Specyfikacja techniczna geokrata
Cena brutto za m2- 9,98 zł.. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia nast ępuj ących robót:Geokrata gwarantuje przepuszczalność wody na poziomie 80 proc. oraz doskonałą przepuszczalność powietrza.. Ilość na palecie.. Stosowana jest na skarpach w przypadku odpowiedniego stopnia nachylenia.…1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt budowlano-wykonawczy szaty roślinnej z elementami małej architektury na terenie wokół obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach Nr ew. dz. 267/2, 826/1, 1152/2 Kod CPV: , BRANŻA: ZIELEŃ ST Adres inwestycji: Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach Oddział Muzeum Historyczno .Powierzchnia biologicznie czynna w 92%Wysokość: 4 cmWymiary: 60 cm / 60 cm (2,77 szt./m2)Kolor: Zielony KHAKI Waga: 1,4 kg (3,88 kg/m2)Wytrzymałość na ściskanie nawet do 400tTrwałość: 25 lat w gruntach naturalnych 4<pH<9Produkt zgodny z normą PN-EN13249:2016 Zastosowanie: drogi i podjazdy, parkingi, chodniki, deptaki, utwardzenia skarp wzmacnianie nasypów place manewrowe wybiegi dla .Ogólna Specyfikacja Techniczna D-10.03.01, Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998. z o.o. - kratownice Dura-Track, Taboss - Geokrata).. Taśmy wykonane z folii EPDM są: odporne na rozciąganie i rozdzieranieSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.00.00 GEOKRATA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE GRUNTOWE WYSOKOŚCI 10 CM - MAŁE KOMÓRKI PERFOROWANE geokraty na drogi przeciwpozarowe - infolinia 814 608 814Aprobata Techniczna nr AT/09-2005-0005-01 Strona 311 5 -- Symbole klasyfikacyjne wyrobu: PKWiU.25 23 15-90 90 SW..

Zakres stosowania specyfikacji Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.

Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem tymczasowego umocnienia skarpy drogi.. Grubość: 0,75 mm; 1,0 mm; 1,2 mm; 1,5 mm Długość: 10 do 20 mb Twardość: 65 +/- 5 °Sh A .. Nazwa.. Waga metra kwadratowego.. Wykonana z tworzywa uzyskanego w 100% z recyklingu stosowana do utwardzania nawierzchni pod drogi, parkingi, wzmacnia trawnik.odmiana: wysokość komórek: surowiec: masa powierzchniowa: wielkość komórek: rozstaw zgrzewów: wielkość sekcji: Uwagi: mm: g/m 2: mm: mm: m: 5 MK: 50: HDPE .GEOKRATA TABOSS DANE TECHNICZNE TABOSS GEOKRATA Geokrata Taboss produkowana jest z polietylenu ( HDPE ) jako taŠma, obustronnie moletowana, zgrzewana punktowo ultradžwiekami.. Jedna sekcja ma powierzchnię 2,6 m x 6,3 m= 16,38 m2.. Dopuszczalne obciążenie.. Zgrzewy urnieszczone liniowo po 9 w rzqdzie i odlegte od siebie 0 120 mm; 340 mm;Kratki trawnikowe GEOSYSTEM - GEOKRATY G3, G4, G5, S60, S60s- wytrzymałość od 250t do 350t/m2 - najniższe ceny kratek trawnikowych na rynku - 791987266Geokrata komórkowa 5.0 jest to produkt o strukturze miodu, który zapewnia stabilizację gruntów takich, jak drogi, podjazdy, place, kanały, skarpy, stateczność zboczy, nasypów i inne formy ukształtowania terenu..

... Geosiatka (geokrata) dwukierunkowa z polimeru PP o parametrach: − wytrzymało ść poprzeczna i podłużna 30 kN/m - wg EN ISO 10319 − masa 300g/m 2, − wymiar oczek min.

Powierzchnię ok.GEOKRATA na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. Wymiary.. !Eko kratka trawnikowa GeoSYSTEM.. 1365-9 PCN: 2 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 2.7 Przeznaczenie i zakres stosowania Geokrata TABOSS moze byc stosowana: + na torowiskach, do wzmacniania gornych warstw podtorza i podloza kolejowego, + poza pasem torowiska, doWymiar: 2,75x6,2 m = 17,05 m2 Wysokość: 50mm Geokrata 5cm na drogi leśne, parkingi Geo krata na skarpy, geosiatka komórkowa, geokomórka Zabezpieczenie skarp, wałów, rowów Grubość nominalna taśmy: 1,3 mm (+/- 0,1) Kolor czarny Wejdź i znajdź to, czego szukasz!Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5 80-354 Gdańsk tel.. W przypadku słabej nośności gruntu działanie systemu polega .SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02.02.. Przy zamówieniach hurtowych, oferujemy specjalne ceny!. Grubość ścianek zewnewnętrznych.. Grubość ścianek wewnewnętrznych.. Podano cenę brutto za 1 sekcje.. Zakres robót obj ętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z wykonaniem iKup teraz na Allegro.pl za 89,90 zł - 10x Geokrata Kratka Parkingowa Drogowa Trawnikowa (7420221152)..

58 511 24 00 fax 58 511 24 05 NIP 584-24-56-536 e-mail: [email protected] te pytania odpowiada przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca wykonania umocnienia skarpy drogi geokratą.

WysokoÉé siatki moŽe wynosié 25, 50, 75, 100, 1 50, 200, 230 i 300 mm.. Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!Specyfikacja produktu: Kolor - czarny Szerokość - standard: 1000-1400 mm możliwość cięcia na paski o szerokości do uzgodnienia.. Zakres robót obj ętych ST 1.. Materiały konferencyjne XII Świątecznej Drogowo-Mostowej Żmigrodzkiej Konferencji Naukowo-Technicznej .GEOKRATA (Geokrata komórkowa, Geokomórka, Geokrata przestrzenna, Geosiatka komórkowa, Stabilizacja gruntu, System stabilizacji gruntu, geosyntetyk - geosyntetyki), jest produktem, który umożliwia rozwiązanie problemu słabej nośności gruntu rodzimego.Zapewnia także utrzymanie stabilności gruntu na skarpach i zboczach.. Komórkowy System Ograniczający Presto Geoweb to kompleksowe rozwiązanie do stabilizacji gruntów o niskiej nośności oraz do formowania i ograniczania konstrukcji ziemnych.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPU PRZED OSUWANIEM PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 16 od km 152+050 do 152+320 INWESTOR Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Olsztyn marzec 2007 Geokrata na skarpy - HURTLAND - 814 608 814.Geokrata, zw. komórkowym systemem ograniczającym- jest materiałem ekologicznym, bezpiecznym dla środowiska..

Zakres robót objętych specyfikacją Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniemSpecyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

Określenia podstawoweDane techniczne systemów trawnikowych geoSYSTEM.. Ilość szt na mkw. Waga jednej sztuki.. JEDNA SEKCJA GEOKRATY TO JEDNA PACZKA!.Komentarze

Brak komentarzy.