Sprawdzian czasownik imiesłowy
.Odmiana czasownika Fleksja to dział nauki o języku zajmujący się odmianą wyrazów.. Imiesłowy nie mogą być orzeczeniami, gdyż nie odmieniają się przez osoby.. Robić Ugotować Śpiewać Uszyć 4pkt 3.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Sprawdzian gramatyczny - imiesłowy 1.Z podanych zdań wypisz imiesłowy i określ ich rodzaj.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Imiesłowy Przysłówkowe 1.. Kategorie gramatyczne to kategorie odmiany wyrazów.. Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>> * szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny .Osobowe i nieosobowe formy czasownika.. Krótki test wiedzy z imiesłowów.. Od podanych bezokoliczników utwórz odpowiednie imiesłowy i wpisz je w wolne miejsca (trzymać, dreptać, przekonywać, wziąć, trząść się).Sprawdzian ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów klasy I gimnazjum z zakresu czasownika.. Chciałbym kupić obraz, namalowany przez Jana Matejkę.czasowniki odmieniające się przez przypadki 3.. Odp.. Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.ImiesłowyPrzykładowy sprawdzian z czasownika 1.. Biegnąc korytarzem, nie zauważył rozlanej herbaty.. b) Cieszę się, że jadę na wakacje.Sprawdzian dotyczący nieosobowych form czasownikaSprawdzian dotyczący nieosobowych form czasownika..

...Sprawdzian wiadomości o czasowniku w klasie VI.

Od podanych czasowników utwórz imiesłowy: zakreślać, tworzyć, śmiać się, zapiszczeć.. Podkreśl czasowniki nieprzechodnie.Wyróżniamy następujące imiesłowy przymiotnikowe: a) czynne (-ący, -ąca, -ące) - określają osoby lub przedmioty wykonujące dane czynności lub będące w jakimś stanie np. - piszący, - malująca, - płaczące, b) bierne (-ny, -na, -ne) - określają osobę, przedmiot podlegające czyjejś czynności np. - pisany, - malowana .Kartkówki i Sprawdziany (19981) Matura (9160) Nauczanie (34503) Nauczyciele (15058) Nauka w Domu (38523) Oceny (40006) Przedszkole (915) Przybory Szkolne (8415) Studia (22759) .. CZASOWNIKI DOKONANE NIE MAJĄ CZASU TERAŹNIEJSZEGO I PRZYSZŁEGO ZŁOŻONEGO, A NIEDOKONANE - CZASU PRZYSZŁEGO PROSTEGO!. Wybierz 4 z poniższych zadań: Co przydarzyło się małemu kotkowi?Czasownik - sprawdzian dla klas 5. poleca 67 % 3388 głosów.. Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki: - Współczesny - ąć.. b) Kiedy usłyszał o sprawdzianie, smartfon wypadł mu z rąk.10 trudnych słów wymieniających sie z rz na r lub z Ó na o 2020-08-16 21:44:03; Jak zrobić を *japoński* 2020-07-13 15:56:01 Czy znacie jakie książki do skutecznej nauki angielskiego z poziomu A1-B2 2020-07-12 15:47:55; Gdzie powinienem wstawić przecinki 2020-07-08 10:50:43; Zasady pisania "rz" lub "ż" 2020-06-23 12:32:04 Siedzę i czytam książkę,którą wypożyczyłem.Utwórz wszystkie możliwe imiesłowy od podanych czasowników: Im..

Z podanych wyrazów wypisz tylko czasowniki osobowe i bezokoliczniki.

Odmienna część mowy, mająca aspekt dokonany lub niedokonany, to: przyimek partykuła czasownik przysłówek.. Ćwiczenie z gramatyki języka polskiego.. Jasiu patrzył na STOJĄCE w wazonie kwiaty.4 Zespół Szkół nr 4 w Gdyni Halina Majer nauczyciel języka polskiego SPRAWDZIAN GRAMATYCZNY Z CZASOWNIKA DLA GIMNAZJUM (formy, strony, poprawne używanie czasowników) Wersja B 1.. Rozwiązawszy to zadanie, musiałem odpocząć.. Oglądając ulubiony serial, robiła szalik na drutach.. Pytanie 1 /10.. Kiedy biegł korytarzem, nie zauważył rozlanej herbaty.. Zdanie musi mieć sens).. Tak jak one odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.. - Uprzedni - łszy, wszy 2.. Utwórz formy czasu przeszłego: wzi ąć .. Podziel czasowniki na te w rodzaju m ęskoosobowym i te w rodzaju niem ęskoosobowym: strzelali, powiewały, wywalczyli, patrzyli, rdzewiały, grały, machali, szły, galopowały, .Imiesłowy są szczególnymi formami czasownika, podobnie jak np. bezokoliczniki, dlatego w rozbiorze gramatycznym zdania powinny być opisywane jako czasowniki w formie imiesłowu.. Treść.. Przekształć każde z podanych wypowiedzeń pojedynczych: - w wypowiedzenie podrzędnie złożone okolicznikowe, - w wypowiedzenie podrzędnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania, - w wypowiedzenie współrzędnie złożone..

... Proponuję krótki sprawdzian, które byc podsumowaniem pracy z uczniami.

a) Mama kupiła prezent synowi, który ma urodziny.. Filmy Komentarze.. Czasownik może przybierać nieosobową formę czasownika: - bezokoliczniki np. jeść, iść - formy zakończone na: -na, -to, np. umyto - niektóre konstrukcje z "się", np. mówi się o wojnie - imiesłowy 2.Najpierw podkreśl czasowniki i sprawdź, który z nich można przekształcić na imiesłów (za pomocą odpowiednich końcówek.. Drętwiejąca noga powodowała straszliwy ból, więc licząc na szybkie przybycie pomocy, starał się leżeć nieruchomo.Imiesłowy - ćwiczenia.. W zdaniu najczęściej są określeniem do rzeczownika i łączą się z nim w związku zgody.. Szukam odpowiedzi na pytania, dręczące mnie od dawna.. Czasownik ma 7 kategorii gramatycznych: osoba, liczba, tryb (rozkazujący, przypuszczający, orzekający), czas, rodzaj, aspekt (dokonany i niedokonany), strona (czynna, bierna, zwrotna).. Kiedy końcówka -wszy, a kiedy -łszy - Oglądał - Oglądawszy - Zjadł - zjadłszy SAMOGŁOSKA - Wszy SPÓŁGŁOSKA - Łszy 3.. - uprzednie (-wszy, -łszy) wybrawszy, podpisawszy, wiódłszy; Ojciec, zjadłszy obfity obiad, postanowił uciąć sobie małą drzemkę.Czasownik, imiesłowy - sprawdzian do klasy 1.. Zawiera 8 pytań.. Występują wtedy w roli przydawki (np.:(imię, nazwisko, klasa) SPRAWDZIAN ZE ZNAJOMOŚCI IMIESŁOWÓW.. Pogrupowane w poleceniu 3 nieodmienne formy czasownika podziel na bezokoliczniki, czasowniki zakończone na -no, -to, imiesłowy przysłówkowe.Imiesłowy dzielimy na: przymiotnikowe i przysłówkowe Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na: a) czynne ~ tworzymy je od czasowników niedokonanych ~ wskazują na wykonawcę czynności ~ posiadają zakończenia: - ący - ąca - ące Przykład Nauczyciel pochwalił pięknie CZYTAJĄCEGO ucznia..

Niektóre imiesłowy są nieodmiennesprawdzian dla kl. I gimnazjum - czasownik.

Zawiera pytania obejmujące cały materiał przewidziany dla kl. I.. W podanych zdaniach podkreśl czasowniki, określ ich liczbę, osobę, rodzaj, czas, tryb.. Imiesłowy (szczegółowo zostały omówione w osobnym rozdziale) • przysłówkowe są nieodmienne: - współczesne (-ąc) pisząc, żyjąc, istniejąc; Wyjeżdżając na wakacje, Ania zawsze poznawała ciekawych ludzi.. Przeczytawszy dokładnie regulamin, postanowiliśmy wziąć udział w ogłoszonym konkursie.. Przerwij test.. (3pkt) 9.. Pobierz (pdf, 67,3 KB) .. Odmień czasownik „ iść" w rodzaju męskim w czasie przeszłym, w liczbie pojedynczej.. (3p) .Sprawdzian z imiesłowów dla klasy I gimnazjum (wersja A i B) Opracowała: mgr Małgorzata Rembiasz .. 2.Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy: czasowniki imiesłów przymiotnikowy imiesłów przysłówkowy czynny bierny współczesny uprzedni marzyć - drzemać - przejść - przebić -Imiesłowy przymiotnikowe, mimo iż zostały utworzone od czasowników, bardziej przypominają przymiotniki.. a) Po zakończeniu dyskoteki uczniowie udali się do domów.6) Z podanych zdań wypisz imiesłowy i podaj ich pełne nazwy.. - pisanie, napisać, przepisał, nie, miłość, ma, zapisz, wieźć, strzec, zapis.Imiesłowy uprzednie z kolei - jak podpowiada ich nazwa - dotyczą czynności i zdarzeń, które zdarzyły się wcześniej niż sytuacja opisana przez czasownik w formie osobowej, np.: Przyszedłszy\do domu, szybko przeczytałem pocztę\ = 'Najpierw wróciłem do domu, a potem przeczytałem pocztę'.Sprawdzian z czasownika i imiesłowów dla klasy VII.test > Czasownik, imiesłów, rzeczownik..Komentarze

Brak komentarzy.