Scharakteryzuj lasy w polsce

Do takiego stanu rzeczy w Polsce przyczyniło się wiele .Płazy żyjące w Polsce obejmują w sumie 18 gatunków, w tym 5 gat.. W drzewostanie łęgów występują m.in.: olcha, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb.Puszcza Białowieska - kompleks leśny o pow. ok. 1500 km²; leży na pograniczu polsko-białoruskim.. Dostępna również w wersji angielskiej.Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Wśród nich znajduje się 6 żab właściwych, 3 ropuchy, 2 kumaki oraz po jednej grzebiuszce i rzekotce, a t…


Czytaj więcej

Opisz jak onz chroni prawa człowieka

Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej na zalecenie Rady Bezpieczeństwa (artykuł 18 Karty).Prawa człowieka mają charakter: powszechny (są takie same dla każdego człowieka niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii); przyrodzony (istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo jedynie tworzy system ich ochrony); niezbywalny (żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich .Co to są prawa dziecka?. Korzystanie z witryny bez…


Czytaj więcej

Scharakteryzuj wpływ promieniowania na organizmy żywe

Promieniowanie alfa , beta i gamma można rozdzielić używając pola magnetycznego.. Cząstki betaPromieniowanie jonizujące - wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej.Za promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące uznaje się promieniowanie, którego fotony mają energię większą od energii fotonów światła widzialnego.Obserwacje poczynione na ofiarach …


Czytaj więcej

Napisz dwa wzory strukturalne estrów o 8 atomach wodoru

Pozostałe atomy wodoru są połączone z atomem węgla wiązaniami pojedynczymi.. Atomy wodoru nie są uwidaczniane - ich liczbę przy danym atomie węgla można przypisać w pamięci, pamiętając o regule czterowartościowości atomu węgla.. Natomiast nie dowiemy się, jak są połączone atomy w jego cząsteczce.. 2011-05-23 17:32:39; Jaki związek chemiczny zawiera 2 atomy azotu, 1 atom węgla, 8 atomów wodoru oraz 3 atomy tlenu?. Wyznacz sobie stopnie utlenienia tych pierwiastków:Wzór ogólny estrów to R 1 COO R…


Czytaj więcej

Obraz matki bożej częstochowskiej

Następnie papież Pius XI, w roku 1931 ustalił obchód święta na 26 sierpnia.. Ikona Matki Bożej Częstochowskiej jest ikoną typu Hodegetria.. Tradycja głosi, że cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie.. Maryja wskazuje na Swojego Syna Zbawiciela.Podziel się na: Facebook Twitter Email Kopiuj link Prawy policzek Matki Bożej znaczą dwie równolegle biegnące rysy, przecięte trzecią na linii nosa.. Obraz M…


Czytaj więcej

Wypracowanie szatan z siódmej klasy list

Szatan z siódmej klasy Adam Cisowski Profesor Gsowski Wandzia 2.Po cz postacie i ich atrybuty, czyli cechy rozpoznawcze.Szatan z siódmej klasy - opracowanie, problematyka, bohaterowie Geneza Zanim napisany został „Szatan z siódmej klasy" powstała inna powieść, która wykazywała pewne podobieństwo jeśli chodzi o poszczególne elementy fabuły do „Szatana z siódmej klasy".Wiele lat później, krótko przed wydarzeniami "Szatana z siódmej klasy", zjawił się w domu państwa Gąsowskich pewien Francuz, któr…


Czytaj więcej

Streszczenie tajemniczy ogród cała książka

Pasował.. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje o autorze, genezę utworu, charakterystykę postaci, dokładny opis czasu i miejsca akcji, szczegółowy plan wydarzeń, analizę problematyki dzieła oraz omówienie głównych wątków i motywów literackich pojawiających się w utworze.Streszczenie tajemniczy ogród oferty już od 1,90 zł .. W nocy wrzeszczał, bo myślał, że wyrasta mu garb na plecach.. Szybka dostawa z wielu sklepów!Boska książka, do której wracałam wielokrotnie i jeszcze wiele razy wrócę.. Win…


Czytaj więcej

Interpretacja wskaźnika inflacji

Jednak nie jest to tak proste jak się wydaje, ponieważ każda branża charakteryzuje się inną wysokością wskaźnika.. Gdy już znamy sposób obliczania wskaźnika, co jak widać nie jest do końca jednoznaczne, zastanówmy się nad interpretacją takiego wskaźnika.. Akcjonariusze Compu upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu do 295.910 akcji własnych - wynika z uchwał podjętych .Indeks agregatowy - wskaźnik tempa zmian zjawisk ekonomicznych (cen, ilości produkcji, konsumpcji, wartości pieniężnych), por…


Czytaj więcej

Pisanie rozprawki problemowej

Rozwinięcie.. Jeśli rozprawka zaczyna się od tezy, należy tezę poprzeć argumentami.. „Na twarzy ojca, jak na szpitalnej karcie, stały wypisane jego dzieje.. Wstęp.. Drugi argument.Rozprawka to pisemna forma wypowiedzi, rozważania na określony temat.. Odczytywanie ich byłoIlość argumentów w ćwiczeniach na lekcjach Ilość argumentów arkuszu maturalnym To zależy od: Czasu na pisanie rozprawki: 45-90 min.. Jeśli nie, to czeka cię prawdziwe wyzwanie intelektualne.. Może korzystać z zeszytu i wszystki…


Czytaj więcej

Przykładowa rozprawka rodzina

Wstęp - przedstawienie tematu, postawienie tezy bez wyrażania własnej opinii, zaznaczenie faktu, że rozważasz argumenty za i przeciw.. Viele Menschen fahren zum Studium ins Ausland.. Odwołaj się do trzech przykładów osiągnięć cywilizacyjnych.Rozprawka po niemiecku - wzór .. Wstęp.. Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do tej opinii.. Przedstaw temat, analizując podany fragment oraz wykorzystując znajomość problematyki utworu - rozprawka.Elementy składające się na rozprawkę za i przeciw…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt