Przeczytaj tekst które z podanych opcji a-c poprawnie go uzupełniają
-10.3. przetłumacz go.. COngratulations.ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.Przeczytaj tekst.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2013-10-10 15:44:25Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Przeczytaj tekst.. Uwaga!. są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE).. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. 2010-01-05 16:28:34 Uzupełnij zdania, wybierając jedną z wersji podanych w nawiasach.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. I z nami sprawdzicie Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. 🎓 Z podanych odpowiedzi A-C wybierz tę, która poprawnie uzupełnia luki.GA-P1 Strona 9 z 9 Zadanie 10..

It hasPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.. A. at B. classes C. have D. in E. lessons F. takePrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.W zadaniach 9.1.-9.5. spośród podanych opcji (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Język angielski - rozszerzenie [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - to tutaj znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć po egzaminie..

Przeczytaj tekst.

(0-3) Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej .6.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Z podanych odpowiedzi a, b, c wybierz właściwą wypowiedz jednej z osob.. Po przyimku dans trzeba jednak użyć zawsze rodzajnika, a w tym zdaniu go nie ma.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Trwa matura 2016.. 9.1.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Uzupełnij luki 1-5 , wybierając jedną z podanych mozliwość (A,B lub C ),tak aby otrzymac logiczny , spójny i poprawny językowo tekst.. Strona 6 z 8 .. Jedna z propozycji pasuje do dwóch pytań.. Wpisz w luki 5.1.-5.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Od2 określasz na podstawie nagrania, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe..

Na tej podstawie zdecyduj, które z podanych zdań (10.1.-10.3.)

CD 0 MP 0 Usłyszysz dwukrotnie reklamę radiową.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj poniższe minidialogi.. Które z podanych odpowiedzi a-c poprawnie i logicznie go uzupełniają ?Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj tekst które z podanych odpowiedzi a-c poprawnie i logicznie go uzupełniająPrzeczytaj tekst które z podanych odpowiedzi a-c poprawnie go uzupełniają?. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Don't be so .Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. B Zadanie 10. .. Żeby zdanie było jednak gramatycznie poprawne, należy wybrać czasownik, który łączy się z przyimkiem .. (3 pkt) Przeczytaj tekst i przeanalizuj obrazki..Komentarze

Brak komentarzy.