Interpretacje izby skarbowej w warszawie
Interpretacja Indywidualna sygnatura: 1462-IPPB3.4510.2.2017.1.MC.Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2008r.. Za przykład można tu wskazać chociażby interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 marca 2010 r. (sygn.. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście (link przenosi na stronę US) tel.. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Minister Finansów.. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z .W tym zakresie organy podatkowe prezentują dość jednolite stanowisko, potwierdzające powyższy pogląd.. Dotyczy: opodatkowania pokrywania kosztów noclegu przez pracodawcęINTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27-02-2017 r. - 1462-IPPB1.4511.14.2017.1.MJ z uzasadnieniem.. Izba Administracji Skarbowej; Urzędy skarbowe.. IPPB3/423-1000/09-2/KK) czy interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach .W odpowiedzi na złożone wnioski w dniu 11.08.2005r..

Wszystkie 4 interpretacje potwierdziły przedstawione we wniosku przez Spółkę stanowisko.

Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac.. Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac.. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu .Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11-01-2017 r. - 1462-IPPB4.4511.1206.2016.2.IM z uzasadnieniem.. Dyrektor Izby .Źródło: Izba Skarbowa w Warszawie Autor: Ewa Szkodzińska.. wynagrodzenia jednorazowego dla doradcy należy uznać za koszt uzyskania przychodu i czy można go rozliczyć w dacie poniesienia.. Spółka otrzymała jedną wiążącą interpretację, a w dniu 21.12.2005r.. 22 511-35-01Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: mazowieckim, a także jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania .Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Budżet na 2021 r. motorem wzrostu gospodarczego 27 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2021Ogłoszenie o naborze nr 67899 - referent w Trzecim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Data publikacji: 31.08.2020 08:43Izba Administracji Skarbowej w Warszawie..

otrzymała trzy kolejne interpretacje wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Baza Orzeczeń Administracyjnych NSA (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) Interpretacje indywidualne - formularze ORD-IN, ORD-IN/A, wskazówki, informacje praktyczne .Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 03-02-2017 r. - 1462-IPPB4.4511.1243.2016.2.AK z uzasadnieniem.. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie; Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu; Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście; .. System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie .Źródło: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście .. sygnatura: IPPB3/423-473/13-2/GJ autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie data: 2013-09-23Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2010 r. (data wpływu 19.04.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia własności rzeczy .Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2010 r. (data wpływu 01.02.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych budownictwem mieszkaniowym w .Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu 17.03.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia usług transportu .Interpretacje podatkowe Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.. Wyświetlono 1-25 spośród 74241 .. Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu (link przenosi na stronę US) tel.. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.28.2.2017.. Dotyczy: zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodówINTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.INTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu .Izba Skarbowa w Warszawie 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 Termin wydania interpretacji indywidualnej Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.INTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie .Z pytaniami dotyczącymi indywidualnych sprawa podatników należy kontaktować się z właściwym Urzędem Skarbowym: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (link przenosi na stronę US) tel.. Interpretacje indywidualne będzie wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.. (data wpływu 25 sierpnia 2008r.). W zakresie: - uznania Nieruchomości niezabudowanej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz możliwości wyłączenia planowanej dostawy spod zastosowania ustawy o podatku od towarów i usług, - możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT - na podstawie art. 43 ust.. Wybierz.CIT - w zakresie skutków podatkowych wydania postanowienia komornika.. Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac.. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 października 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie podległej Pierwszego Urzędu Skarbowego.Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Dotyczy: skutków podatkowych związanych ze zwrotem pracownikowi kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowychINTERPRETACJA INDYWIDUALNANaInterpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 09-01-2017 r. - 1462-IPPB4.4511.1288.2016.1.MS2 z uzasadnieniem.. (data wpływu 14 września 2007r.). Dotyczy: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na organizację wyjść poszczególnych działów o charakterze integracyjnymINTERPRETACJAINTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. 1 pkt 9 ustawy o VAT - planowanej dostawy Nieruchomości niezabudowanej .Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r.. Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac..Komentarze

Brak komentarzy.