Cechy sztuki antycznej w literaturze
Świadomość relacji pomiędzy językami używanymi w Europie i wykorzystywanymi przez nie alfabetami (łaciński, grecki, cyrylica).. Nazwa stylu pochodzi z języka włoskiego rinascitá oraz francuskiego renaissance i oznacza odrodzenie.. Sztuka grecka - a wraz z nią literatura - przeżyły odrodzenie.. ^^ 2010-09-06 16:17:36 mam nadzieje, że znacie odpowiedź na moje pytanie wymień charakterystyczne cechy sztuki antycznej 2009-09-04 20:04:12II.. Cechy, opis, założenia.. Podstawowa znajomość wybranych, ważnych zjawisk z zakresu antycznej historii, filozofii, prawa, mitologii, religii, literatury, sztuki i architektury oraz tradycji antyku w kulturze europejskiej i .idealny artysta.. Futuryzm, którego nazwa wskazuje na zorientowanie na przyszłość był kierunkiem, który zarówno w sztuce jak i w literaturze koncentrował się na nowoczesności.. W rozwoju sztuki rzymskiej przyjmuje się podział na okresy: królewski (VI wiek p.n.e.), republiki (V-I wiek p.n.e.), cesarstwa (30 rok p.n.e. - koniec IV wieku n.e.).. Styl renesansowy datuje się na lata około 1401-1527, choć jego pierwsze oznaki przypadają na okres wcześniejszy, a zakończenie rozciąga daleko w wiek XVI.Kontynuacje i nawiązania do starożytności: Klasycyzm: Pojęcie klasycyzm pochodzi od łac. classicus - wzorcowy, pierwszorzędny, doskonały.Jako pierwszy wprowadził je Horacy..

Główne cechy literatury średniowiecznej.2.

Czasem powtarzano antyczne kompozycje, a najchętniej wykorzystywanym materiałem rzeźbiarskim był marmur.. Cechami, które spełnia każda tragedia antyczna, są: 1.. W literaturze klasycyzm rozwinął się głównie we Francji, a najgłośniejszym wykładem jego zasad poetyki była "SZTUKA POETYCKA" N. Boileau .Sztuka klasyczna - podstawowe założenia.. Starożytna Grecja jest kolebką europejskiej sztuki i cywilizacji.Cechy renesansu:-wzorowanie sie na kulturze antycznej-tworzono w językach narodowych-wynalezienie druky 1450r (Gutenberg)-rozwój nauki, pojawiaja sie uniwersytety-wynalazki-odkrycia geograficzne-rozwój malarstwa i rzeźby Przedstawiciele renesansu: 1) Europa-Szekspir, Francesco Petrarka, Boccaccio, Erazm z Rotterdamu, Leonardo Da Vinci, Michał Anioł, raffael Santi, Tycjan 2)Polska-Jan .Cechy charakterystyczne: .. Grecy znaleźli się pod panowaniem Rzymian, zaś w Rzymie nastała moda na kulturę grecką.. W malarstwie przeważała tematyka .Sztuka miała powstawać wedle ściśle określonych reguł opartych na ustalonych i uniwersalnych kanonach piękna i odtwarzać statyczny układ rzeczywistości, wzorując się na sztuce antycznej.. 1.Cechy realizmu: - odwoływanie się do starożytnej zasady naśladowania natury i rzeczywistości- mimezis - dbałość o doskonałość stylu i kompozycji - pełne sprawozdanie z ludzkich działań i doświadczeń - dokładne opisy ludzkich zachowań, stosunków między bohaterami - rejestracja tła społeczno-obyczajowego wydarzeń .1..

Istniał głównie w Niemczech.Twórcy renesansowi zacierali granice między różnymi dziedzinami sztuki i literatury.

Autorzy nie pozostawali jednak anonimowi, tak jak to było w średniowieczu.. Dzieję się tak dlatego, że w Atenach zrealizował się w V i IV w. p.n.e. tzw. złoty wiek ludzkości.. Nie przedstawiano w sztuce klasycznej wartości negatywnych, takich jak starość czy cierpienie.. Dominowały tematy mitologiczne, portrety i nagrobki.. Mówimy, że wśród cech charakteryzujących literaturę romantyczną prym wiedzie fantastyka - to znaczy, że świat przedstawiony przez tę literaturę zbudowany jest z elementów nierzeczywistych, nadnaturalnych, niepojętych rozumem i nauką (→ irracjonalizm).Klasycyzm (z łac. classicus „doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony") - styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian i Greków.. Rozkwit literatury antycznej przypada na okres świetności starożytnej Grecji i Rzymu (tzn. VIII w. p .W kulturze starożytnej istniał przede wszystkim jeden, wspólny wszystkim twórcom wzorzec sztuki - opartej na wspólnie pojmowanym pięknie, harmonii i zasadzie mimesis.. Główne cechy literatury średniowiecznej: Anonimowość - większość utworów nie była podpisywana, miało to na celu ukrycie się autora za dziełem, a przez te wyeksponowanie jego wartości dydaktycznych, moralnych czy teologicznych..

W przypadku postaci ludzkich istotna była właściwa ...Cechy antycznej tragedii greckiej, Antyk - opracowania.

Zakres pojęcia sztuki nowoczesnej wiąże się z nowymi koncepcjami sztuki i dzieła, zwracającymi się ku pogłębianiu refleksji nad językiem sztuki, artystycznemu eksperymentowi, stosowaniu nowych technik i materiałów, wiarą w głębokie .W literaturze polskiej klasycyzm był dominującym kierunkiem w epoce oświecenia (klasycyzm stanisławowski, klasycyzm postanisławowski).. Wzorzec ów jest w znacznej mierze identyczny z dworzaninem, ponieważ ceniono te same cechy czyli znajomość sztuki, kultury antycznej, oczytanie i inteligencję.. Chcieli uzyskać powszechne uznanie.. Właśnie tam i wtedy nastąpił rozkwit filozofii, niezwykłą harmonię osiągnęły rzeźba i architektura, powstały najważniejsze dokonania .Style w sztuce Renesans.. teatr grecki, amfiteatr, Dionizje, .CHARAKTERYSTYCZNE CECHY - KOMPOZYCJA Z PŁASKICH PLAM - BARWNOŚĆ - RYSUNEK GRANICZĄCY Z DEFORMACJĄ GŁÓWNI TWÓRCY : - H. Matisse - R. Duty EKSPRESJONIZM Kierunek w sztuce, literaturze, muzyce, teatrze, filmie na początku XX w.. Zachowanie zasady trzech jedności (miejsca, czasu i akcji) rzadko było ściśle spełniane przez tragedie i komedie starożytne..

Otaczano ich opieką i wielbiono.Terminem tym nazywany jest okres w historii idei, sztuki i literatury, trwający od XIV do XVI wieku.

Powstałe w niedawnym dla ówczesnych twórców czasie wynalazki stały się obiektem ich zainteresowania.Literatura i sztuka romantyzmu w Europie Opis literatury.. FANTASTYKA - cecha pewnego typu twórczości literackiej, bardzo charakterystyczna dla epoki romantyzmu.. Artyści cieszyli się w renesansie szczególną czcią.. Eliot, P. Valéry, w Polsce — Z. Herbert, Cz.Kultura antycznej Grecji- cechy religii greckiej, literatura grecka, teatr, architektura, sztuka, port w życiu Greków.Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom.. Jednocześnie średniowiecze uznano za okres upadku kultury antycznej, a więc nazwa "wiek średni" dotyczy także oceny średniowiecza jako czasów upadku kultury wysokiej.. W momencie największego rozkwitu państwo obejmowało Europę Zachodnią i Południową, Północną Afrykę i Bliski Wschód.Jego powstanie miało miejsce w XX wieku.. Jednoznacznie negatywna ocena panowała aż do XIX wieku.. We Włoszech, gdzie narodziła się myśl renesansowa przyjmuje się następujący podział epoki: okres wczesny przypadający na lata 1400-1500, z ośrodkiem we Florencji,Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: wymień cechy realizmu.. Jej przedstawicielami byli Sofiści.. Kultura antyczna Kultura antyczna wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską, szczególnie w zakresie filozofii, myśli politycznej, prawa, sztuki, literatury i kanonów piękna.. Ta ostatnia głosiła, że artysta powinien przede wszystkim naśladować naturę - tworzyć w oparciu o realistyczne i życiowe prawdopodobieństwo.Cechy sztuki antycznej?. Styl ten nawiązywał głównie do antyku.W Europie tzw. „powrót do źródeł" (klasycznych) pojawił się już w renesansie - jako odrodzenie kultury wielkiego Rzymu.. W polskim języku nazywa się „odrodzenie".. To naśladowanie sztuki klasycznej, która została uznana za doskonałą w epokach następnych.Sztuka nowoczesna silnie związana jest z pojęciem modernizmu w filozofii i zjawiskiem awangardy.. W starożytnej Grecji podstawę tematyczną literatury stanowi mitologia, podobnie jak Biblia istniejąca w przekazach ustnych od czasów niepiśmiennych.. Najczęściej spełniają je tragedie Sofoklesa (Zobacz cechy tragedii antycznej w Antygonie i Królu Edypie), najrzadziej tragedie Ajschylosa.Kultura a literatura w Grecji: Kultura i literatura kojarzy się nam nieodparcie z Atenami.. W architekturze renesansu wykorzystywano elementy antyczne takie jak: kolumny, trójkątne frontony, łukowe sklepienia, kopuły.Główne cechy sztuki barokowej to: · "Piękno jest wielorakie" (G. Bruno) - nie ma jednego, ściśle określonego kanonu piękna · nieregularność, dziwność, zawiłość, złudzenie · bogata ornamentyka (często prowadzi do przerostu formy nad treścią) · operowanie kontrastami, np. zestawienie miłości i śmierci · ekspresja, poruszenie · zmysłowość · sztuka i literatura tej .Sztuka średniowiecza - charakterystyka i dzieła.. Literatura miała przede wszystkim wyrażać indywidualne cechy myślenia jednostki twórczej, występując zarazem w imieniu zbiorowości, społeczeństwa, narodu, przy czym poeta kreował się na jego przywódcę, proroka, wieszcza, geniusza zdolnego wszystko przeniknąć.FANTASTYKA..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt