Xartan charakterystyka produktu leczniczego
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 2 mg lacydypiny (Lacidipinum).. Preparatu nie należy stosować jako leczenia początkowego, lecz u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest wystarczająco kontrolowane podczas monoterapii losartanem potasowym lub hydrochlorotiazydem.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunol 7,5%, roztwór na skórę 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOPRAZOL, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka dojelitowa zawiera 40 mg omeprazolu (Omeprazolum).. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO XANAX, 0,25 mg, tabletki XANAX, 0,5 mg, tabletki XANAX, 1 mg, tabletki XANAX, 2 mg, tabletki 2.. BCG-medac, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lacipil, 2 mg, tabletki powlekane 2.. Przeczytaj ulotkę leku Xartan.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.Produktu leczniczego Fluenz Tetra nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku do 24 miesięcy ze względu na bezpieczeństwo stosowania — zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz częstość występowania świszczącego oddechu w tej populacji (patrz punkt 4.8).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Zaleca się stopniowe zwiększanie ...aktualnymi charakterystykami produktu leczniczego.

Xartan HCT, 100 mg + 25 mgCharakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Xartan m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg losartanu potasu (Losartanum kalicum).Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum).Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODKUKTU LECZNICZEGO Xartan, 50 mg, tabletki powlekane 2..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 gram produktu Voltaren MAX zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego (Diclofenacum diethylammonium) co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Voltaren MAX, 23,2 mg/g, żel 2.. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinacef, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Zinacef, 1500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który jak wszystkie preparaty z tej grupy .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Xartan HCT, 50 mg + 12,5 mg Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasowego i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Krwotoki U pacjentów leczonych afliberceptem obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, w tym ciężkich i niekiedy śmiertelnych zdarzeń krwotocznych (patrz punkt 4.8).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PENTAXIM, proszek i zawiesina do sporz ądzania zawiesiny do wstrzykiwa ń w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw błonicy, t ężcowi, krztu ścowi (bezkomórkowa, zło żona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana 2.1.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1..

Każda dawka produktu leczniczego Salmex, (100 μg + 50 μg), zawiera około 13,3 mg laktozy ...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku ≥ 65 lat) Ze względu na to, że metformina jest eliminowana częściowo przez nerki oraz ponieważ u pacjentówCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xartan HCT, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Xartan HCT, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera odpowiednio 0,25, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg alprazolamu (Alprazolamum).. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Glikol propylenowy (50 mg/g żel)większej niż 10 mg na dobę.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xalatan, 0,05 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2.. (100 mg+25 mg) - 28 szt. .. (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Doustnie.. Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Xartan HCT m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.Xartan (0,05 g, 30 tabl.).

Jedna kropla zawiera w przybliżeniu 1,5 mikrograma latanoprostu.Tego produktu leczniczego nie wolno stosować u pacjentów z niewydolnością czynności wątroby (patrz punkty 4.3, 4.4 oraz 5.2).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza 160,05 mg.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy pochodzący z następujących szczepów*:TEMPLATE No1 [CPMP positive opinion full application] CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Sprawdź na KtoMaLek.pl, w których aptekach kupisz Xartan od ręki.. TABEX 1,5 mg tabletki powlekane .. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,Xartan HCT tabl.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Salmex, (100 μg + 50 μg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji .. podawanie produktu leczniczego Salmex, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności zastosować inne leczenie.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,005 g latanoprostu.. 1 fiolka (1 dawka) po odtworzeniu zawiera: nie mniej niż 2 x 108 i nie więcej niż 3 x 109 żywych cząstek BCG (Bacillus Calmette .Xartan : tabletki powlekane; 50 mg; 30 tabl.. - sprawdź gdzie kupisz lek!. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. (Patrz punkty 4.4 i 4.5).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VARILRIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa 2.. ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: Wirus Varicella zoster1 .Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania, zawierający środki określone w odrębnych przepisach (patrz aneks I: Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Oficjalne zwalnianie serii1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Zocor jednocześnie z amiodaronem, amlodypiną, werapamilem, diltiazemem lub produktami leczniczymi zawierającymi elbaswir lub grazoprewir nie mogą stosować dawki produktu leczniczego Zocor większej niż 20 mg na dobę.. 13.29 Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2020 r. Preparat zawiera substancję: losartan Lek dostępny na receptę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt