Charakterystyka produktu leczniczego bexsero
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 111,1 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Dzieci poniżej 12 roku życia.. 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Berinert 500 500 j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B 1,2, 3 50 mikrogramówCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 100 mg itrakonazolu (Itraconazolum).Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Szczególne grupy pacjentów Zaburzenie czynności nerek • Łagodne zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny 60 do 89 ml/min) lub umiarkowane1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: ludzki inhibitor C1-esterazy.Zapoznaj się z Charakterystyką Produktu Leczniczego RotaTeq m.in. wskazaniami, przeciwwskazaniami i dawkowaniem.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.. Szczepionka meningokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Białko fHbp podrodziny A ze szczepów Neisseria meningitidisserogrupy B1, 2, 3 60 mikrogramówCharakterystyka produktu leczniczego jest tworzona na podstawie dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi z dnia 6 listopada 2001 roku oraz ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 (z późniejszymi zmianami).1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Nimenrix proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera: odpowiednio 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,50 mg budezonidu.ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Osoby w podeszłym wieku (65 lat lub starsze) Doświadczenie ze stosowaniem produktu leczniczego Sirdalud u osób w podeszłym wieku jest ograniczone.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jeśli czegoś nie ma to spróbuj poszukać na przykład w tych miejscach: 1.Wyszukiwarka mendykantów w Europejskiej Agencji Leków - LINK, strona jest po angielsku.. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dopegyt, 250 mg, tabletki 2.. Substancje pomocnicze o znanym działaniuCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszaćCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji.. Osoby należące do fachowegoNAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce..

Nie określono dotychczas skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego DEXILANT u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NeisVac-C 0,5 ml Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka meningokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZW A WLASNA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSY~ 250 mg, 500 mg lub 750 mg proszek do sporz'ldzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwan BIOFUROKSY~ 1,5 g proszek5 Tabela 4 - Zmniejszenie dawki według powierzchni ciała pacjenta a Gdy całkowita dawka dobowa wynosi 50 mg, pacjenci powinni przyjmować 1 tabletkę (20 mg + 8,19 mg) rano i 2 tabletki po (15 mg + 6,14 mg) wieczorem.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. które należy podjąć przed przygotowaniem lub podaniem produktu leczniczego oraz instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.Dawkowanie produktu leczniczego DEXILANT u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat jest takie samo jak u dorosłych.. Brak dostępnych danych.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 9,4 mg lerkanidypiny).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Monural, 2 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego 2..

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Movalis 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań 2.Ulotki szczepionek oraz charakterystyki produktu.

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.. 4.5 lnterakcje z innymi produktami Ieczniczymi i inne rodzaje interakcji Ze wzglydu na wlasciwosci farmakokinetyczne, farmakodynamiczne oraz profil tolerancji cetyryzyny nie sq spodziewane interakcje tego produktu leczniczego z innymi lekami.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 saszetka zawiera 2 g fosfomycyny (Fosfomycinum) w postaci 3,754 g fosfomycyny z trometamolem (Fosfomycinum trometamolum).Nie zaleca sitt stosowania produktu leczniczego u niemowlqt i dzieci w wieku ponizej 2 lat.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Trioxal, 100 mg, kapsułki twarde 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fanipos, 50 μg/dawkę donosową, aerozol do nosa, zawiesina 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g płynu zawiera substancje czynne: - Octenidinum dihydrochloridum (Oktenidyny dichlorowodorek) 0,10 g - Phenoxyethanolum (Fenoksyetanol) 2,00 gDoświadczenie ze stosowaniem produktu leczniczego Sirdalud u pacjentów w wieku poniżej 18 lat jest ograniczone, dlatego nie zaleca się podawania tego produktu leczniczego tej grupie pacjentów..

Wznowić podawanie produktu leczniczego Rydapt w takiej samej dawce, gdy naciek zmniejszy się do stopnia ≤1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

2.W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta dotyczących produktu Bexsero zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Duphaston 10 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każde 100 mikrolitrów odmierzonego aerozolu do nosa zawiera 50 mikrogramów (μg) flutykazonu propionianu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 250 mg metyldopy (Methyldopum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1Faza Kryteria Dawkowanie produktu leczniczego Rydapt Indukcji, konsolidacji i leczenia podtrzymującego Nacieki w płucach stopnia 3/4 Przerwać podawanie produktu leczniczego Rydapt przez pozostałą część cyklu.. Produktu Prevenar 13 nie wolno podawać donaczyniowo.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Trumenba zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciwmeningokokom grupy B(rekombinowana, adsorbowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BUDIXON NEB, 0,125 mg/ml, zawiesina do nebulizacji BUDIXON NEB, 0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji BUDIXON NEB, 0,50 mg/ml, zawiesina do nebulizacji 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OCTENISEPT (0,10 g + 2,00 g )/100g, płyn 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIMACOR, 10 mg, tabletki powlekane 2.. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana..Komentarze

Brak komentarzy.