaw zawartą w niej koncepcję świata i ludzkiego istnienia.. Samotność ludzie obierają w podobny sposób, cierpiąc mniej lub bardziej.Posiadając taką definicje tego pojęcia mogę stwierdzić, iż jest to postawa występująca zarówno w literaturze polskiej jak i powszechnej wszystkich epok literackich.. Przedstaw twórców z nim związanych dawniej lub dziś.. brat Antygony i Ismeny.. Holokaust był zbrodnią, która nie miała sobie równej w dziajach ludzkości.. Omów problem, analizując wybrane utwory współczesne (np. powieści, utwory dokumentalne i paradokumen Przedstaw, jak ten motyw funkcjonuje w literaturze różnych epok.. 3 Zadanie.. Człowiek w obliczu zagrożenia.. Zaprezentuj temat wykorzystując wybrane utwory literackie.. Przedstaw różne postawy moralne bohaterów literackich odwołując się do literatury polskiej .. 8.Omów temat na przykładzie utworów z różnych epok.. Tych bohaterów charakteryzuje ofiarność, chęć niesienia pomocy bliźnim, niestety często kosztem własnego szczęścia, gotowość do poświęcenia się dla innych .Cechą wspólną wszystkich bohaterów w momencie podejmowania decyzji jest samotność.. Tytuł, motto i zakończenie jako klucz do interpretacji utworu literackiego.. Bohater z awansu.. Postawy społeczeństwa wobec Holokaustu.. 32.Problem .Scharakteryzuj postawy społeczeństwa wobec.. 1 Zadanie.. Scharakteryzuj i porównaj je, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności (po 1989 roku).. Omów jej istotę oraz funkcję, odwołując się do wybranych dramatów romantycznych.. BIBLIOGRAFIA Literatura podmiotu Sofokles, Antygona, Wrocław 1984.. 1.1 Zadanie.. Zaznaczenie, że nie wszystkie wybory są jasne i proste..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt