Podsumowanie realizacji programu czyste powietrze wokół nas
Akcję zorganizował PSSE w Wieliczce.. „Czyste powietrze wokół nas" -realizacja programu antynikotynowego Ponieważ palą starsi koledzy, rodzeństwo, rodzice edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę zjawisko biernego palenia.. Realizację programu rozpoczęto w roku szkolnym 2008/2009.Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas" w latach 2012-2014 Realizacja Programu od 2012 roku utrzymuje się na podobnym poziomie, co do ilości placówek i liczby dzieci biorących udział w Programie oraz liczby rodziców włączających się w działania, wzrosła liczba .Times New Roman Arial Black Arial Wingdings Warstwy szkła "Czyste powietrze wokół nas" Slajd 2 Slajd 3 Nauczyciele realizujący program: Cele wybrane do realizacji w roku szkolnym 2009/2010: Działania zrealizowane w ramach programu: Spotkanie z rodzicami - 25.03.2010 r.W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole w Mikorzynie przystąpiło do realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół nas" .. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w .Podsumowanie realizacji X edycji programu „Czyste powietrze wokół nas" na terenie woj. małopolskiego..

Do pobrania: poradnik Kwestionariusz ankiety dla przedszkolnego koordynatora programu Piosenka o Dinku, plakat.

Na zaproszenie Dyrektor Przedszkola p.Sprawozdanie z realizacji "Czyste powietrze wokół nas": uczestnicy zrealizowane zadanie ( krótki opis ) forma Dzieci 5-letnie, 6-letnie Program przedszkolnej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" W roku szkolnym 2012/2013 Przedszkole w Woli Batorskiej przystąpiło do realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół nas" .. Koleją formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć .Podsumowanie programu „Czyste powietrze wokół nas" 2018/2019 Celem głównym programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy i zwiększenie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.że realizacja programu była bardzo dobrym uświadomieniem dzieci jak ważne jest czyste powietrze wokół nas..

Jana Brzechwy w Starachowicach odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji programu edukacyjnego „Czyste Powietrze Wokół Nas" - edycja 2013/2014.

Program był adresowany do dzieci 5 letnich oraz ich rodziców i opiekunów.. Akcję zorganizował PSSE w Hajnówce.. W załączeniu znajduje się prezentacja podsumowująca .Sprawozdanie z realizacji I części programu antynikotynowego dla dzieci przedszkolnych,,Czyste powietrze wokół nas" Dinuś Przedszkole nr 23 „BURSZTYNEK" ul. Wolności 26 80-538 Gdańsk Sporządziły: Anna Ilnicka Monika Równa W roku szkolnym 2012/2013 Przedszkole nr 23 „Bursztynek"w Gdańsku przystąpiło do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas", który .Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas" w 2018 roku Dzieci dzieliły si ęswoimi spostrze żeniami dotycz ącymi palenia papierosów w ich środowisku domowym, zacz ęły dostrzega ćproblem, jakim jest palenie papierosów, w szczególno ści w gronie najbli ższych osób.1 Sprawozdanie z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie DINEK -BOHATER PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Akcję zorganizował Państwowy Inspektorat Sanitarny w Łukowie..

Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w programie.

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS.. JANA BRZECHWY W STARACHOWICACH Dnia 4 czerwca 2014r w Przedszkolu Miejskim nr 14 im.. Koordynator i realizator programu: Jolanta Słotwińska .CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas" adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców.. Program był realizowany od 26.01 do 30.01.2015r.. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.PODSUMOWANIE RELIZACJI PRZEDSZKOLNEGO PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ: „ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" w roku szkolnym 2014/2015..

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi: • zmniejszoną gotowość szkolną ...Czyste powietrze wokół nas - podsumowanie programu.

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa małopolskiego realizowana była X edycja programu „Czyste powietrze wokół nas", skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, pięcio- i sześciolatków oraz ich rodziców i opiekunów.Podsumowanie programu i wnioski : Wg opinii szkolnych i przedszkolnych koordynatorów program „Czyste powietrze wokół nas" : - Cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, które chętnie uczestniczyły w zajęciach, łatwo i szybko przyswajały informacje nt. problemu dymu tytoniowego oraz jak unikaćPodsumowanie programu ,,Czyste powietrze wokół nas" W dniu 19.05.2016r w naszym przedszkolu odbyło się podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas" przez placówki powiatu kamieńskiego.W roku szkolnym 2016/ 2017 w dniach 24.04- 28.04, klasy 0a, 0b i 0c przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas", który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.Program „Czyste Powietrze Wokół Nas" jest realizowany w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce".. CELE GŁÓWNE PROGRAMU: 1.. Przedszkolny program Edukacji Antytytoniowej realizowany był w 223 placówkach szkolnych i przedszkolnych woj. świętokrzyskiego.„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 IM.. Program jest organizowany dla dzieci 5-6 letnich.Pani Elżbieta Wtulich oraz Pani Grażyna Majewska zaprosiły dzieci z grupy „Sówek" i „Pszczółek" do udziałuw realizacji treści, zawartych w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas", który stanowi pierwsze, jakże ważne ogniwo w edukacji antytytoniowej dzieci, a którego głównym bohaterem i przewodnikiem jest smok „Dinek .Podsumowanie programu „Czyste powietrze wokół nas" Nasze oddziały przedszkolne przystąpiły do realizacji programu edukacji antytytoniowej "Czyste Powietrze Wokół Nas" organizowanego przez Państwową Stację Epidemiologiczno Sanitarną w listopadzie 2019 roku.1 RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT.. Założeniem programu było .Podsumowanie programu „Czyste Powietrze Wokół Nas" Podsumowanie programu „ C z y s t e P o w i e t r z e W o k ó ł N a s " Zakończyła się VII edycja programu edukacyjnego „ Czyste powietrze wokół nas" realizowana w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na ternie powiatu wielickiego w roku szkolnym 2014/2015.W roku szkolnym 2014/2015 Przedszkole nr 2 w Hajnówce przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu ,,Czyste powietrze wokół nas".. Strona główna; ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt