Rozprawka wzorce osobowe
MOŻE TO BYĆ NP. JAN PAWEŁ II .Wzorce parenetyczne to wzory osobowe, postacie godne naśladowania, skupiające cechy wzorowe, pożądane, idealne.. Był ideał świętego, ideał władcy, rycerza czy też damy.. XIII wiek, domena publiczna.. Pierwszym z nich będzie rycerz.. Plan jest uniwersalny, można go dopasować do każdego tematu rozprawki bez konieczności całkowitego .Średniowieczne wzorce osobowe.. Komentarze (0) skomentuj Najnowsze Najstarsze Najlepiej ocenione REKLAMA.. Czy współcześnie istnieją wzorce osobowe ?-w formie rozprawki uzasadnij swój punkt widzenia powołując się na przykłady z życia codziennego oraz literatury .. cirrus 38 pkt.. Ułatwi to znacznie pracę nad rozprawką i pozwoli przyjrzeć się dokładnie każdemu z punktów, które później należy odpowiednio rozwinąć.. Idealny rycerz musiał spełniać szereg wymagań, jakie stawiała mu ówczesna kultura i obyczajowość.. Czas spędza głównie na modlitwie, by pobożnością osiągnąć szczęście oraz by zdobyć aureolę świętości.Średniowieczne wzorce osobowe, Pieśń o Rolandzie - streszczenie i opracowanie .. Ten wzorzec parenetyczny był w średniowieczu bardzo popularny.. Tak nam na Polskim Pani Podyktowała .. Zawsze wiążą się z panującym światopoglądem, dlatego właśnie zmieniały się w ciągu dziejów.. parainesis - zachęta, ostrzeżenie, rada.. Najlepsi w tym miesiącu Anulka 79 pkt..

2010-10-30 17:56:31 wzorce osobowe średniowiecza ?

Ówcześni ludzie posiadali jasne wskazówki co do tego jak powinien zachowywać się rycerz, władca czy idealny święty , którym był wówczas asceta.84% Scharakteryzuj wzorce osobowe występujące w literaturze Średniowiecza.. Samodoskonalenie się powinno być procesem, do którego dochodzi człowiek poprzez próby i błędy popełniane w życiu.Wzorzec osobowy władcy również można odwołać do "Pieśni o Rolandzie", lecz tym razem do osoby Karola Wielkiego.. Na początku postaram się przybliżyć cechy średniowiecznych ideałów.. Stopniowo przejmowały one kulturę antyczną i chrześcijańską, aż same przeistoczyły się z narodów określanych .Bóg jako najwyższe dobro, jedyny cel, staje się tematem wszechogarniającym wszystkie dziedziny życia ludzkiego.. Człowiek wybierający drogę ascezy świadomie rezygnuje z uciech i wygód życia ziemskiego.. Wiedzę zdobywano nie tylko w szkołach czy na uniwersytetach.. Średniowieczna iluminacja ukazująca trzy stany: duchowieństwo, rycerstwo i chłopstwo.. 84% Wzorce osobowe na przełomie wieków; 84% Średniowiecze; 84% Które wartości prezentowane przez wzorce osobowe średniowiecza, przetrwały do czasów współczesnych.. Literatura średniowieczna zarysowuje portrety: idealnego władcy, rycerza i ascety..

...Uważam, że wzorcem godnego naśladowania jest moja mama.

Bohaterowie literaccy pierwszej połowy XIX wieku zwracają się przeciwko niebu, jednak nie po to by zająć miejsce bogów, lecz w imię pełnego człowieczeństwa.Wzorce osobowe średniowiecza: Pareneza z gr.. W odrodzeniu ideały rycerza i ascety znikają; pojawiają się zaś nowe - to ziemianin, poeta doctus i .Scharakteryzuj wzorce osobowe występujące w średniowieczu; REKLAMA.. Poprzez wyrzeczenie się ziemskich dóbr i przyjemności, nieustanną pokutę, ubóstwo oraz dobre uczynki oraz ciągłe rozmyślanie o Bogu asceta gotował się na śmierć, która była jedynie początkiem drogi do zbawienia i wiecznego pobytu w niebie.Wzorce osobowe średniowiecza - ideały przeszłości czy wartości aktualne dzisiaj?. Literatura parenetyczna?. 83% Na wybranych przykładach scharakteryzuj i oceń średniowieczne wzorce osobowe.. kochamkotki 54 pkt.. Dominika Grabowska 15 lipca, 2013 język polski, .. konrad wallenrod mickiewicz pan tadeusz opis opowiadanie Oświecenie pisanie matura angielski plan wydarzeń pojęcie powieść rozprawka sofokles stefan żeromski streszczenie Szkoła licealna tworzenie wypowiedzi pisemnej twórczo .Epoki literackie w tabeli.. Kolejnym przykładem jest Marek w "Dziejach Tristana i Izoldy" i bliskie nam, wzorce Bolesławów Chrobrego i Krzywoustego, opisane piórem Galla Anonima w .Ideał świętego i ascety..

82% Średniowieczne wzorce osobowe - porównanie rycerza i ascety.

przedstawia wzory godne naśladowania, kształtuje wzorce osobowe, praktyczne wskazówki jak postępować, kreowanie przykładów i dobrych rad.W średniowieczu były to wzory świętego, władcy i rycerza.Jakie wzorce osobowe występowały w baroku?. Rozprawka - rodzaj wypowiedzi pisemnej, przedstawia tok rozumowania autora na dany temat.Celem rozprawki jest uzasadnić słuszność prawdy (twierdzenia, myśli) zawartej w temacie pracy lub ewentualnie obalenie tej prawdy.. 2010-08-19 13:50:48Jakie mogą być argumenty do tej rozprawki, nie jest to trudne, pomożecie?. Uzasadnij swoją odpowiedź.. 83% Przedstaw średniowieczne wzorce osobowe zawarte w znanych ci utworach epoki.. Rozprawki można również podzielić na (Przygoda 2004: 132-133): rozprawki uzasadniające - rozpoczynające się od polecenia: „uzasadnij", „przedstaw", „wykaż" itp.Wzorce postaw w romantyzmie, Tytanizm i prometeizm Tytanizm i prometeizm określają postawę wzorowaną na Prometeuszu, tytanie, który wykradł bogom ogień i ofiarował go człowiekowi.. Średniowiecze to pierwsza polska epoka literacka trwająca pomiędzy X-XV w.Na zachodzie Europy trwa już od IV/V wieku..

2010-03-27 19:55:12Wzorce osobowe średniowiecza RlbRh4GZkAJuV.

85% Pytania na maturę ustną 2004Celem mojej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy wzorce osobowe epoki średniowiecza mogą być bliskie ludziom współczesnym.. przekom 37 .Wzór osobowy (ideał osobowy) - zespół norm, cech, postaw w tym postaw politycznych, autorytetów i wyobrażeń obiegowych w danej zbiorowości społecznej, grupie zawodowej lub rodzinie, kierowany pod adresem jej członków, charakteryzujący cechy idealnego członka grupy, pełniącego też określoną rolę społeczną.. Właściwie dobrane wzorce osobowe przez grupę społeczną lub .Czy współcześnie istnieją wzorce osobowe ?. Każdy z nich miał cechy właściwe danemu stanowi.Drugim wielkim wzorcem osobowym tej epoki jest asceta.. jako samotnie wychowująca matka trójki dzieci, świetnie daje sobie radę.. Przede wszystkim musiał być waleczny, odważny i szlachetny.. To utwory parenetyczne decydują o dydaktycznym charakterze epoki, lecz nie są charakterystyczne tylko dla epoki średniowiecza.rozprawka syntetyczna - opiera się na kilku utworach, w których występują podobne motywy, problemy, obrazy.. Jest to kobieta godna zaufania i szczera.. Często jest sprawiedliwa i troskliwa, ale to mi nie przeszkadza.Plan rozprawki Pisząc rozprawkę bardzo ważne jest, aby uprzednio napisać jej plan.. Współczesne czasy znacznie różnią się od czasów średniowiecznych w Europie.. Funkcje dydaktyczne pełniły też literatura i sztuka: przekazywały m.in. wzorce osobowe.. Był tak wspaniałym królem, że został opisany w wielu utworach.. Średniowiecze było epoką, która ukształtowała silne wzorce godne naśladowania.. 85% Średniowieczne wzorce osobowe w ocenie młodego .Czy wzorce osobowe doby średniowiecza miałyby szanse przyjąć się w świecie współczesnym?. Geneza i nazwa.. Wzorzec określał zasady postępowania bogobojnego człowieka.. Literatura, sztuka i filozofia pokazują drogę, jaką człowiek powinien wybrać, by zbliżyć się do Boga i osiągnąć szczęście wieczne.. Różnica polega na innym spojrzeniu ludzi na świat i ich własnym postępowaniu.. W czasie bitwy nigdy nie .Wzorce osobowe renesansu: W renesansie zaczęto propagować nowe wzorce osobowe, które warte były naśladowania.Wzorce osobowe lansowane przez każdą z epok nie są tylko - jak mogłoby się wydawać - ciekawostką literacko-kulturową.. Umartwia się, a wszystkie cierpienia znosi w pokorze.. mimo wielu kłótni i sprzeczek po chwili jest ,,łagodna jak baranek".. Jedną z jego charakterystycznych cech jest pobożność.Średniowiecze stworzyło kilka wzorców osobowych, do osiągnięcia których należało wówczas dążyć.. Literatura średniowieczna propaguje konkretne wzorce osobowe.Rycerz doskonały i święty asceta-porównaj i oceń dwa wzorce osobowe epoki średniowiecza zadanie dodane 28 maja 2011 w Język polski przez użytkownika nela ( -100 ) [Szkoła podstawowa] rozprawkaRozprawka..Komentarze

Brak komentarzy.