Podsumowanie zebrania z rodzicami
Niejednokrotnie jako wychowawca zastanawiałam sie jak przeprowadzić zebranie z rodzicami żeby nie ograniczyło się ono do przedstawiania suchych faktów dotyczących postępów w nauce i zachowania uczniów.. klasy 1-3 godz.17.00.. Zebrania w klasach 6 przez cały rok szkolny ogólne!. w siedzibie Przedszkola nr 421 odbyło się zebranie Rady Rodziców Przedszkola 421 w składzie: 1. odbyło się zebranie z rodzicami, których .PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA Z RODZICAMI w dniu 4.09.2012r.. Koszt takiego dresu to około 120 zł.. Zebrania grup młodszych (3, 4 - latki) odbywać się będą o godzinie 17 00.. Pozostali nauczyciele są dostępni w pokoju nauczycielskim od 17:30.Strona główna / Aktualności / Podsumowanie zebrania z rodzicami.. 22 listopada 18.00 Ocena postępów uczniów miesiąc przed klasyfikacją.. Rekolekcje wielkopostne dla Rodziców.. 24 marca 2020 roku: Zebranie dla klas IV informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego godzina 18:00.. 10 września 2019 r. (wtorek) - zebranie.. Kartki z ocenami, zachowanie, frekwencja 3.Spotkanie opłatkowe dla Rodziców oddziałów gimnazjalnych i LO.. Pan Maciej Puto grupa I Krasnoludki 3.. 23.01.2020 r. - klasowe zebrania z rodzicami - podsumowanie I semestru .- Co więcej, gdy trzeba przedyskutować z rodzicami jakąś kontrowersyjną kwestię, o zebraniu dowiadują się tylko ci, którzy trzymają zwykle stronę pani dyrektor.Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2012/2013..

-podsumowanie pierwszego półrocza.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w I półroczu roku szkolnego 2016 .Protokół z zebrania z rodzicami w dniu 22 marca 2018r.. Godziny konsultacji prosimy uzgadniać z wychowawcami poszczególnych grupDnia 05.02.2014 odbyło się zebranie Rodziców podczas, którego: 1.Podsumowano działania dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014.. 2.Omówiono zakres współpracy Przedszkola z Rodzicami.Protokół z ogólnego i grupowego zebrania z rodzicami z dnia.. Wyznaczone środy godz. 17.30.. Grupa IV 4 - 5 latki Nauczyciele: mgr Agnieszka Jędrusik; lic. Izabela Piłat Plan zebrania: 1.Powitanie rodziców przez nauczycieli.. Pieniądze będziemy zbierać we wrześniu.24.10.2019 r. - klasowe zebrania z rodzicami.. Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z pracą dydaktyczno - wychowawczą w przedszkolu 3.. W dniu 22 września 2015r.. 17 kwietnia 2020 r. godz. 17.30 Spotkanie z Rodzicami - podsumowanie III ćwierć semestru (klasa I i II)Zebrania z rodzicami; Terminy zebrań z rodzicami.. Informacja o działalności przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2016/2017..

Konsultacja z rodzicami planu .5.

Wystąpienie Pani Dyrektor i powitanie zgromadzonych rodziców 2.. Dzień Otwarty (1, 2L, 3L) - 18.00.. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020.. LICEUM.. 17 marca 2020 r. (wtorek) - konsultacje.Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56.. Zebrania w klasach 5 od drugiego semestru ogólne!g.. W niektórych, zebranie z nauczycielem poprzedza spotkanie z dyrekcją, w innych nie.08.04.2014 (wtorek) - zebranie ogólne 13.05.20014 (wtorek) - zebranie ogólne z informacją o ocenach niedostatecznych 10.06.2014 (wtorek) - zebranie ogólne podsumowanie roku szkolnego UWAGA!. Termin następnej wywiadówki- 24.05.2018 r. godz. 1600 2.. Poproszenie rodziców o napisanie na karteczkach 1-3 przykładów pozytywnych relacji, kontaktów, wspomnień (hasłowo) z dzieciństwa związanych z osobami dorosłymi (babcią, dziadkiem, ciocią wujkiem, rodzicami, sąsiadem, nauczycielem, nianią, wychowawczynią z przedszkola itp).PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW Przedszkola nr 421 w Warszawie z dnia 22 września 2015r.. 2.Wpisanie się rodziców na listę obecności.. Wybór rad klasowych (Trójek klasowych) w tajnym głosowaniu oraz przedstawiciela do Rady Rodziców.. 28 kwietnia .Zebrania z rodzicami w liceum.Zebrania z rodzicami i dni otwarte w roku szkolnym 2019 / 2020. obywają się o godzinie 18.00..

Powitanie i przedstawienie porządku zebrania, 2.

Pan Marcin Cudzik grupa I Krasnoludki 2.. Badania lekarskie odbędą się we środę, całość koordynuje Trener Bartek uomo cerca donna Milano 2.. Zwróciła szczególną uwagę na bardzo dobrze rozwiniętą współpracę Koła z uczniami i rodzicami Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w naszym mieście.Podsumowanie I półrocza - zebrania z rodzicami uczniów.. Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godz. 17:00.. Na pierwszym spotkaniu należy również zebrać od rodzica jak najwięcej istotnych informacji o dziecku.Szczegółowe podsumowanie w załączniku (prezentacja) oraz najważniejsze rzeczy w podpunktach poniżej: donna cerca uomo Imola 1.. Sprawy organizacyjne 4.. 11 IX - Zebranie.. 3.Poznanie organizacji pracy - ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.4.Plan współpracy z rodzicami 5.Zapoznanie rodziców z programem wybranym do pracy w .z rodziców).. Poszukujemy sponsora (możliwość reklamy na koszulkach) który wsparłby nas w zakupie nowych strojów .Została także utworzona komisja skrutacyjna..

Rada Pedagogiczna - podsumowanie I trymestru.

2.09.2018 r. ( po rozpoczęciu roku szkolnego)- zebranie informacyjne( przekazanie dokumentacji: dane osobowe, telefony, maile, adresy, upoważnienia do odbioru, samodzielne powroty, wyprawka szkolna, plan lekcji i zajęć dodatkowych; przekazanie informacji o Statucie, WO)Protokół z zebrania ogólnego rodziców odbytego w dniu 15.02.2017 r. Obecni: według załączonej listy Porządek zebrania: 1. w klasie.Na zebraniu zapoznano niżej wymienionych rodziców z następującymi sprawami: 1.. Rozdanie rodzicom kolorowych karteczek samoprzylepnych i długopisów.. Mam nadzieję że efekt moich przemyśleń- scenariusz zebrania podsumowujacego roczną pracę pomoże w swobodnym poprowadzeniu zebrania.podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej na zebraniu z rodzicami Opublikowano w dniu 2018-02-26 Autor: Magdalena Ragan 7.02.2018 r. odbyło się w naszej szkole zebranie z rodzicami podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą za I semestr roku szkolnego 2017/2018.ZEBRANIA Z RODZICAMI 9.01.2019 r. Spotkanie trójek klasowych klas czwartych w sprawie organizacji studniówki 2019 II p / s. 202 godz. 16.30 Spotkanie trójek klasowych klas trzecich w sprawie organizacji studniówki 2020 II p / s. 201 Spotkanie rodziców uczniów klasy 1 el-k z pracownikami OPITU - podsumowanie projektu „[email protected]ź w relacji" […]Zebranie z rodzicami - plan.. Ustaliliśmy, że dzieci z rocznika 2008/2009 muszą mieć zakupione dresy ze względu na wyjazdy na turnieje po wakacjach.. 12.12.2019 r. - "Drzwi Otwarte" - powiadomienie o przewidywanych ocenach semestralnych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania.. 24 stycznia czwartek 18.00 Podsumowanie wyników klasyfikacji semestralnejHarmonogram zebrań w roku szkolnym 2019/2020.. Plan na zebranie z rodzicami na pewno różni się w każdej grupie - w jednych przedszkolach zbieramy na wyprawkę, w innych - rodzice zakupują przybory sami sami.. 2 spotkanie uczeń - rodzic - tutor.Zebrania z rodzicami Daty zebrań w roku szkolnym 2019/2020: I.. Powinien również przedstawić procedurę kontaktowania się z rodziców z nauczycielami, wychowawcą i dyrekcją, aby każdy rodzic wiedział, kiedy i do kogo w danej sprawie ma się zwrócić.. 18.09.2012 r.-zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną, wybór Klasowej Rady Rodziców 23.10.2012 r.-zebranie z rodzicami18 VI - Zebranie.. Poprawiono: 14 wrzesień 2019.. 24 marca 2020 roku: Zebranie informacyjne/Dzień otwarty Klasy I - III godzina 17:00.. Następnie przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania i przeszła do podsumowania pracy Koła Miasta Zachwytów z roku 2005.. Klasy I - III godzina 17:00 Klasy IV godzina 18:00.. 24 stycznia 2020 r. godz. 17.30..Komentarze

Brak komentarzy.