Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst
2011-05-23 21:00:05; Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. 2012-04-19 15:53:03Przeczytaj tekst.. She is in thePrzeczytaj tekst.. należy uzupełnić w języku angielskim.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. (0-4) ZADANIE OTWARTEOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie ze zdjęciem This photograph ____ In the it classrom.. Wpisz w każdą lukę (6.1-6.3) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj opis ilustracji.. 2011-02-10 20:05:03Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.). Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj opis ilustracji.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie .Przeczytaj opis ilustracji.. Zdjęcie lub zapisane odpowiedzi prześlij [email protected] (do 10.. Możesz sobie wydrukować i wkleić do zeszytu lub same odpowiedzi zapisać w zeszycie.. The girl in the foreground is ___ something.Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj opis zdjęcia.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.. be good know they hour arrive .Uzupełnij luki (1-4) w tekście odpowiednimi zdaniami (A-E), tak aby był on spójny i logiczny.. Uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst, z…Przeczytaj opis zdjęcia.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.3 Przeczytaj tekst.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki .. 2011-05-23 21:00:05 przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki ( 1 -7) w tekście..

jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. 2012-04-19 15:53:03 przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie .Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.. Uzupełnij każdą lukę (1-4), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst.. Uwaga!. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Przeczytaj opis zdjęcia.. Uwaga!. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.1.Przeczytaj poniższy tekst..

Uzupełnij luki od 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny ze zdjęciem.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst i uzupełnij.. (angielski).W każdą lukę należy wpisać jeden wyraz z ramki ale w odpowiedniej formie.Jeden nie pasuje.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. She is in theSzukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Uzupełnij dialog.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). THE MOST BRITISH GUINNESS WORLD RECORDPrzeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.).

Uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny ze zdjęciem.

Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 2011-02-10 20:05:033 Przeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 04) 3.1 Przeczytaj opis ilustracji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt