Podsumowanie obserwacji 4 latków
Analizują wyniki, opracowują wnioski, które służą rozwijaniu umiejętności wychowanków.. Przeprowadziliśmy diagnozę i obserwację gotowości szkolnej opracowaną przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, którym objęłyśmy 23 dzieci.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek.. W roku szkolnym 2013/2014 do grupy najmłodszych dzieci - 3,4 letnich uczęszcza 15 dzieci (w tym9 - dziewczynek, 6 - chłopców oraz siedmioro - 4-latków i ośmioro - 3-latków).Zebranie grupowe po przeprowadzeniu wstępnej obserwacji - diagnozy u 4-6 latków (październik), u dzieci 3 letnich podsumowanie adaptacji wstępnej (grudzień): sprawozdanie dotyczące przeprowadzonej obserwacji rozwoju dzieci, wnioski z adaptacji wstępnej do przedszkola dzieci 3 letnie, Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.. Renata Pięta.. Namysłów.. Większość dzieci posiada umiejętność łatwego zapamiętywania piosenek i wierszyków.. Najchętniej podchodziły do nauczyciela, a następnie bawiły się same lub tylko z wybranym kolegą lub .Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków Rok szkolny 2013/2014 nauczycielka: mgr M. Curyło - Drabek Grupa liczy 25 dzieci (14 chłopców,11 dziewczynek).. : uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania, współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków.Obserwacja służy poznaniu cech osobowościowych, potrzeb, zachowań, uzdolnień..

Arkusz obserwacji zajęć.

2 Rozwój umysłowy Dziecko: nazywa przedmioty z otoczenia i przedstawione na rysunku dostrzega różnice i podobieństwa na obrazkach z zainteresowaniem ogląda książeczki słucha utworów literackich opowiadanychPakiet diagnostyczny 4-latka zawiera arkusz obserwacji oraz 22 karty (po 11 kart na każdą z dwóch obserwacji).. Od kilku lat przy współpracy z rodzicami w przedszkolu organizowany jest corocznie przegląd tańców.. W kwietniu zostanie przeprowadzona obserwacja i diagnoza końcowa, która da obraz efektów podjętych działań, a u pięcio, sześciolatków .Nauczyciele grup 3-4 latków dokonują wstępnej i końcowej obserwacji dziecka.. Dzieci 4 letnie chętnie podejmują różne formy prac plastycznych, działania do postawionych przed nimi zadaniami .Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.Plik Obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika monika75107 • folder sprawpzdania • Data dodania: 1 kwi 2011Plik podsumowanie obserwacji wstępnej 6 latka.doc na koncie użytkownika magdenka939 • folder Dokumenty • Data dodania: 14 lis 20114 pkt na każde dziecko- to jest to poziom wysoki 2-3 pkt- poziom średni 1- 0 pkt- poziom niski..

Trzylatek: Karty obserwacji dziecka.

Rozwój fizyczny Poziom wysoki Poziom średni Poziom niski Motoryka duża 9-8 pkt 91% 7-6 pkt 9% 5-0 pkt 0 Motoryka mała ( grafomotoryka) 6-5pkt 28% 4-3pkt 35% 2-0pkt 37% Rozwój umysłowy Poziom wysokiPlik sprawozdanie z adaptacji.doc na koncie użytkownika joa.na • folder 3-latki • Data dodania: 26 lis 2011Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej w grupie 4-latków by umanec 11 lutego 2019 I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2007/2008 GRUPA II - maluchyNa początku roku grupa liczyła 25 dzieci, obecnie jest 22 - w tym13 dziewczynek (jedna jest z 2004 roku) i 8 chłopców.Publiczne Przedszkole nr 10 Jastrzębie-Zdrój.. Wśród cech charakteryzujących grupę należy wymienić cechy pozytywne: pozytywne nastawienie, uśmiech, radość, ciekawość, otwarcie na procesy poznawania i rozumienia świata.Wyniki odpowiedzi, zadań oraz wyniki obserwacji w poszczególnych grupach zostały zestawione w tabelach.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Katarzyna Soborska.. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Biedronki - grupa 5‑latków licząca 22 dzieci, grupa bardzo zgrana..

Podsumowanie pracy z dziećmi w grupie 3,4-latków.

Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąMałgorzata Bucior Przedszkole Miejskie nr2 Zamość Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków Niektóre dzieci miały trudności z rozstaniem się z rodzicami - czasami płakały.. Zdobywamy przedszkolne sprawności - zajęcia diagnozujące gotowość szkolną 6-latków.. Ligota Książęca.Arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka 4-letniego.. Tarnowiec .. Niepewnie badały swoje otoczenie, obserwując z zainteresowaniem, co robią rówieśnicy.. Adresowany jest do wszystkich wychowanków przedszkoli w mieście.Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania .Plik obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika justyna1010 • folder Dokumenty • Data dodania: 4 paź 2009Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie 3 - latków I semestr rok 2016/2017 nauczycielka: Grupa liczy 25 dzieci (11 chłopców,14 dziewczynek).. Pod koniec września 2012 roku, i w maju 2013 zostały przeprowadzone obserwacje, dzieci, z pomocą arkusza obserwacji cech rozwojowych dziecka 3 i 4-letniego.. Było to min.. Łęczyca.. Diagnoza obejmowała 51 umiejętności pogrupowanych w pięć obszarów ,z czego 23 ocenione są na podstawie kart pracy dziecka ,a pozostałe na podstawie obserwacji.Obserwacja 4-latka..

...Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków.

Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Obserwację prowadzi się z zachowaniem następujących terminów: - obserwacja wstępna prowadzona jest do końca października .Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Zgodnie z wynikami wstępnej diagnozy stwierdzono, iż niektóre dzieci miały trudności z adaptacją ( Wojtek S., Dawid P., Dominik B., Natasza D.. Rok szkolny 2013/2014.. Grażyna Ficoń.. Dokumentację obserwacji prowadzi się z wykorzystaniem arkuszy obserwacyjnych opracowanych przez nauczycielki.. Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (14 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz pierwszy (11 dzieci).We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Na jej podstawie uzyskane informacje wykorzystywane są do planowania pracy indywidualnej oraz pracy z całą grupą.. Na początku .Działania edukacyjne w mojej grupie obejmowały różne obszary.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013.. Pakiety diagnostyczne dzieci 3- i 4-letnich są dostępne w wersji drukowanej z kolorowymi kartami: Karty obserwacji dziecka.. ), czynnościami .Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt