Charakterystyka prądowo napięciowa wnioski
Zauważyć należy , że wykres w układzie logarytmicznym został .W związku z tym można określić cztery rodziny statycznych charakterystyk prądowo-napięciowych.. Przebieg doświadczenia 1.. MateriałyMoney.pl Technologie Nauka i wiedza Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych Konkurs 38 .Rys.3 Charakterystyka prądowo napięciowa złącza pn; U z napięcie Zenera dla diody Zenera IV.2.3 Złącze spolaryzowane w kierunku przewodzenia JeŜeli wartość bezwzględna zewnętrznej róŜnicy potencjałów jest większa od wartości bezwzgWYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ DIODY PROSTOWNICZEJ .. 2) Zmierzyć charakterystykę prądowo napięciową, tzn. zależność prądu od napięcia dla panelu zasłoniętego przysłoną.. Elektroluminescencja diod półprzewodnikowych polega na wytworzeniu światła, które powstaje pod wpływem zewnętrznej polaryzacji elektrycznej, dzięki której w obszarze złącza p - n .Rys.5 Przykładowa charakterystyka prądowo-napięciowa modułu ogniw fotowoltaicznych z zaznaczonym punktem maksymalnej mocy PMM e) Na podstawie pomiarów I oraz U przedstawionych w tabeli, obliczyć moc P, wydzieloną na rezystancji obciążenia R: P = I ⋅ U (3)Dla każdej z otrzymanych diod określić wstępne charakterystyki prądowo napięciowe w zakresie napięć jak w punkcie 2.. Widmowe charakterystyki fotodiody krzemowej oraz germanowej..

Charakterystyka prądowo napięciowa diody prostowniczej 2.

Przykład charakterystyki prądowo-napięciowej diody elektroluminescencyjnej, wraz z zaznaczoną wartością napięcia b odpowiadającego barierze potencjału, przedstawiony jest na rys. 6.. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Poznanie sposobu tworzenia charakterystyki prądowo - napięciowej metodą „punkt po punkcie".. Wyniki zapisać w postaci danych oraz wykresu.Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika i żarówki Strona 2 2.. Parametry prostownika napięcia zmiennego 3.. Zanotować dane katalogowe badanego tyrystora.. tanisława taszica, ul.Nowowiejska 37A, 02-010 WarszawaDioda półprzewodnikowa - element elektroniczny należący do rodziny diod, zawierający w swojej strukturze złącze „p-n" wykonane z materiałów półprzewodnikowych.. Cel ćwiczenia.. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ TYRYSTORA I.. Cel ćwiczenia.. Korzystając z wiedzy o właściwościach półprzewodników wyciągnij wnioski dotyczące badanych materiałów.. Znaleźć w katalogu parametry znamionowe badanej diody.. Wnioski w sprawozdaniu, charakterystyka półprzewodników.. W stanie równowagi termodynamicznej, tj. gdy z zewnątrz nie przyłożono żadnego pola elektrycznego, w pobliżu styku obszarów p i n swobodne nośniki większościowe przemieszczają się (dyfundują), co spowodowane jest różnicą koncentracji nośników..

Zdjąć charakterystyki prądowo napięciowe badanych elementów.

Zasada działania prostownika jednopołówkowego i jego właściwości.. 3.WNIOSKI: Celem ćwiczenia było zbadanie właściwości złącza p-n , wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej diody zarówno dla kierunku przewodzenia jak i zaporowego oraz wyznaczenie współczynników Is i β charakteryzujących dane złącze p-n.W kierunku przewodzenia prąd złącza jest rzędu kilkuset miliamperów, zaś w kierunku zaporowymDiody elektroluminescencyjne LED Definicja: Dioda elektroluminescencyjna (LED) i fototranzystor są elementami półprzewodnikowymi przetwarzającymi energię elektryczną na energię promieniowania świetlnego.. (Wnioski w sprawozdaniu) (charakterystyki z excela byly aproksymowane krzywikiem) Jeśli chodzi o kondensatory to napisz w wnioskach że przy połączeniu równoległym pojemność zwrasta C=C1+C2,a przy połączniu szeregowym.przecięcia z osią napięcia.. Mam zrobić w sprawozdaniu z elektrotechniki charakterystykę prądowo-napięciową Diody Zenera.. Do punktu min 0.7 prąd powinien być bardzo mały po przekroczeniu granicy powinien gwałtownie rosnąć.Rys.. Otwórz "walizkę" zawierającą zestaw pomiarowy oraz elementy obwodów elektrycznych.Żeby wyrywać charakterystykę prądowo-napięciowa to na osi X będziesz miał prąd który płynie a na osi Y będziesz miał napiecie..

Tabela 1Charakterystyki prądowo - napięciowe fotodiody germanowej.

Treść ćwiczenia.. ZAGADNIENIA KONTROLNE 1.. 5); • samodzielnie wykonuje poprawne wykresy (właściwe oznaczenie i opis osi, wybór skali, oznaczenie niepewnościCharakterystyka prądowo-napięciowa - Prąd stały, prąd zmienny, magnetyzm: Mam wykonać takie zadanie: Dysponując dwoma miernikami uniwersalnymi wyznacz charakterystykę prądowo-napięciową danych odbiorników (opornik, żaróweczka).. Jest to nieliniowy, dwukońcówkowy element, którego wyprowadzenie przymocowane do warstwy „p" (+ positive) nazywane jest anodą, a do warstwy „n" (− negative) katodą.Złącze niespolaryzowane.. Przykładowa charakterystyka prądowo-napięciowa diody elektroluminescencyjnej w kierunku przewodzenia.• przeprowadza doświadczenie dotyczące charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki, ewentualnie diody (np. pomiar i wykonanie wykresu zależności I(U) (IV PR 13.. Które przedstawione zostały na poniższych rysunkach: 1) Charakterystyka wyjściowa tranzystora, przedstawiająca zależność prądu kolektora I C od napięcia kolektor-emiter U CE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter U BE i ..

Jakie wnioski wynikają z przeprowadzonego ćwiczenia?

Program zajęćOstatnio na pracowni elektrycznej zdejmowaliśmy charakterystyki prądowo napięciowe elementów półprzewodnikowych muszę napisać sprawozdanie.. Po otwarciu tego pliku mam jednak mam same napięcia, bo Ch1 i Ch2 jest w Voltach.Promieniowanie i charakterystyka prądowo-napięciowa żarówki Kod zadania: 1092 Dla klasycznej żarówki nie jest prawdą, że natężenie płynącego przez nią prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia (tj. charakterystyka prądowo-napięciowa żarówki nie jest liniowa), ponieważ w wyniku przepływu prądu elektrycznego włókno .W załączniku umieszczam sprawozdanie z wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych diod.. Wyznaczanie charakterystyki pr ądowo-napięciowej wybranych elementów 217 3.. Wnioski i uwagi końcowe : Wyznaczyliśmy charakterystykę napięciowo prądową w kierunku przewodzenia zarówno w układzie logarytmicznym jak i w dziesiętnym , co obrazują zmieszczone powyżej wykresy .. Przy polaryzacji w kierunku przewodzenia dioda zachowuje się tak jak "zwykła dioda", tzn. spadek napięcia na niej jest niewielki i wynosi ok. 0.6÷0.7V.Badanie ogniw fotowoltaicznych ikołaj ordowski1, aciej abłoński 2, Kamil Bartosiewicz3, arosław ybusiński 4 1Gimnazjum nr 77 im.Ignacego Domeyki w Warszawie, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa 2 im.. Narysować przebiegi napięcia na wyjściu prostownika jednopołówkowego bez kondensatora 5.Home - Faculty of Physics University of Warsaw3.1.. Treść ćwiczenia.. Poznanie sposobu tworzenia charakterystyki statycznej tyrystorów metodą „punkt po punkcie".. Poni żej znajduje si ę przykładowa tabela pomiarowa.. Zmieniaj ąc napi ęcie na zasilaczu z krokiem zaproponowanym przez nauczycie-la (lub ok. 0,5 V), spisuj wskazania woltomierza i amperomierza do wykonanej przez siebie tabeli.. Zmontować układ pomiarowyTemat : Charakterystyka prądowo - napięciowa złącza p - n .. Mam wykonane pomiary dla opornika 10ohm, 20ohm i żarówki.4.. Zmontować układ pomiarowy a) dla kierunku zaporowego.. Charakterystykę napięciowo-prądowa diody stabilizacyjnej przedstawiono na Rys. 5.. Skorygować połączenia tak aby odpowiadały ściśle przedstawionym na schematach.. Taką charakterystykę zapisywaliśmy za pomocą oscyloskopu z rozszerzeniem .csv.. Pomiary charakterystyki ciemnej: 1) Zmontować układ pomiarowy wg schematu przedstawionego na rys. 7.. Przeznaczenie: Dioda elektroluminescencyjna, nazywana potocznie diodą świecącą lub LED - ami (ang. Light Emitting Diode) są najbardziej rozpowszechnionymi elementami .Dioda Zenera - charakterystyka prądowo-napięciowa..Komentarze

Brak komentarzy.