Podsumowanie obserwacji wstepnej 4 latki
Niepewnie badały swoje otoczenie, obserwując z zainteresowaniem, co robią rówieśnicy.. Łęczyca.. Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (14 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz pierwszy (11 dzieci).4 latki natomiast porównują dwa obrazki lub zabawki różniące się jedną cechą, rozpoznają po konturze co przedstawia obrazek, odgadują której zabawki brakuje.. Nauczyciele mogą również pobrać i wydrukować karty obserwacji dla dzieci 3- i 4-letnich z Akademii PWN: 3-latki.. Zgodnie z wynikami wstępnej diagnozy stwierdzono, iż niektóre dzieci miały trudności z adaptacją ( Wojtek S., Dawid P., Dominik B., Natasza D.. Ze względu na 100% absencję jednego dziecka nie dokonano jego obserwacji.Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie 3 - latków I semestr rok 2016/2017 nauczycielka: Grupa liczy 25 dzieci (11 chłopców,14 dziewczynek).. Sprawne i skuteczne wspieranie rozwoju dziecka odpowiednio do potrzeb i możliwości, 4.. Obserwację prowadzi się z zachowaniem następujących terminów: - obserwacja wstępna prowadzona jest do końca października, a analiza wyników obserwacji - do 15 listopada,-obserwacja końcowa prowadzona jest do końca kwietnia, a analiza wyników - do 30 maja.. ), czynnościami .Plik podsumowanie obserwacji wstępnej 6 latka.doc na koncie użytkownika magdenka939 • folder Dokumenty • Data dodania: 14 lis 2011Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę..

Arkusz obserwacji zajęć.

Namysłów.. Większość dzieci posiada umiejętność łatwego zapamiętywania piosenek i wierszyków.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąSprawozdanie z obserwacji wstepnej 3 4 latki chomi to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Rozwój fizyczny Poziom wysoki Poziom średni Poziom niski Motoryka duża 9-8 pkt 91% 7-6 pkt 9% 5-0 pkt 0 Motoryka mała ( grafomotoryka) 6-5pkt 28% 4-3pkt 35% 2-0pkt 37% Rozwój umysłowy Poziom wysoki4 pkt na każde dziecko- to jest to poziom wysoki 2-3 pkt- poziom średni 1- 0 pkt- poziom niski.. Układają kompozycje z mozaiki geometrycznej.. Dzieci 4 letnie chętnie podejmują różne formy prac plastycznych, działania do postawionych przed nimi zadaniami .Karta obserwacji dziecka - 3 latki.doc obserwacja - diagnozująca 3-4 latka .pdf Arkusz obserwacji rozwoju myślenia logiczno- -matematycznego i twórczego dziecka 3- oraz 4-letniegoZe 115-stu dzieci poddanych obserwacji: poziom wysoki uzyskało 98-ro dzieci; poziom przeciętny uzyskało 14-ro dzieci; poziom niski uzyskało 3-je dzieci; Przeprowadzona obserwacja pozwala na stwierdzenie, że w sferze fizycznej większość dzieci bo 102-je osiągnęło wysoki poziom, natomiast 11-ro dzieci poziom przeciętny i 3-je dzieci poziom niski.4-latki • arkusze obserwacji i diagnoza pedagogiczna • pliki użytkownika kate_38 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • arkusz obserwacji czterolatki muzyka i rozwój społeczny.doc, ARKUSZ OBSERWACJI 4 latki.docObserwacja - poznanie potrzeb i możliwości dzieci..

Karty obserwacji na Akademii PWN 4-latki.

Maj/czerwiecPlik podsumowanie wyników obserwacji dziecka.docx na koncie użytkownika kahnav • folder Dokumenty • Data dodania: 3 wrz 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Wszystkich na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Nr 1 "Zielony Dinek" 05-091 Ząbki, ul Wyspiańskiego 22 tel.+48(22) 781 61 96 e-mail: [email protected] grup 3-4 latków dokonują wstępnej i końcowej obserwacji dziecka.. Na jej podstawie uzyskane informacje wykorzystywane są do planowania pracy indywidualnej oraz pracy z całą grupą.. Od kilku lat przy współpracy z rodzicami w przedszkolu organizowany jest corocznie przegląd tańców.. Załóż własny blog!PODSUMOWANIE OBSERWACJI KOŃCOWEJ - II SEMESTRGRUPA II (BUDYNEK GŁÓWNY)DZIECI 4 - LETNIE ROK SZKOLNY 2016/2017.. Adresowany jest do wszystkich wychowanków przedszkoli w mieście.Podsumowanie: Całoroczna obserwacja dzieci wykazała znaczy wzrost wiedzy i umiejętności w poszczególnych sferach rozwojowych..

Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich.

2 Rozwój umysłowy Dziecko: nazywa przedmioty z otoczenia i przedstawione na rysunku dostrzega różnice i podobieństwa na obrazkach z zainteresowaniem ogląda książeczki słucha utworów literackich opowiadanychSprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 5-6 letnich za rok I semestr 2010/2011 DANE O GRUPIE Do grupy „Biedronki" uczęszczało 19 dzieci, w tym 11 sześciolatków i 8 pięciolatków.. Katarzyna Soborska.. Ligota Książęca.W październiku została przeprowadzona wstępna obserwacja dzieci z pomocą Arkusza obserwacji cech rozwojowych dziecka 3- i 4-letniego.. Przeprowadziliśmy diagnozę i obserwację gotowości szkolnej opracowaną przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, którym objęłyśmy 23 dzieci.. Wyniki tej obserwacji zostały przedstawione rodzicom na zebraniu 3 listopada 2011r.. Diagnoza - analiza gotowości dzieci do nauki w szkole z uwzględnieniem umiejętności określonych w podstawie programowej.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Analizują wyniki, opracowują wnioski, które służą rozwijaniu umiejętności wychowanków.. Listopad Zapoznanie rodziców z wynikami wstępnej diagnozy 3.. Grupa II w drugim semestrze w roku szkolnego 2016/2017 liczyła 4 dzieci czteroletnich (w tym 2 dziewczynki, 2 chłopców).. Dopasowują do danego głosu obrazek przedstawiający dane zwierzę.Przypominamy, że wszystkie karty obserwacji są do nabycia w Księgarni Szkolnej PWN..

Nauczyciel zapoznaje rodziców z wynikami obserwacji:Obserwacja 4-latka.

Karty obserwacji na Akademii PWNPlik obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika justyna1010 • folder Dokumenty • Data dodania: 4 paź 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Obserwacja służy poznaniu cech osobowościowych, potrzeb, zachowań, uzdolnień.. Zakres Najchętniej podchodziły do nauczyciela, a następnie bawiły się same lub tylko z wybranym kolegą lub .3.. Było to min.. Diagnoza obejmowała 51 umiejętności pogrupowanych w pięć obszarów ,z czego 23 ocenione są na podstawie kart pracy dziecka ,a pozostałe na podstawie obserwacji.Małgorzata Bucior Przedszkole Miejskie nr2 Zamość Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków Niektóre dzieci miały trudności z rozstaniem się z rodzicami - czasami płakały.. PROGRAM W OPARCIU O KTÓRY PRACOWAŁA GRUPA Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona była na podstawie podstawy programowej i obejmowała realizację treści zawartych w programie .Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków Rok szkolny 2013/2014 nauczycielka: mgr M. Curyło - Drabek Grupa liczy 25 dzieci (14 chłopców,11 dziewczynek).. W kwietniu zostanie przeprowadzona obserwacja i diagnoza końcowa, która da obraz efektów podjętych działań, a u pięcio, sześciolatków .Wyniki odpowiedzi, zadań oraz wyniki obserwacji w poszczególnych grupach zostały zestawione w tabelach.. Oznaczenia zastosowane w instrukcji nauczyciela: O-dana umiejętność nauczyciel diagnozuje za pomocą obserwacji w czasie zabaw dowolnych itp; Z- w celu diagnozy tej umiejętności nauczyciel organizuje zajęcia, zabawy kierowane, sytuacje zadaniowe.Działania edukacyjne w mojej grupie obejmowały różne obszary.. : uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania, współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków.4 pkt na każde dziecko- to jest to poziom wysoki 2-3 pkt- poziom średni 1- 0 pkt- poziom niski..Komentarze

Brak komentarzy.