Przeczytaj tekst do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek jeden nagłówek został podany dodatkowo
Do każdego akapitu (1-3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D) Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). klasa 7 zadanie C str 20 ćwiczenia Teen Explorer 7Przeczytaj tekst.. The world's tallest skyscraper, locatedDo każdego akapitu (1-3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek (A-F).. Dobierz właściwy nagłówek A-G do każdego fragmentu tekstu.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Wpisz odpowiednią literę w miejsca 1-5.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Uwaga!. Uwaga!. - MidBrainartPrzeczytaj tekst.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. A new picture dictionary D. Dangers connected with .Jeden prezent został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje .. Do każdego tekstu (7.1 - 7.4) dopasuj .Przeczytaj tekst.. Wpisz odpo-wiednie litery obok numerów akapitów.. Uwaga!. Do każdego akapitu (3.1-3.3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Wpisz odpowiednie litery do tabeli.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu..

OthersPrzeczytaj tekst do każdego akapitu 1-3 dopasuj właściwy nagłówek sposrod a-d.

dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Wybierz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. JĘZYK ANGIELSKI - ROZSZERZENIE - ten przedmiot zaplanowano na piątek, 19 kwietnia.. Uwaga!. Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Do każdego akapitu (5.1-5.3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie .Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. 2011-02-05 14:10:37; Angielski: Przeczytaj tekst i wpisz odpowiednie słowa.. Do każdego akapitu ( 1-5) dopasuj właściwy nagłówek (A-F) Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żądnego akapitu .. Przeczytaj i przetłumacz poniższy tekst, a następnie każdemu fragmentowi (1-4) przyporządkuj odpowiedni nagłówek (A-E).Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów..

Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek (A-F).

2011-02-05 14:10:37Przeczytaj tekst.. The career of a circus acrobat D.5 Przeczytaj tekst.. dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek (A-F).. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Uwaga!. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A - E).. Tutaj zna2.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapituPrzeczytaj tekst do każdego akapitu (1-3) dopasuj właściwy nagłówek (a-e) dwa nagłówki zostały podane dodatkowo.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Przeczytaj tekst.. Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Uwaga!. Do każdego akapitu (4.1-4.3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.Przeczytaj tekst.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. O godzinie 9 podstawa, o 11 rozszerzenie.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.Przeczytaj tekst.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.Przeczytaj tekst.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.Przeczytaj tekst ..

Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek (A-E).

EGZAMIN Przeczytaj poniższy tekst.. UWAGA!. Zapisz odpowiedzi w .. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie wypowiedzi (4.1 - 4.4).. Wpisz odpowiednie litery w kratki (1-3).. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego fragmentu.Przeczytaj tekst.. daje naj 2012-05-09 15:24:30Przeczytaj tekst.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do zadnego akapitu.Zadanie z angielskiego pomóżcie.. Do każdego akapitu (3.1-3.3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów (duże litery).. Niepasującą odpowiedź także właściwie dopasuj.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.Przeczytaj tekst..Komentarze

Brak komentarzy.